• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Green: wydobycie gazu łupkowego możliwe w Polsce za 5-10 lat

  06.09.2011. 11:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  "Wydobycie gazu łupkowego w Polsce na skalę przemysłową może rozpocząć się za 5-10 lat" - uważa prof. Sydney Green z Uniwersytetu Utah w USA.


  Amerykański naukowiec uczestniczy w rozpoczętym w poniedziałek w Gdańsku Forum Gazowym Południowego Bałtyku (South Baltic Gas Forum 2011). W czterodniowym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, firm energetycznych i naukowcy.

  W pierwszym dniu forum udział wzięli m.in. przewodniczący PE, Jerzy Buzek i Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz.

  Prof. Sydney Green z Uniwersytetu Utah w USA specjalizujący się w geomechanice skał powiedział dziennikarzom, że "już nawet dziś można w Polsce eksperymentalnie wydobywać gaz łupkowy, ale przygotowanie się do eksploatacji na skalę przemysłową może potrwać wiele lat; może to zająć 5-10 lat".

  Podkreślił, że "w Polsce nie powinniśmy się obawiać gazu łupkowego; jest to ogromny potencjał, ale musimy najpierw sprawdzić czy możliwe jest jego wydobycie z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia".

  Przewodniczący PE, Jerzy Buzek w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że "w UE nie ma jednomyślności w sprawie wydobycia gazu łupkowego; jedni mówią o bezpieczeństwie i o konieczności otwarcia własnych źródeł gazu a drudzy mówią, że to będzie jakaś katastrofa ekologiczna i tak się nawzajem zwalczamy".

  Zdaniem Buzka, "należy poważnie i solidnie pomówić o tym, w jaki sposób opłacalny ekonomicznie wydobywać gaz z łupków, a przy tym nie szkodzić środowisku". Jest przekonany, że "jest to absolutnie możliwe przy obecnej technice".

  "Chodzi o to, żeby nie blokować, zanim się dokładnie nie dowiemy, jak to jest z tym gazem: na razie jest tak, że niektórzy zabraniają, a niektórzy wypowiadają się entuzjastycznie" - dodał.

  Szef PE sądzi, że w przyszłym roku w Parlamencie Europejskim będzie prowadzona "bardzo poważna dyskusja nt. bezpieczeństwa energetycznego Europy w kontekście wydobycia gazu z łupków".

  Jego zdaniem, "wypracowany zostanie taki sposób postępowania ws. gazu łupkowego, że nie będzie wątpliwości, iż można go eksploatować z pożytkiem dla wszystkich Europejczyków".

  Buzek wyjaśnił, że chodzi o to, by nowe przepisy unijne wyeliminowały ewentualne ryzyko związane z wydobyciem tego gazu, ale nie eliminowały całego procesu wydobycia. "Nie wiemy jeszcze czy gaz łupkowy zrewolucjonizuje sytuację energetyczną w Europie, ale jest niedopuszczalne mówienie o tym, że to należy odłożyć i zakazać bez sprawdzenia" - podkreślił szef PE. "To jest interes całej UE bo Unia cierpi na niedostatek źródeł energii" - dodał.

  Marszałek województwa, Mieczysław Struk poinformował, że na terenie pomorskiego koncesje na badanie złóż gazu z łupków ma 9 firm, głównie z USA i Kanady. Zapewnił, że region chce się przygotować "w każdym calu" do ewentualnego wydobycia tego surowca. Zaznaczył, że to m.in. dlatego w spotkaniu w Gdańsku uczestniczą wójtowie, burmistrzowie z terenów, na których mają być prowadzone badania gazu. "Tutaj konieczna jest merytoryczna dyskusja, która będzie ograniczać fobie, które już powstają" - dodał.

  Zdaniem marszałka, problemem jest m.in. brak otoczenia prawnego w zakresie wydobycia gazu łupkowego. "Takiego otoczenia prawnego nie ma w żadnym z unijnych krajów, więc to prawodawstwo musi być stworzone i to w taki sposób aby zachęcić lokalne społeczności do akceptacji gazu (...) to nie jest tylko interes lokalny, ale przede wszystkim racja stanu" - dodał.

  Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz powiedział podczas konferencji, że jest pewien, że "sygnały z odwiertów dają możliwość planowania, że za 7-10 lat gaz łupkowy będzie w Polsce wydobywany".

  Gaz z łupków wydobywa się metodą tzw. szczelinowania hydraulicznego, czyli pod bardzo dużym ciśnieniem pompuje się wodę zmieszaną z substancjami chemicznymi, by rozsadzić podziemne skały i uwolnić gaz.

  Geolodzy oceniają, że na terenie naszego kraju, w pasie od wybrzeża Bałtyku w kierunku południowo-wschodnim, do Lubelszczyzny, mogą zalegać łupki gazonośne. Drugi obszar potencjalnych poszukiwań to zachodnia część kraju, głównie woj. wielkopolskie i dolnośląskie. W Polsce - jak dotąd - wydano ok. 100 koncesji na poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego. W Sejmie w maju Główny Geolog Kraju Henryk Jezierski mówił, że polski rząd jest zdeterminowany, by gaz łupkowy znaleźć, a potem rozpocząć jego eksploatację.

  W kwietniu amerykańska Agencja ds. Energii (EIA) poinformowała, że Polska ma 5,3 bln m sześc. możliwego do eksploatacji gazu łupkowego, czyli najwięcej ze wszystkich państw europejskich, w których przeprowadzono badania (raport EIA dotyczył 32 krajów). Ta ilość gazu - podkreśliła Agencja - powinna zaspokoić zapotrzebowanie Polski na gaz przez najbliższe 300 lat.

  W spotkaniu w Gdańsku uczestniczy ok. 80 osób z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kuwejtu, Jemenu i Polski. Konferencję zorganizowały: Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła PAP.

  PAP - Nauka w Polsce

  bls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gaz z łupków (gaz łupkowy) – gaz ziemny, uzyskiwany z łupków osadowych. Globalny rynek gazu łupkowego w 2011 roku był warty 27 miliardów USD. Kraj gazem płynący (Gasland, 2010) – amerykański film dokumentalny wyprodukowany i wyreżyserowany przez Josha Foxa. Film skupia się na społecznościach w Stanach Zjednoczonych dotkniętych przez wydobycie gazu łupkowego poprzez metodę znaną jako szczelinowanie hydrauliczne. Jedną z kluczowych scen filmu jest scena podpalenia gazu ziemnego wydobywającego się ze zwykłego wodociągu, co miało być skutkiem frakturacji, co — zdaniem krytyków filmu — w tej okolicy powierzchniowe wycieki gazu ziemnego obserwowano już w XVII wieku. Problem ten poruszany jest w drugiej części filmu (Gasland, 2013). Przedstawia on wyniki badań zgodnie, z którymi do skażenia wody gazem dochodzi w wyniku uszkodzeń betonowego pierścienia uszczelniającego odwiert. Podziemne magazyny gazu (PMG) – naturalne przestrzenie, o dużej pojemności magazynowej znajdujące się głównie w wyeksploatowanych („wyeksploatowanych”) złożach gazu ziemnego i ropy naftowej, kawernach solnych, nieczynnych kopalniach węgla. Do tych miejsc może być wtłaczany gaz, zajmujący w normalnych warunkach objętość miliardów metrów sześciennych. Celem podziemnych magazynów gazu jest również sezonowe, strategiczne przechowywanie gazu ziemnego. Przyczyniają się one do zwiększenia niezawodności systemów gazowniczych i bezpieczeństwa energetycznego regionu lub kraju.

  Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. POGP należy do Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (AEGPL) z siedzibą w Brukseli. Wirialne równanie stanu gazu opisuje stan gazu rzeczywistego. Ma postać szeregu potęgowego (Kamerlingha - Onnesa), którego pierwszy człon stanowi równanie stanu gazu doskonałego. Z reguły równanie to jest podane dla 1 mola gazu, a więc zamiast objętości w równaniu pojawia się objętość molowa gazu .

  Urząd Regulacji Energetyki (URE) – centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej, gazu itd.). Prezes URE jest członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu. Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy (nazywany też wojną gazową) – odnosi się do wielu sporów pomiędzy rosyjskim dostawcą gazu Gazpromem, a Ukrainą, szczególnie w zakresie dostaw gazu ziemnego, jego cen i długów. Spory te są zagrożeniem dostaw gazu do wielu krajów europejskich, które są zależne od rosyjskiego gazu ziemnego.

  Współczynnik ściśliwości gazu (ang. gas compressibility factor) – bezwymiarowy parametr fizyczny wyrażający ściśliwość płynów (c) wyrazony zależnością c = (-1/V) * (dV/dp), gdzie d - pochodna cząstkowa. Jest często mylony ze współczynnikiem pseudościśliwości, który oznacza odchyłkę własności gazu rzeczywistego od gazu doskonałego - czyli tym opisanym w poniższym artykule. Wybuch gazu w Gdańsku – miał miejsce 1 lutego 1976 w Gdańsku Siedlcach, przy ulicy Struga 12. W wyniku wybuchu gazu przestał istnieć 2-piętrowy budynek mieszkalny. Przyczyną katastrofy był wybuch gazu wydobywającego się z nieszczelnych rur biegnącego pod ziemią gazociągu.

  Prawo Gay-Lussaca – jedno z praw dotyczących zachowania się gazu doskonałego podczas zmiany jego stanu. Prawo Gay-Lussaca opisuje przemianę izobaryczną (przy stałym ciśnieniu) takiego gazu i stwierdza, że podczas przemiany stosunek objętości gazu do jego temperatury jest stały:

  Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Związek Pracodawców (OPPPW) - organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z sektora naftowego i gazu ziemnego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania i/lub wydobycia węglowodorów w Polsce (gaz ziemny, gaz łupkowy, łupki, ropa naftowa).

  Konjaku-gazu-zoku-hyakki (jap. 今昔画図続百鬼 Ilustrowana kontynuacja stu demonów dzisiejszych i dawnych) – opublikowany w 1779 r. zbiór ilustracji stanowiący katalog zjaw, duchów, demonów, straszydeł itp. (ogólna ich nazwa jap.: yōkai) autorstwa Sekiena Toriyamy. Jest to kontynuacja jego wcześniejszego dzieła zatytułowanego Gazu-hyakki-yakō. GASPOL S.A. – oddział holenderskiego koncernu SHV Energy specjalizujący się w dystrybucji gazu płynnego (LPG) na teren polski. Firma Gaspol S.A Ma oddziały w 5 miastach w całej Polsce m.in w Barwinku,Warszawie,Sokułce i Lubartowie. Także dostawca niszowych rozwiązań energetycznych takich jak gazowe pompy ciepła w odpowiedzi na rosnące wśród klientów zainteresowanie na odnawialne źródła energii. Firma GASPOL dysponuje dwoma terminalami przeładunkowymi – morskim w Gdańsku i kolejowym w Małaszewiczach – oraz siedmioma rozlewniami gazu płynnego. Jej ogólnopolska sieć dystrybucji obejmuje 300 autoryzowanych dystrybutorów i 20 000 punktów sprzedaży detalicznej. W 2011 roku GASPOL znalazł się w na 292. miejscu w rankingu największych firm w Polsce.

  Dodano: 06.09.2011. 11:04  


  Najnowsze