• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Vlasak profesorem honorowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  17.04.2012. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Profesor Pavel Vlasak, specjalista w zakresie hydrotransportu i reologii z Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze otrzyma tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 21 kwietnia.

  Prof. Pavel Vlasak jest znanym naukowcem, cenionym specjalistą w zakresie hydrotransportu i reologii, autorem wielu publikacji, byłym wiceprezydentem Czeskiej Akademii Nauk, profesorem Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze.

   

  Poza działalnością naukową i dydaktyczną Profesor odniósł również sukcesy w sporcie - pięciokrotnie został czechosłowackim mistrzem w szermierce zespołowej.

  "Współpraca prof. Pavla Vlasaka z Polską, szczególnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, jego pomoc w eksperymentach naukowych i technicznych zasługują na uznanie" - wyjaśnia rzecznik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Wanke-Jakubowska.

  Profesor Vlasak wielokrotnie pomagał młodym naukowcom podczas ich pobytu w Pradze oraz wspierał inicjatywy Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Za swą postawę odznaczony został medalem "Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" oraz otrzymał odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu".

  Uroczystość nadania tytułu, która połączona będzie z wręczeniem dyplomów absolwentom studiów I stopnia na kierunkach: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo, architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna, odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia, o godz. 11 w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24A.

  Łącznie dyplomy podczas uroczystości odbierze 370 absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w tym: 76 - architektury krajobrazu, 60 - budownictwa, 57 - gospodarki przestrzennej, 91 - geodezji i kartografii oraz 86 - inżynierii środowiska.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Geodezji i Geoinformatyki – instytut naukowy, działający na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziałe Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WIKŚiG UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Melioracji Rolnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBHZ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Zootechniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Andrzej Reinhard (ur. 15 lipca 1948, zm. 19 stycznia 2010) - polski naukowiec, specjalista z zakresu kształtowania środowiska, nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WNŻ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WIE UE we Wrocławiu) - jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1954 roku jako jeden z pierwszych wydziałów tej uczelni. Kształci studentów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Instytut Geograficzny rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną w 1945 r. Początkowo Instytut funkcjonował jako jednostka międzywydziałowa, by od 1952 r. uzyskać status instytutu kierunkowego w ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych.

  Jan Kuryszko (ur. 4 września 1947 roku w Lubrzy) – w latach 1961-1966 uczęszczał do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. W 1974 roku ukończył studia weterynaryjne na ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, w 1982 roku uzyskał tytuł doktora, a w 1990 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2000 roku został mianowany na profesora zwyczajnego, obecnie jest profesorem doktorem habilitowanym embriologii, histologii i biologii molekularnej, oraz kierownikiem Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt oraz Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor 3 książek i ponad 100 prac naukowych (z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce).                                        Pałac Książąt Legnicko-Brzeskich we Wrocławiu - dawny pałac miejski, znajdujący się we Wrocławiu, przy ulicy Szewskiej 49. Obecnie siedziba Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WNE UE we Wrocławiu) – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powstały w 1950 roku jako jeden z pierwszych wydziałów na tej uczelni. Kształci on studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych głównie do nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Krzysztof Jajuga (ur. 11 kwietnia 1956 we Wrocławiu) – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

  Roman Kołacz (ur. 1947 w Kobylanach) – polski lekarz weterynarii, zootechnik, profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  Dodano: 17.04.2012. 00:11  


  Najnowsze