• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego

  11.08.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego.

  Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi instytucjami szkolnictwa wyższego, aby wspierać wdrażanie planu modernizacji w ramach tak zwanej Otwartej Metody Koordynacji (polegającej na dialogu między klastrami ustawodawców i ekspertów, wzajemnym uczeniu się, wskaźnikach, testach porównawczych, raportach i analizach).

  Jedną z najbardziej zauważalnych inicjatyw podjętych w ramach tej metody jest wsparcie krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich. Komisja uruchomiła inicjatywę Ekspertów Bolońskich w 2004 r. konkretnie w celu wspierania promocji Procesu Bolońskiego na szczeblu instytucjonalnym poprzez zapewnienie puli specjalistycznej wiedzy w pewnych obszarach, aby propagować i zwiększać postęp w kierunku reformy szkolnictwa wyższego w krajach UE/EOG i w Turcji.

  Główne zadania Ekspertów Bolońskich polegają na: prowadzeniu szkoleń w swojej dziedzinie specjalizacji dla pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (ISW) i udział w takich szkoleniach, doradztwo ISW w zakresie strategii reform, pomoc ISW w opracowywaniu polityki, angażowanie się w działania promocyjne programu Erasmus i pomoc ISW w ubieganiu się o certyfikat Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) i Suplementu do dyplomu.

  Ogólne cele badań to:
  - ocena wpływu krajowych Zespołów Ekspertów Bolońskich na wdrażanie Procesu Bolońskiego;
  - przedstawienie analizy kosztów i korzyści działań Ekspertów Bolońskich;
  - przedstawienie zaleceń dotyczących przyszłości tych działań po roku 2013.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw. Central European University (węg. Közép-európai Egyetem) – podyplomowa instytucja edukacyjno-naukowa kształcąca w kierunkach nauk społecznych i humanistycznych. Językiem wykładowym jest angielski. Siedziba CEU znajduje się w Budapeszcie. Uniwersytet posiada podwójną akredytację: amerykańską i węgierską. Dzięki tej drugiej edukacja w CEU jest kompatybilna z wytycznymi procesu bolońskiego. Bolończyk – jedna z ras psów, należąca do grupy psów do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji biszonów i ras pokrewnych. Typ lisowaty. Nie podlega próbom pracy.


  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. W Unii Europejskiej są one zgodne z zaleceniami Deklaracji Bolońskiej. Luigi Calori (ur. 8 lutego 1807 w San Pietro in Casale, zm. 19 grudnia 1896) – włoski anatom. Uczeń Francesco Mondiniego i Antonio Alessandriniego. Od 1844 profesor anatomii opisowej i topograficznej na Uniwersytecie Bolońskim. Zmarł w 1896 roku.

  Deklaracja Bolońska (18-19 czerwca 1999) jest podstawą procesu na rzecz tworzenia harmonijnego systemu szkolnictwa wyższego w Europie, podniesienia prestiżu uczelni europejskich w porównaniu z uczelniami amerykańskimi, przyjęcie systemu porównywalnych stopni i tytułów akademickich. Zakłada wprowadzenie systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia: Wybór ekspertów to procedura, z grupy metod heurystycznych, mająca na celu wyłonienie odpowiedniej grupy ekspertów w celu prowadzenia badań. W procesie prognozowania może brać udział od kilku do kilkuset ekspertów.

  Bornio da Sala (ur. na początku XV w. w Bolonii, zm. 13 sierpnia 1496 tamże) – włoski prawnik, humanista, profesor prawa na Uniwersytecie Bolońskim, pisarz. Fermi – superkomputer o mocy obliczeniowej 1,725 PFLOPS (wykonujący 1,7 biliarda operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Został wyprodukowany przez IBM w 2012 roku dla Uniwersystetu Bolońskiego. W czerwcu 2012 roku był siódmym najszybszym superkomputerem na świecie i drugim w Europie (po niemieckim SuperMUC).

  Stefano Zacchiroli (ur. 16 marca 1979) deweloper Debiana od marca 2001 roku. Od kwietnia 2010 do kwietnia 2013 pełnił funkcję lidera projektu Debian. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Steve McIntyre. W 2007r. Zacchiroli uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Bolońskim, a następnie przeniósł się do Paryża na uniwersytet Paris-Diderot w celach badawczych.

  Jerzy Drohobycz, Jerzy Kotermak Drusianus, Georgius Drohobicz, Юрій Дрогобич, ur. ok 1450 w Drohobyczu, zm. 1494 w Krakowie, doktor medycyny, rektor Uniwersytetu Bolońskiego, profesor Akademii Krakowskiej. W 1483 wydał książkę Judicium prenosticon Magistri Georgii Drohobicz de Russia. Przyjaciel Mikołaja Wódki z Kwidzyna i Łukasza Waczenrode. Jego biografię opublikował Władysław Isajewicz w Kijowie w r. 1972.

  Proces boloński (ang. Bologna process) – program zapoczątkowany podpisaniem przez 29 ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w dniu 19 czerwca 1999 roku dokumentu, który miał na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area).

  Dodano: 11.08.2010. 16:12  


  Najnowsze