• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg: Monitorowanie zastosowania protokołu IPv6

  13.08.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów przy Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do składana ofert na przeprowadzenie badań nad zastosowaniem nowego protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6).

  Celem badania jest monitorowanie i raportowanie poziomu zastosowania IPv6 w Europie, w miarę możliwości wraz z odpowiednimi strategicznymi zaleceniami w celu zapewnienia sprawnego przejścia od protokołu internetowego w wersji 4 (IPv4) do nowego protokołu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Internet Control Message Protocol Version 6 (ICMPv6) lub ICMP for IPv6 jest nową wersją protokołu ICMP. ICMPv6 zdefiniowano w RFC 4443. ICMPv6 działa w warstwie sieciowej OSI, czyli bezpośrednio na IPv6, poniżej protokołów takich jak UDP czy TCP. ICMPv6 jest integralną częścią IPv6 i musi być obsługiwany przez wszystkie jego implementacje. OSPF (ang. Open Shortest Path First), w wolnym tłumaczeniu: "pierwszeństwo ma najkrótsza ścieżka" ("open" oznacza otwartość, podobnie jak w Open Source) – protokół trasowania typu stanu łącza (ang. Link State). Zdefiniowany został jako OSPF wersji 2 w RFC 2328 (1998) dla IPv4., a aktualizacja dla IPv6 jako OSPF wersji 3 w RFC 5340 (2008). Jest zalecanym protokołem wśród protokołów niezależnych (np. RIP, ang. Routing Information Protocol). Mechanizm automatycznych tuneli 6to4 pozwala podłączyć się do sieci IPv6 każdemu, kto dysponuje choćby jednym publicznym adresem IPv4. Przy uruchamianiu tunelu nie są konieczne żadne formalności. Ważne jest jednak by poprzez sieć usługodawcy osiągalny był adres 192.88.99.1 oraz możliwa była transmisja pakietów IPv4 oznaczonych protokołem 41 (dziesiętnie). Dokładny opis zawarty jest w RFC 3056.

  BitTornado – aplikacja kliencka sieci BitTornado, eksperymentalnej wersji protokołu BitTorrent, opracowana na bazie podstawowego klienta przez autora tegoż protokołu, Johna Hoffmana. W stosunku do pierwotnego klienta BitTorrenta zawiera kilkanaście usprawnień: m.in. limitowanie uploadu i downloadu, ustalanie priorytetów przy ściąganiu plików czy obsługa IPv6. Wydana na wolnej licencji (podstawowa licencja – MIT). IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itp. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie sieciowej.

  GNU Zebra – wolne oprogramowanie na licencji GNU GPL, będące implementacją protokołów rutingu opartych na TCP/IP. Obsługuje protokoły RIP, OSPF oraz BGP w wersjach tradycyjnych, jak i IPv6. SmartFTP - jeden z najpopularniejszych klientów FTP. Stworzony przez SmartFTP GmbH program, oprócz standardowych funkcji, umożliwia m.in. obsługę protokołu IPv6 i systemu UTF-8, szyfrowanie połączeń, obsługę protokołu FXP, nawiązywanie wielu połączeń jednocześnie, planowanie zadań, kolejkowanie transferów i obsługę formatu Metalink.

  IPv6 (ang. Internet Protocol version 6) – protokół komunikacyjny, będący następcą protokołu IPv4, do którego opracowania przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Podstawowymi zadaniami nowej wersji protokołu jest zwiększenie przestrzeni dostępnych adresów poprzez zwiększenie długości adresu z 32-bitów do 128-bitów, uproszczenie nagłówka protokołu oraz zapewnienie jego elastyczności poprzez wprowadzenie rozszerzeń, a także wprowadzenie wsparcia dla klas usług, uwierzytelniania oraz spójności danych. Protokół jest znany także jako IP Next Generation oraz IPng. Głównymi dokumentami opisującymi protokół są RFC 2460 oraz RFC 4291. ip - polecenie do konfiguracji interfejsów sieciowych, tablic tras czy tuneli w systemach operacyjnych Linux. W pełni wspiera protokoły IPv4 i IPv6, działa też z gniazdami BSD. Polecenie wchodzi w skład pakietu Iproute2 - narzędzi do zarządzania siecią i kontroli ruchu sieciowego (QoS) w systemach Linux. Iproute2 zastępuje starsze narzędzia ifconfig czy route jeszcze zachowane w dystrybucjach dla kompatybilności.

  World IPv6 Day (ang. Światowy Dzień IPv6) – wydarzenie mające na celu rozpropagowanie informacji na temat IPv6 oraz techniczne testy jego obsługi, zorganizowane 8 czerwca 2011 przez Internet Society przy współpracy dostawców treści w Internecie, m.in. Google i Facebooka.

  Mobilne IP (or IP mobility) jest standardowym protokołem komunikacyjnym zaproponowanym przez Internet Engineering Task Force (IETF) w celu umożliwienia urządzeniom mobilnym zmianę sieci mając przypisany stały adres IP. Mobilne IP dla Ipv4 zostało opisane w dokumencie RFC 3344, a jego aktualizacje uzupełnione w RFC 4721. Mobilne IPv6 dla kolejnej wersji Internet Protocol, zostały opisane w RFC 3775.

  CERNET2 (China Education and Research Network 2) - pierwsza chińska sieć komputerowa oparta na protokole IPv6, uruchomiona 26 grudnia 2004 r., w 10 lat po powstaniu sieci CERNET, opartej na protokole IPv4, która połączyła chińskie ośrodki naukowe. Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Protokoły przesyłania plików – jedne z najpopularniejszych protokołów wykorzystywanych do przenoszenia plików pomiędzy stacjami w sieci TCP/IP. Główną jego zaletą jest oparcie funkcjonowania na protokole transportu TCP, co zapewnia niezawodne, wymagające ustanowienia sesji połączeniowej przesyłanie.

  Dodano: 13.08.2012. 17:26  


  Najnowsze