• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast

  20.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast.

  Aby zapewnić, że ramy odniesienia dla zrównoważonych miast odpowiadają potrzebom europejskich miast i służą przewidywanym celom, europejscy ministrowie odpowiedzialni za rozwój obszarów miejskich podjęli w Toledo w czerwcu 2010 r. decyzję o kontynuacji etapu tworzenia ram odniesienia dla zrównoważonych miast z fazą testowania i o przeprowadzeniu testów prototypu tych ram przez grupę od 50 do 70 miast.

  Faza testów zostanie zorganizowana z zastosowaniem połączonego podejścia odgórnego i oddolnego, polegającego na bliskiej wzajemnej współpracy Komisji Europejskiej, państw członkowskich i miast w charakterze równorzędnych partnerów. W fazie testowania rola miast zostanie wzmocniona i bardziej uwydatniona.

  Faza ta ma zagwarantować, by ogólne cele ram odniesienia dla zrównoważonych miast - opisane jak poniżej - zostały faktycznie osiągnięte:
  - zapewnienie powszechnie akceptowanych wspólnych ram dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz budowanie i propagowanie wspólnego zrozumienia korzyści zintegrowanej polityki rozwoju obszarów miejskich;
  - zapewnienie miastom praktycznych instrumentów zachęcających do nabywania umiejętności i budowania potencjału w celu lepszego zarządzania rozwojem obszarów miejskich, jak również stwarzających ułatwienia w tym zakresie;
  - zapewnienie zbioru dobrej jakości materiałów i instrumentów, które umożliwiają komunikację w obrębie miast i między nimi, opracowanych według wspólnego formatu, ale z możliwością dostosowania do potrzeb i priorytetów poszczególnych miast;
  - zachęcanie do dialogu i wymiany informacji w obrębie miast i poza miastami Europy na temat wdrażania zintegrowanych metod rozwoju obszarów miejskich na szczeblu miasta i ułatwianie dialogu europejskiego dotyczącego polityki zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach.

  W celu wspierania fazy testowania Komisja Europejska poszukuje dostawcy usług pomocy technicznej, który:
  - będzie udzielał pomocy i świadczył usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem testu, np. opracuje kwestionariusze, materiały informacyjne, zaproszenia;
  - zorganizuje uroczystość inauguracyjną dla 50 do 70 miast, które wezmą udział w teście, ekspertów i przedstawicieli z państw członkowskich;
  - będzie w stanie gotowości w celu udzielania wsparcia miastom uczestniczącym w teście w czasie głównego testu;
  - będzie zbierał i analizował informacje zwrotne od miast uczestniczących w teście, a także informacje zwrotne od krajowych grup wsparcia z państw członkowskich;
  - będzie udzielał pomocy w organizacji i przeprowadzaniu konsultacji z zespołem ekspertów zewnętrznych na temat wniosków z testu;
  - sformułuje zalecenia dotyczące zmian i dostosowania ram odniesienia dla zrównoważonych miast na podstawie wyników testu;
  - będzie udzielał bieżącej pomocy Komisji;
  - opracuje końcowe sprawozdanie z testowania ram odniesienia dla zrównoważonych miast.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Miasta w Szwajcarii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Szwajcaria posiadała ponad 220 miast. Stolica kraju Berno dopiero plasuje się na piątym miejscu, 5 miast z ludnością 100÷500 tys.; 5 miast z ludnością 50÷100 tys., 14 miast z ludnością 25÷50 tys.; 95 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców. Miasta Rumunii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Rumunia posiadała ponad 310 miast o ludności przekraczającej 1,5 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bukareszt jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 18 miast z ludnością 100÷500 tys.; 11 miast z ludnością 50÷100 tys., 20 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, w 1937 roku w Rumunii istniało: 5 miast z ludnością powyżej 100 tys., 9 miast z ludnością 50÷100 tys., 22 miasta z ludnością 20÷50 tys. i 107 miast z ludnością 10÷20 tys. Geografia miast - dział geografii osadnictwa zajmujący się głównie genezą i położeniem miast, a także czynnikami ich rozwoju oraz strukturą przestrzenną miast i funkcjami i fizjonomią miast.

  Miasta Belgii: Według danych za rok 2011 w Belgii było ponad 600 miast. Jedyne miasto Antwerpia liczyła ponad pół miliona mieszkańców; 8 miast z ludnością 100÷500 tys., 20 miast z ludnością 50÷100 tys., 70 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 temu w Belgii istniało: 5 miast z ludnością ponad 100 tys., 7 miast z ludnością 50÷100 tys., 40 miast z ludnością 20÷50 tys. i 83 miasta z ludnością 10÷20 tys. Miasta w Indonezji: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Indonezja posiadała ponad 90 miast o ludności przekraczającej 12 tys. mieszkańców. Stolica kraju Dżakarta jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 10 miast z ludnością 1÷5 mln.; 14 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 54 miast z ludnością 100÷500 tys.; 8 miast z ludnością 50÷100 tys. oraz reszta miast poniżej 50 tys. mieszkańców.

  Miasta Białorusi: Według danych za rok 2011 na Białorusi było ponad 100 miast. Stolica kraju Mińsk jako jedyne miasto liczył ponad milion mieszkańców; 13 miast z ludnością 100÷500 tys., 9 miast z ludnością 50÷100 tys., 12 miast z ludnością 25÷50 tys., 47 miast z ludnością 10÷25 tys. oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców. Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, UBC) – jest aktywną siecią współpracy  ponad 100 miast członkowskich, powstałą w celu  rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi. Nadrzędnym celem ZMB jest dążenie do demokratycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i  przyjaznego dla środowiska rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

  Miasta Iraku: Według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Irak posiadał ponad 200 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bagdad jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Miasta Liberii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2008 roku Liberia posiadała ponad 20 miast o ludności przekraczającej 2 tys. mieszkańców. Stolica kraju Monrovia jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Mali: Według danych oficjalnych pochodzących z 2009 roku Mali posiadało ponad 40 miast o ludności przekraczającej 14 tys. mieszkańców. Stolica kraju Bamako jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 3 miasta z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 17 miast z ludnością 50÷100 tys.; 49 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Nowej Zelandii: Według danych oficjalnych pochodzących z 2012 roku Nowa Zelandia posiadała ponad 100 miast o ludności przekraczającej 2,5 tys. mieszkańców. Stolica kraju Wellington znajduje się na 6 miejscu spośród największych miast, 10 miast liczyło ponad 100 tys. mieszkańców; 8 miast z ludnością 50÷100 tys.; 8 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

  Miasta Peru: Według danych oficjalnych pochodzących z 2007 roku Peru posiadało ponad 110 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. Ludność miejska stanowi około 72% ogółu mieszkańców Peru. Stolica kraju Lima jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 3 miasta z ludnością 500÷1000 tys.; 17 miast z ludnością 100÷500 tys.; 15 miast z ludnością 50÷100 tys.; 35 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Zobacz też Lista z najbardziej zaludnionych obszarów metropolitalnych w Peru. Festiwal Hanzeatycki w Goleniowie - to kontynuacja spotkań miast członków "Nowej Hanzy" mających na celu wymianę doświadczeń i zaprezentowanie dorobku miast członkowskich.

  Miasta Korei Południowej: Według danych oficjalnych pochodzących z 2010 roku Korea Południowa posiadała ponad 80 miast o ludności przekraczającej 40 tys. mieszkańców. Stolica kraju Seul jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 8 miast z ludnością 1÷5 mln.; 11 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 48 miast z ludnością 100÷500 tys.; 15 miast z ludnością 50÷100 tys. oraz reszta miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Miasta Iranu: Według danych oficjalnych pochodzących z 2006 roku Iran posiadał ponad 150 miast o ludności przekraczającej 50 tys. mieszkańców. Stolica kraju Teheran jako jedyne miasto liczyło ponad 5 milionów mieszkańców; 5 miast z ludnością 1÷5 mln.; 7 miast z ludnością 500÷1000 tys.; 67 miast z ludnością 100÷500 tys.; 70 miast z ludnością 50÷100 tys. oraz reszta miast poniżej 50 tys. mieszkańców.

  Dodano: 20.07.2010. 19:12  


  Najnowsze