• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potrzebne są większe nakłady na naukę, technologię i innowację wg OECD

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) twierdzi w swoim najnowszym raporcie rocznym, że członkowie OECD i inne państwa muszą zwiększyć nakłady na naukę, technologię i innowację (NTI), aby stawić czoło rosnącej konkurencji na świecie i promować długofalowy rozwój. NTI oferuje społeczeństwom potencjał do podejmowania niezliczonych wyzwań, jakie przed nimi stają, takich jak kwestie zdrowotne i zmiany demograficzne. Utrzymanie nakładów inwestycyjnych na NTI ma kluczowe znaczenie.

  Dodano: 16.12.2010. 17:37  Czytaj więcej

  Uczniowie stawiają czoła trudnym problemom w ramach projektu 2WAYS

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu 2WAYS (Dwa kanały informowania o europejskich badaniach naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych poprzez festiwale nauki i centra/muzea naukowe - badanie wpływu Uczniowskich Parlamentów Naukowych) młodzi ludzie z całej Europy mierzą się z niektórymi z najtrudniejszych dylematów etycznych nauk przyrodniczych. Projekt 2WAYS otrzymał niemal 1 mln EUR z budżetu tematu "Nauka w społeczeństwie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 09.12.2010. 18:26  Czytaj więcej

  W Niemczech wręczono nagrody za najlepsze prace naukowe o Polsce

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nagrody Naukowe ambasadora RP w Niemczech, przyznawane za wybitne i innowacyjne prace doktorskie i magisterskie poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim, wręczono 7 grudnia na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie.

  Dodano: 08.12.2010. 23:04  Czytaj więcej

  UE chce otwartego dostępu do wyników badań finansowanych z 7PR

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Tworzenie i utrzymywanie trwałej sieci europejskiej współpracy naukowej stanowi ważny punkt w programie UE. Wsparcie w realizacji tych zamierzeń zapewnia projekt OPENAIRE (Infrastruktura otwartego dostępu na rzecz badań w Europie), który zachęca i wspiera bezpłatny dostęp przez Internet do wiedzy zdobywanej przez naukowców dzięki grantom Siódmego Programu Ramowego (7PR) i Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Dnia 2 grudnia Komisja Europejska uruchomiła projekt OPENAIRE w Gandawie, Belgia.

  Dodano: 06.12.2010. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków dot. partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich w ramach programu współpracy między UE a Kanadą dotyczącej partnerstw w zakresie wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkoleń oraz młodzieży.

  Dodano: 02.12.2010. 15:26  Czytaj więcej

  Ministrowie wskazują priorytetowe inwestycje dla utrzymania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Unia Europejska musi nadać priorytety inwestycjom w edukację, szkolenia, badania naukowe (podstawowe i stosowane), rozwój i innowację oraz kluczowe technologie, jeżeli ma zachować źródła przyszłego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - twierdzą unijni ministrowie ds. nauki i przemysłu. To zalecenie jest jednym z wielu zawartych we wnioskach nt. inicjatywy "Unia Innowacji" przyjętych przez uczestników ostatniego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się w dniach 25-26 listopada w Brukseli, Belgia. "Unia Innowacji" jest jedną z kilku flagowych inicjatyw podejmowanych w ramach strategii Europa 2020.

  Dodano: 30.11.2010. 17:26  Czytaj więcej

  Unijny naukowiec Anne L'Huillier zdobywa prestiżową nagrodę

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Profesor Anne L'Huillier z Uniwersytetu w Lund, Szwecja, otrzymała jedną z pięciu nagród L'Oréal-UNESCO dla kobiet nauki, edycja 2011. Nagrodę przyznano "w uznaniu jej prac nad najszybszą kamerą do rejestrowania zdarzeń w attosekundach (jednej trylionowej sekundy)" - czytamy w uzasadnieniu jury.

  Dodano: 29.11.2010. 17:17  Czytaj więcej

  Opole uhonorowało fizyka Teodora Kaluzę

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Tablica poświęcona fizykowi Teodorowi Kaluzy zawisła 24 listopada w Opolu na domu, w którym w 1885 roku urodził się naukowiec - twórca pojęcia piątego wymiaru.

  Dodano: 25.11.2010. 10:04  Czytaj więcej

  Eksperci: dzieci powinny rozpoczynać naukę języków jak najwcześniej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dzieci powinny rozpoczynać naukę języków obcych jak najwcześniej - uznali uczestnicy konferencji Fundacji Instytutu Jakości w Edukacji. Powinno to być robione umiejętnie, bo błędy popełnione na najniższym poziomie edukacji później bardzo trudno naprawić.

  Dodano: 25.11.2010. 00:33  Czytaj więcej

  Zdaniem ekspertów 7PR wnosi znaczący wkład do europejskiej nauki

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  "7PR jest w prawidłowo realizowany i niewątpliwie wnosi znaczący wkład do europejskiej nauki i rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej." To jeden z kluczowych wniosków, jakie wynikają z opublikowanego niedawno raportu z oceny śródokresowej Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dodano: 22.11.2010. 16:37  Czytaj więcej

  Prof. Heller doktorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Duchowny, filozof i teolog - pierwszy Polski laureat nagrody Templetona - ks. prof. Michał Heller otrzymał 18 listopada tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Dodano: 19.11.2010. 00:25  Czytaj więcej

  Inicjatywa badań rolnych zmniejszy ubóstwo i złagodzi problemy środowiskowe

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Globalne partnerstwo naukowe na rzecz zrównoważonego rolnictwa podjęło inicjatywę badawczą o wartości niemal 600 mln USD (około 440 mln EUR), aby pomóc wydobyć ludzi z ubóstwa i zahamować zmiany klimatu poprzez umożliwienie dużego obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Globalne Partnerstwo Naukowe ds. Ryżu (GRiSP) twierdzi, że osiągnie te cele wykorzystując inżynierię genetyczną ryżu. Uprawy nie będą nastręczać problemów nawet w najbiedniejszych krajach. Inicjatywa zdaniem GRiSP zwiększy dostawy w sposób wystarczający, aby obniżyć do roku 2020 szacowaną cenę ryżu o około 6,5%.

  Dodano: 15.11.2010. 15:49  Czytaj więcej

  Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Agata Jurkowska

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Nad czym pracują geolodzy, chemicy, jak powstają mapy, jak wyjaśnić zjawiska przyrodnicze oglądane w trójwymiarze? To tylko niektóre kwestie, jakie przybliża swoim słuchaczom Agata Jurkowska podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży, konferencji i otwartych wykładów z zakresu nauk przyrodniczych dla słuchaczy w każdym wieku. Dzięki jej inicjatywom krakowskie szkoły mogą liczyć na geologiczne kolekcje dydaktyczne, a uczniowie - na inspirujące, bezpłatne zajęcia. Doktorantka w Instytucie Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego kandyduje - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 13.11.2010. 12:40  Czytaj więcej

  Hiszpańscy inżynierowie proponują nowy wzór obliczania spadku liczby zgonów w wypadkach drogowych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Zespół naukowców z Uniwersytetu Almeria (UAL) w Hiszpanii opracował metodologię, która ma pomóc osiągnąć ambitny, unijny cel znacznego obniżenia w całym bloku liczby śmiertelnych wypadków drogowych. Unijna biała księga nt. transportu, przyjęta w 2001 r., wyzywa do obniżenia o połowę liczby zgonów w wypadkach drogowych do końca 2010 r. Wyniki badań zostały zaprezentowane w czasopiśmie Accident Analysis and Prevention.

  Dodano: 12.11.2010. 15:49  Czytaj więcej

  Brno usprawnia system biletowy dzięki narzędziu współfinansowanemu przez UE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Przemieszczanie się transportem publicznym w Brnie, drugim co do wielkości mieście w Czechach, jest teraz szybkie i proste dzięki wprowadzeniu tego lata nowego systemu automatów biletowych. Innowacyjny system stanowi dorobek projektu CIVITAS ELAN (Mobilizowanie mieszkańców decydujących miast - Lublana, Gandawa, Zagrzeb, Brno, Porto), który otrzymał niemal 18 mln EUR z tematu "Zrównoważony transport na powierzchni" (SST) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 26.10.2010. 16:17  Czytaj więcej

  Niesłyszący: założenia ustawy o jęz. migowym wymagają dopracowania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Przedstawiony niedawno projekt założeń do ustawy o języku migowym wymaga dopracowania, a polski język migowy powinien uzyskać status języka urzędowego - uważają osoby niesłyszące i niedosłyszące, które spotkały się na konferencji w Warszawie.

  Dodano: 26.10.2010. 00:11  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków do programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych Marie Curie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych Marie Curie w ramach programu prac "Ludzie" 2011 Siódmego Programu Ramowego.

  Dodano: 25.10.2010. 16:17  Czytaj więcej

  Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Henryka Samsonowicza

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Chciałem życzyć następnym pokoleniom studentów UW, studentom wydziału historycznego, aby spotkali na swej drodze takich profesorów jak Henryk Samsonowicz - mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości odnowienia doktoratu prof. Samsonowicza na UW.

  Dodano: 25.10.2010. 00:40  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków do współfinansowanych regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów Marie Curie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do współfinansowanych regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów Marie Curie w ramach programu pracy "Ludzie" 2011 Siódmego Programu Ramowego.

  Dodano: 22.10.2010. 15:17  Czytaj więcej

  UE finansuje działania na rzecz sterylizacji żywności

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Naukowcy i przedsiębiorcy rozpoczęli testy nowo opracowanego, wielowarstwowego opakowania znajdującego zastosowanie w sterylizacji żywności pod wysokim ciśnieniem. Innowacyjne opakowanie stanowi dorobek dofinansowanego ze środków unijnych projektu NOVELQ (Nowe metody przetwórstwa w produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości), który otrzymał nieco ponad 11 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Odkrycia zostały niedawno zaprezentowane w Wageningen Universiteit en Researchcentrum (UR) Food and Biobased Research w Holandii.

  Dodano: 21.10.2010. 16:37  Czytaj więcej