• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sądy są dla ludzi - UJ informuje i edukuje

  14.06.2010. 07:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ułatwieniu obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości mają służyć broszury opracowane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bezpłatna publikacja pt. "Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze" trafiła już do instytucji wymiaru sprawiedliwości w całym kraju.

  Publikacja jest też dostępna w internecie na stronach ministerstwa sprawiedliwości tutaj.

  Opracowanie krakowskich prawników składa się z trzech części. Każda z nich omawia inny rodzaj procedur - karną, cywilną oraz sądowo-administracyjną.

  W broszurach znajdą się podstawowe wiadomości na temat organów wymiaru sprawiedliwości szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach obywatela. Można się dowiedzieć, jak w praktyce wygląda prawo do obrony czy obowiązek ponoszenia kosztów procesu.

  Zdaniem ekspertów, informacje te mają ułatwić odnalezienie się na poszczególnych etapach postępowania, w konkretnej roli procesowej - świadka, oskarżonego bądź powoda.

  Zaletą broszur są odniesienia praktyczne. Czytelnik znajdzie tu przykłady, które pomogą mu zrozumieć zasady realizowania uprawnień w sądach i prokuraturach. W każdej broszurze można znaleźć wzory dokumentów i formularzy przydatnych interesantom tych instytucji.

  Jak informuje resort sprawiedliwości, wprowadzenie nowych i atrakcyjnych form działań informacyjno-edukacyjnych, to jedno z głównych założeń projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z kluczowych zadań w ramach realizowanego projektu jest przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. Nakład każdej z trzech części publikacji wynosi 45 tys. egzemplarzy. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie – wojskowy organ wymiaru sprawiedliwości okresu stalinowskiego powołany "dla wykonania zadań wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób pozawojskowych…" Prawo formalne, procesowe — zespół norm prawnych regulujących postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

  Sąd apelacyjny (skr. "SA") – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu: Lex plus quam perfecta (dosł. prawo bardziej niż doskonałe) – norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcją nieważności. Oznacza to, że postępowanie sprzeczne z tym, co nakazuje lub czego zakazuje określona norma spotyka się ze ściganiem przez organy wymiaru sprawiedliwości (sankcja karna), a same skutki postępowania zostaną cofnięte (sankcja nieważności).

  Ława przysięgłych to nazwa elementu władzy sądowniczej, w skład którego wchodzą zwykli obywatele, a nie sędziowie zawodowi. Jest wyrazem udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Palais de Justice w Paryżu (Pałac Sprawiedliwości) – zespół budynków na Île de la Cité, od początku istnienia stanowiący siedzibę najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości we Francji. Zajmuje łącznie 1/3 powierzchni całej wyspy, między bulwarami Horloge, des Orfèvres, Harlay oraz Palais.

  Sąd Apelacyjny - organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji mieszczący się w Rzeszowie przy alei Piłsudskiego 28. Prewencja ogólna (zw. też "prewencją generalną") – jedna z dyrektyw wymiaru kary. Jej celem jest oddziaływanie na społeczeństwo przez wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnych

  Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Justice) – jeden z departamentów Gabinetu Stanów Zjednoczonych. Na jego czele stoi prokurator generalny Stanów Zjednoczonych. Zadaniem departamentu sprawiedliwości jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przestrzegania prawa w Stanach Zjednoczonych.

  Lex minus quam perfecta (dosł. prawo mniej niż doskonałe) – norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną). Oznacza to, że postępowanie sprzeczne z tym, co nakazuje lub czego zakazuje określona norma spotka się ze ściganiem przez organy wymiaru sprawiedliwości i możliwością nałożenia sankcji karnej na osobę, która normę naruszyła.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej (cz. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, MS) - jest ministerstwem zajmującym wymiarem sprawiedliwości. Ministerstwo powstało w wyniku aktu prawnego o numerze 2/1969 Dziennika Ustaw w sprawie tworzenia ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej w Czechach. To ustawy kompetencyjne (z późniejszymi zmianami) określają podstawowy zakres obowiązków tej instytucji.

  Dodano: 14.06.2010. 07:18  


  Najnowsze