• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków na badania na rzecz MŚP

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na badania na rzecz MŚP. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 17.08.2012. 15:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF)" Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 16.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 15.08.2012. 12:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie dla e-infrastruktur opartych na TIK

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków oznaczone jako "Infrastruktura 2013 - 1". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 15.08.2012. 12:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków do programu współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do programu współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży 2010.

  Dodano: 14.08.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach międzynarodowego programu wymiany personelu naukowego (IRSES)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Program wymiany personelu naukowego" (IRSES). Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 14.08.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o stypendia międzynarodowe dla przyjeżdżających naukowców (IIF)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach działań Marie Curie pt. "Stypendia międzynarodowe dla przyjeżdżających naukowców (IIF)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 14.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Przetarg: Monitorowanie zastosowania protokołu IPv6

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składana ofert na przeprowadzenie badań nad zastosowaniem nowego protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6).

  Dodano: 13.08.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Marie Curie (COFUND)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Marie Curie (COFUND)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 13.08.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań nad bezpieczeństwem

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie badań nad bezpieczeństwem. Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 10.08.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Sieci szkolenia początkowego Marie Curie (ITN)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Sieci szkolenia początkowego Marie Curie (ITN)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 10.08.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów przez interesariuszy INSPIRE

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska zaprasza interesariuszy do zgłaszania propozycji projektów w ramach dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

  Dodano: 09.08.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Zaproszenia do składania wniosków na projekty realizowane w ramach współpracy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała dwa zaproszenia do składania wniosków na projekty realizowane w ramach współpracy. Obydwa zaproszenia stanowią element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 09.08.2012. 15:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Przestrzeń kosmiczna 2013

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Przestrzeń kosmiczna". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Dodano: 09.08.2012. 15:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków pt. Aeronautyka i transport lotniczy - BRT - duża prędkość

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Aeronautyka i transport lotniczy - BRT - duża prędkość". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).
  <

  Dodano: 08.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w zakresie długofalowej innowacji w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w zakresie długofalowej innowacji w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT). Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).
  <

  Dodano: 08.08.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Skoordynowane z Rosją zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła skoordynowane z Rosją zaproszenie do składania wniosków pt. "Aeronautyka i transport lotniczy (AAT)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).
  <

  Dodano: 07.08.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego (AAT)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie pt. "Aeronautyka i transport lotniczy (AAT)". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).
  <

  Dodano: 07.08.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków Zrównoważony transport naziemny (SST)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Zrównoważony transport naziemny", które obejmuje również "Europejską inicjatywę ekologicznych samochodów". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).
  <

  Dodano: 06.08.2012. 15:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków Transport - DG Move

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Transport - DG Move". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).
  <

  Dodano: 06.08.2012. 15:37  Czytaj więcej