• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koktajl chemiczny stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska

  31.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zespół naukowców z Uniwersytetu w Gothenburgu, Szwecja, którego prace są finansowane ze środków unijnych, przeanalizował czynnik zagrożenia "koktajlem chemicznym" dla organizmu człowieka oraz wpływ, jaki taka mikstura ma na ludzi i środowisko. Zespół poddał analizie aktualne praktyki oceny zagrożenia, proponując szereg pomiarów, jakie należy wprowadzić. Raport został opublikowany w witrynie Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej.

  Liczba przyjmowanych przez nas syntetycznych związków chemicznych wzrosła w zawrotnym tempie w ciągu ostatnich 50 lat. Występują one np. w żywności i napojach, lekach, powietrzu, którym oddychamy, wodzie, kosmetykach, przyborach toaletowych i środkach czystości. Nawet odzież i obuwie, które nosimy często są poddawane obróbce chemicznej.

  Skutki tego zalewu naszego organizmu przez substancje chemiczne są alarmujące. W ramach przeprowadzonych ostatnio badań przez Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych odkryto 57 pestycydów w rzekach i strumieniach Szwecji, a wyniki amerykańskich badań z 2005 r. wskazały, że niemal 200 syntetycznych substancji chemicznych, w tym pestycydów, dioksyn, przemysłowych substancji chemicznych i środków zmniejszających palność, znajduje się w krwioobiegu niemowlaków.

  Do tej pory zagrożenia stwarzane przez substancje chemiczne zarówno dla organizmu człowieka, jak i środowiska były oceniane w kontekście poszczególnych substancji, a skutki złożonego koktajlu chemicznego nie były uwzględniane. Niemniej wyniki ostatnich badań pokazują, że jednostkowe podejście jest nazbyt uproszczone, aby ocenić zagrożenie chemiczne i może zbyt nisko szacować ogólne oddziaływanie substancji chemicznych.

  Istnieje dowód nie do odparcia, który pozwala wysunąć tezę, że rozmaite połączenia substancji chemicznych reagują i tworzą związki w organizmie, które są znacznie silniejsze od każdej substancji chemicznej z osobna. Badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Gothenburgu wraz z kolegami z Uniwersytetu Londyńskiego w Wlk. Brytanii wykazały bez wątpienia, że łączne oddziaływanie koktajlu jest znacznie bardziej toksyczne od wpływu pojedynczych substancji chemicznych.

  Unijni ministrowie ds. środowiska zalecają obecnie Komisji Europejskiej wprowadzenie zmian do oceny zagrożenia chemicznego i wprowadzenie poprawek do obowiązujących przepisów w zakresie łącznego oddziaływania substancji chemicznych. Istnieje prawdopodobnie olbrzymia liczba połączeń substancji chemicznych i choć nierealne jest sprawdzenie każdej z nich, ministrowie poprosili Komisję o przygotowanie nowych zaleceń dotyczących tych połączeń na bazie obowiązujących przepisów oraz analizy zmian legislacyjnych na rok 2011.

  "Liczba kombinacji substancji chemicznych, na które narażone są żywe organizmy na Ziemi jest olbrzymia" - mówi współautor raportu, profesor Thomas Backhaus z Wydziału Roślin i Środowiska Uniwersytetu w Gothenburgu. "Ocena każdego możliwego połączenia nie jest zatem realna i należy wprowadzić metody predykcyjne do oceny zagrożenia. Potrzebujemy wytycznych dotyczących sposobu zarządzania skutkami koktajlu chemicznego, aby móc ocenić zagrożenia zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 31.03.2010. 17:12  


  Najnowsze