• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydencja zwraca uwagę na nadchodzący Europejski Plan Badań Naukowych i Innowacji

  03.05.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Hiszpańska Minister ds. Nauki i Innowacji, Cristina Garmendia podkreśliła niedawno aspekty innowacji, które zdaniem Hiszpańskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej powinny zostać ujęte w przyszłym Europejskim Planie Badań Naukowych i Innowacji.

  W wystąpieniu wygłoszonym na konferencji pt. "Europejskie wyzwania w zakresie innowacji" w Bilbao, Hiszpania, Garmendia powiedziała, że strategia UE 2020, rozpoczęta w marciu i oparta na wzroście gospodarczym i innowacji w celu stymulowania konkurencyjności i sprzyjania tworzeniu miejsc pracy jest "prawdziwie strategiczną sprawą dla Europy...bez zwiększenia udziału nauki i innowacji, a przede wszystkim bez koniecznej interakcji między nimi, Europa nie będzie w stanie utrzymać swojej pozycji lidera w niektórych dziedzinach, a już tym mniej aspirować do poprawienia swojej lokaty w międzynarodowym rankingu."

  Jedną z flagowych inicjatyw strategii UE 2020 jest Unia Innowacji, której celem jest poprawa warunków i dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji. W tych ramach opracowywany będzie wspomniany wcześniej Europejski Plan Badań Naukowych i Innowacji (EPRI). Plan EPRI ma być rozpatrywany w czasie spotkania Rady ds. Konkurencyjności w dniach 25-26 maja. W tym czasie europejscy ministrowie ds. badań naukowych przyjmą szereg wniosków, które odzwierciedlą w ich opinii najważniejsze aspekty, jakie powinny zostać ujęte w Europejskim Planie Badań Naukowych i Innowacji.

  Hiszpańskie Ministerstwo ds. Nauki i Innowacji pracuje nad krajową strategią innowacji. Strategia obejmie zbiór działań skupionych wokół pięciu kluczowych obszarów:
  - środowisko finansowe sprzyjające innowacji;
  - stymulacja wiodących rynków poprzez publiczne zakupy i regulacje propagujące innowację;
  - internacjonalizacja innowacji;
  - rozpowszechnianie innowacji na szczeblu regionalnym i lokalnym;
  - ludzie jako siła napędowa zmiany.
  Garmendia położyła szczególny nacisk na ludzi - obszar, w którym Hiszpańska Prezydencja robi postępy poprzez np. przezwyciężanie utrudnień w mobilności naukowców i poprawę warunków zatrudnienia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 03.05.2010. 17:12  


  Najnowsze