• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Języka Polskiego o poprawności językowej w biznesie i podręcznikach

  12.05.2011. 10:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Nadużywanie anglicyzmów, kalek językowych i brak dbałości o poprawność stylistyczną w środowisku biznesowym oraz nadmiernie specjalistyczny język podręczników do kształcenia zawodowego to niektóre z problemów zaprezentowanych w środę posłom w sprawozdaniu Rady Języka Polskiego.


  "Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009" autorstwa Rady Języka Polskiego zostało przedstawione w środę sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Analizie poddano środowisko biznesowe, podręczniki szkolne do kształcenia zawodowego i szkolnictwo wyższe pod kątem nauczania kultury języka.

  "Wyniki analizy nie są budujące. Najwięcej uwag krytycznych budzi stosunek do polszczyzny w środowisku biznesowym. Generalnie obserwujemy tu brak zainteresowania przestrzeganiem zasad poprawności językowej i stylistycznej. Nadużywane są kalki językowe i anglicyzmy zwłaszcza w obszarze nazw stanowisk czy zawodów. Przedstawiciele środowiska nie są niestety także zbytnio zainteresowani zmianą takiego stanu rzeczy. Nawet nasza ankieta na ten temat przesłana do wielu firm, pozostała niemal zupełnie bez odzewu. W tym przypadku nie mamy tu jednak wielkiego wpływu na zmianę takiego stanu rzeczy, możemy jedynie apelować o to by, zwłaszcza dokumenty, były pisane zgodnie z zasadami poprawności językowej" - mówił przewodniczący Rady Języka Polskiego prof. Andrzej Markowski.

  Odnosząc się do kwestii języka stosowanego w podręcznikach szkolnych do kształcenia zawodowego, prof. Markowski ocenił, że są one pisane w sposób zbyt trudny, z zastosowaniem zbędnych specjalistycznych terminów, niedostosowanych do możliwości uczniów. "W tej sprawie działamy już jednak wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach komisji dydaktycznej. Zależy nam na stworzeniu zestawu kryteriów zatwierdzania podręczników, które będą podkreślać konieczność dbania o zrozumiałość i poprawność językową tekstu" - relacjonował przewodniczący Rady Języka Polskiego.

  Analizując stan szkolnictwa wyższego pod kątem nauczania kultury języka polskiego, Rada rekomenduje konieczność zintensyfikowania kształcenia nauczycieli w tej dziedzinie. "Przedmioty związane z kulturą języka są obecne właściwie tylko w ramach studiów filologicznych i w pewnej mierze prawniczych. Celowe jest tutaj kształcenie w tym zakresie przede wszystkim na uczelniach pedagogicznych" - powiedział prof. Markowski, zgadzając się również z posłami w kwestii konieczności przeznaczenia podczas całego cyklu kształcenia większej liczby godzin języka polskiego na nauczanie gramatyki oraz zwrócenia uwagi na poprawność językową w mediach.

  "Rozważamy także zwrócenie się z apelem do sieci komórkowych o promowanie stosowania w sms-ach znaków diakrytycznych. Obecny wyższy koszt związany z ich używaniem przekłada się na fakt problemów z ich stosowaniem przez uczniów także chociażby w szkolnych wypracowaniach czy notatkach. Przeprowadziliśmy już kilka lat temu podobną akcję, zwracając się do Ministerstwa Sportu z prośbą o wprowadzenie tych znaków na koszulkach sportowców, co zakończyło się sukcesem" - podsumował przewodniczący Rady Języka Polskiego.

  Członkowie komisji przyjęli sprawozdanie Rady, rekomendując Sejmowi przeprowadzenie debaty w tej sprawie. Sprawozdawcą komisji została poseł Urszula Augustyn (PO). AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ mag/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Barbara Bartnicka (ur. 1927, zm. 2011) - polska językoznawczyni, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo polonistyczne. Była autorką wielu podręczników języka polskiego dla obcokrajowców i podręcznika szkolnego. Opracowała dwa tomy słownika języka Stefana Żeromskiego (z 14).

  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawiewydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawiewydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

  Bogusław Kreja (ur. 17 marca 1931 w Skórczu - zm. 26 grudnia 2002) - polski językoznawca, profesor zwyczajny, członek Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, i Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Był jednym z redaktorów czasopisma Język Polski


  Puryzm (od łac. purus – czysty) – postawa językowa charakteryzująca się rygorystyczną dbałością o poprawność i czystość języka, wynikającą z pobudek emocjonalnych, związanych z poczuciem, że język jest wartością wymagającą troski. Puryści dążą do usunięcia z języka lub niedopuszczenia do niego tych elementów, które uważają za niepoprawne lub szkodliwe. Dążenia te wynikają z ich przekonania, że jednostki mogą wpływać na kształt i rozwój języka. Puryści często wynajdują niepożądane przez siebie elementy językowe w tekstach pisanych lub wypowiedziach i zwracają na nie uwagę. W wersji umiarkowanej ich krytyka dotyczy elementów nowych w języku (np. zapożyczeń), w skrajnej natomiast – tych, które znajdują się w języku od dawna i nie budzą sprzeciwu w większości jego użytkowników. Do charakterystycznych sformułowań używanych przez purystów należą takie zwroty jak: „odchwaszczanie języka”, „odśmiecanie języka”, „czyszczenie języka”. Postawa purystyczna może być umotywowana rzeczywistym zagrożeniem języka, np. w sytuacji niewoli narodowej. Puryzm jest postawą najczęściej opisywaną przez badaczy.

  Antoni Kiszewski (ur. 10 czerwca 1810 w Pile, zm. ok. 1887) – polski pedagog, autor podręczników do nauki języka polskiego, propagator jedwabnictwa. Autor między innymi: Nauka polskiego czytania i pisania na kl. I (1845), Czterdzieści tablic ściennych do pisania i czytania dla szkół elementarnych polskich (1846), Nauka o świecie – podręcznik do nauki języka polskiego na kl. II (1847), Czytelnia, czyli zbiór rozmaitych powieści, podań, klecht, legend, opisów geograficznych, wspomnień historycznych, zadań i myśli, fraszek i dowcipów itp. ku nauce, zbudowaniu i rozrywce (1866), Wzory poezji polskiej (1876).

  Andrzej Jacek Blikle (ur. 24 września 1939 w Warszawie) – polski informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy.

  Dodano: 12.05.2011. 10:04  


  Najnowsze