• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków dotyczące rozwoju inteligentnych miast i społeczności

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczące rozwoju inteligentnych miast i społeczności.

  Dodano: 20.07.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania ofert przez MŚP na innowacje w opiece zdrowotnej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert przez MŚP na innowacje w opiece zdrowotnej Zdrowie 2013, na które składają się dwa tematy:

  Dodano: 19.07.2012. 15:37  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące innowacji społecznych w agendzie cyfrowej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące innowacji społecznych w agendzie cyfrowej.

  Dodano: 05.07.2012. 15:26  Czytaj więcej

  Komisja ogłasza 53 zaproszenia do składania wniosków w 7PR

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła szereg zaproszeń do składania wniosków dotyczących różnych tematów Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 03.07.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania ofert na umowę ramową - początkową fazę realizacji GMES: usługi mapowania w sytuacji zagrożenia - walidacja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na umowę ramową - początkową fazę realizacji GMES: usługi mapowania w sytuacji zagrożenia - walidacja.

  Dodano: 29.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Sprostowanie: zaproszenie do składania ofert na ocenę seroepidemiologii jako narzędzia oceny częstości występowania infekcji bakteriami Salmonel

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ogłosiło sprostowanie do swojego zaproszenia do składania ofert z dnia 13 czerwca 2009 r. na ocenę seroepidemiologii jako narzędzia oceny częstości występowania infekcji bakteriami Salmonella i Campylobacter.

  Dodano: 27.06.2012. 18:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania ofert na obserwatorium innowacji w przedsiębiorstwach

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na obserwatorium innowacji w przedsiębiorstwach.

  Dodano: 27.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Ruszył serwis informacyjny CORDIS nt. badań naukowych nad bezpieczeństwem w 7PR

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Na nowej stronie serwisu CORDIS, która jest poświęcona informacjom o badaniach naukowych na rzecz bezpieczeństwa w 7PR, znaleźć można interesujące informacje o nowych technologiach, inteligentnych usługach i specjalistycznej wiedzy. Strona zawiera wiadomości, wywiady i informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności B+R realizowanej dzięki unijnemu Siódmemu Ramowemu Programowi na rzecz badań naukowych (7PR), ze szczególnym uwzględnieniem badań nad bezpieczeństwem.

  Dodano: 26.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działań z

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działań związanych z autostradami morskimi, działań związanych z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo.

  Dodano: 26.06.2012. 10:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST).

  Dodano: 22.06.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Przetarg: Ilościowa ocena ryzyka mikrobiologicznego pałeczek Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa brojlerów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował zaproszenie do składania ofert na ilościową ocenę ryzyka mikrobiologicznego pałeczek Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa brojlerów.

  Dodano: 20.06.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Uczenie się przez całe życie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - realizacja europejskich celów strategicznych w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

  Dodano: 19.06.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Przetarg: Wpływ sieci TIK na tworzenie konkurencyjnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła przetarg na zbadanie wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na tworzenie konkurencyjnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

  Dodano: 14.06.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Kupujesz ubrania? Najpierw je przymierz!

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Klienci wiedzą dokładnie co robią, kiedy wnoszą naręcza ubrań do przymierzalni. Rozmiary różnią się w zależności od typu odzieży, a rozmiary mały, średni i duży nie są już tym czym były - według raportu zatytułowanego "Duży? Rozmiary ubrań i ich oznaczanie". Autorzy, naukowcy z Finlandii, Norwegii i Szwecji, ocenili na ile aktualne systemy oznaczania rozmiarów są skuteczne i bogate w informacje.

  Dodano: 13.06.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania ofert na badania nad zasobooszczędnymi strategiami politycznymi ukierunkowanymi na łagodzenie skutków zmian klimatu zwią

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert na badania nad zasobooszczędnymi strategiami politycznymi ukierunkowanymi na łagodzenie skutków zmian klimatu związanych z użytkowaniem gruntów.

  Dodano: 12.06.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Zaproszenie dotyczące innowacyjnych przedsiębiorców na rzecz zmiany: wspieranie współpracy klastrów, nowo powstających firm i inwestorów oraz

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących innowacyjnych przedsiębiorców na rzecz zmiany: wspieranie współpracy klastrów, nowo powstających firm i inwestorów oraz zarządzanie własnością intelektualną.

  Dodano: 08.06.2012. 15:26  Czytaj więcej

  Zaproszenie do badania gotowości państw członkowskich do wspólnej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury sieciowej usług publicznych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do badania gotowości państw członkowskich do wspólnej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury sieciowej usług publicznych.

  Dodano: 07.06.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla członków komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla członków komitetu naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

  Dodano: 04.06.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Zaproszenie do składania ofert: programy IPv6

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczące programów Internet Protocol wersja 6 (IPv6).

  Dodano: 01.06.2012. 17:26  Czytaj więcej

  6. zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Komisja Europejska opublikowała 6. zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych.

  Dodano: 31.05.2012. 17:17  Czytaj więcej