• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) promuje wolontariat

  07.05.2011. 19:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  NID uruchomił portal internetowy "Wolontariat na rzecz dziedzictwa". Platforma ma ułatwić kontakt organizatorom działań na rzecz zabytków, kultury, tradycji czy historii z osobami, które mają ochotę w tym pomóc, dzieląc się swoją wiedzą, czasem i entuzjazmem.

  "Korzystanie z portalu jest darmowe i dziecinnie proste: organizatorów zapraszamy do publikacji projektów, a wolontariuszy do wzięcia w nich udziału" - informuje koordynator projektu Adam Lisiecki.

  Portal funkcjonuje od początku kwietnia. Chętni wolontariusze już znajdą kilka propozycji.

  "Można pomóc w powstaniu interaktywnego komiksu o pułkowniku Piotrze Wysockim, podzielić się informacjami o Ormianach w Polsce, albo wziąć udział w prawdziwych badaniach archeologicznych" - wylicza Lisiecki.

  Organizatorzy akcji czy programów w prosty sposób mogą zamieszczać w portalu zaproszenia do wzięcia w nich udziału. Najpierw należy przesłać wizytówkę do bazy portalu, dzięki czemu zainteresowani mogą się skontaktować z konkretną organizacją z poszczególnego województwa. Następnie organizatorzy umieszczają projekty z zaproszeniem skierowanym do wolontariuszy, wyjaśniając, czego od nich oczekują, i co zapewniają.

  "Zainteresowanym wolontariuszom pozostaje już tylko skontaktować się z organizatorami i ustalić indywidualnie warunki współpracy. Oczywiście, nie możemy zagwarantować, że chętne osoby się znajdą" - zastrzega Lisiecki.

  Do zamieszczania w portalu wizytówek i projektów NID zachęca wszystkich organizatorów wspomnianych działań - mogą to być stowarzyszenia, fundacje, muzea, instytucje naukowe, instytucje kultury czy inne.

  Lisiecki dodaje, że niezwykle ważne jest to, by w swoich działaniach przestrzegali oni ważnych z punktu widzenia dziedzictwa i wolontariuszy standardów, m.in. przejrzystości finansowej czy wykorzystywania potencjału społeczno-ekonomicznego dziedzictwa kulturowego tak, by przedmiot zainteresowania przynosił pożytek społeczności lokalnej.

  Na stronie "Wolontariat na rzecz dziedzictwa" można znaleźć także przykłady dobrych praktyk, informacje o aktach prawnych regulujących tak ochronę zabytków w Polsce, jak i wolontariat oraz wyjaśnienia ważnych terminów związanych z tematem.

  Twórcy portalu mają w planach umieszczanie informacji dotyczących źródeł finansowania omawianych działań, wiadomości o szkoleniach, najważniejszych wydarzeniach z obszaru promocji i ochrony dziedzictwa.

  Portal został sfinansowany z budżetu programu "Edukacja+" realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

  Krajowa Rada Biblioteczna jest organem doradczym działającym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została powołana przez ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 85, poz. 539). Do zadań Rady należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.

  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Dodano: 07.05.2011. 19:04  


  Najnowsze