• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szkoła Festiwalu Nauki na Festiwalu w Jabłonnie

  26.09.2009. 01:25
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Jak powinno się przeprowadzać eksperyment naukowy? Wiedzą to z pewnością wszyscy młodzi ludzie, którzy w dniach 19-20 września tłumnie uczestniczyli w popularyzatorskich zabawach przygotowanych przez Szkołę Festiwalu Nauki (SFN). Choć granica między popularyzacją nauki a edukacją jest płynna, to zadaniem szkoły jest właśnie zbliżanie uczestników warsztatów do świata prawdziwych, poważnych badań.

  Uzupełnieniem całorocznej działalności SFN jest udział w Warszawskim Festiwalu Nauki. Stoiska popularyzatorów nauki znalazły się też, podobnie jak w latach ubiegłych, na Festiwalu Nauki w Jabłonnie.

  "Przyjeżdżamy do Jabłonny już bardzo długo. Do eksperymentów zapraszamy również dorosłych, ale to głównie dzieci są zainteresowane wykonywaniem doświadczeń. Naszym hitem jest izolacja DNA z cebuli. Każdy chce zobaczyć, jak wygląda DNA, a my wykorzystujemy to naturalne zaciekawienie i przy okazji opowiadamy o podstawowych faktach związanych z tą cząsteczką, tłumaczymy, jaką pełni rolę w naszych komórkach. Ten warsztat niezmiernie cieszy się powodzeniem" - powiedziała PAP dr Agnieszka Chołuj, kierowniczka SFN i członkini zarządu Fundacji Bioedukacji.

  Jak wyjaśniła, podstawowe składniki potrzebne do wyizolowania DNA z cebuli znajdują się w każdej kuchni. Są to: sól, woda i płyn do mycia naczyń, połowę cebuli, kilka kubków, gorąca woda i spirytus.

  "Szatkujemy cebulę i zalewamy ją płynem z wodą i z solą. Następnie zalewamy tę mieszaninę zmrożonym spirytusem. Na granicy faz możemy zaobserwować chmurkę DNA, która się wytrąca w alkoholu" - tłumaczyła biolog. Dodała, że przepis na ten eksperyment można znaleźć na stronie internetowej SFN (www.sfn.edu.pl) i może go przeprowadzić każdy, kto wykaże się wystarczającą determinacją.

  Pretekstem do przekazania młodzieży zasad właściwego przeprowadzania eksperymentu naukowego uczyniono wykrywanie skrobi za pomocą jodyny. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że na początku swoich badań naukowiec musi postawić hipotezę, następnie przeprowadzić i kontrolować prawidłowe etapy eksperymentu, a w końcu zweryfikować swoją tezę. Ten przepis, jak podkreśliła dr Chołuj, można zastosować w każdej dziedzinie nauki, nie tylko w biologii, w której specjalizuje się SFN.

  Na początku warsztatu dzieci próbowały zgadnąć, w którym z zaproponowanych produktów znajduje się skrobia. Na podstawie ogólnej wiedzy i własnej pomysłowości stawiały zatem proste hipotezy. Potem szukały najlepszych odczynników, które pozwoliłyby im wykryć skrobię. W serii prób na różnych produktach weryfikowały swoje przypuszczenia.

  Dorosłych przyciągały zabawy tłumaczące mechanizm dziedziczenia cech. Prosty eksperyment pokazywał, jakie są szanse na to, że dziecko będzie miało określoną barwę oczu i włosów. Dużą popularnością cieszyła się również piramida żywienia przedstawiona w formie kolorowej układanki, wykorzystywanej m.in. podczas warsztatów dla szkół gimnazjalnych. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nauka ścisła - nauka, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka. Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze. Grupa kontrolna - w metodologii nauki: grupa obiektów, którą w ramach wykonywanego eksperymentu nie poddaje się żadnym manipulacjom eksperymentalnym lecz pozostawia w stanie naturalnym. Szkoła Festiwalu Nauki (SFN) – organizacja popularyzatorska mająca na celu popularyzację nauki (ze szczególnym naciskiem na genetykę i biologię molekularną). Najważniejszym zadaniem SFNu jest poprawa stanu wiedzy i świadomości naukowej w społeczeństwie.

  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.

  Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki - kwartalnik ukazujący się od 1956 roku w Warszawie. Wydawcą jest Instytut Historii Nauki PAN. Pismo publikuje prace z dziejów nauki polskiej. Początkowo wydawcą był Komitetu Historii Nauki PAN (do 1960), następnie Zakładu Historii Nauki PAN (od 1961). Pierwszym redaktorem naczelnym był Bogdan Suchodolski. KWordQuiz - program, który służy głównie do nauki nowego słownictwa, będący częścią KDE Education Project, które z kolei jest częścią środowiska graficznego KDE. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. KWordQuiz używa formatu kvtml. Można go wykorzystać do nauki słownictwa, praktycznie wszystkich języków świata, ponieważ w pełni wspiera Unicode. Po za nauką słownictwa można wykorzystać go do uczenia się terminologii z wielu innych dziedzin nauki, np. do nauki stolic państw świata.

  Eksperyment pedagogiczny (łac. experimentum – doświadczenie, badanie) – metoda badań pedagogicznych oparta głównie na technice obserwacji (przy czym nie każda obserwacja jest eksperymentem, za to każdy eksperyment ma związek z obserwacją, sam będąc od niej bardziej złożony), szczególny rodzaj eksperymentu naturalnego, który znajduje swoje zastosowanie w oświacie, dydaktyce oraz wychowaniu.

  Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody.

  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu. Wyższa Szkoła Cosinus w Łodzi – niepubliczna uczelnia powstała w 2008 roku z inicjatywy Jarosława Łukowicza, prowadzącego licea i szkoły policealne dla dorosłych od 1998, który od 2003 r. zaczął prowadzić tę działalność w formie spółki Cosinus Sp. z o.o. Uczelnia jest wpisana do wykazu uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 198. Uczelnia ma swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 81. W 2012 roku uczelnia została sponsorem pierwszoligowego zespołu piłkarskiego ŁKS Łódź.


  Portal "Nauki społeczne i human Wikipedii, zawierający odnośniki do poszczególnych portali tematycznych związanych z tą tematyką. Ponieważ trudno czasami dokonać łatwego rozróżnienia na to, co określa się nauką społeczną, a co humanistyczną i mając świadomość kwestionowania w środowiskach naukowych takiego podziału, zdecydowaliśmy jednak, aby nie zmieniać nazwy portalu i te pokrewne względem siebie nauki oraz zasoby wiedzy zgromadzone w Wikipedii umieścić obok siebie. Po prawej stronie znajdują się kategorie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wiedzy, dzięki czemu łatwiej można trafić do odpowiednich "półek" z konkretnymi tematami. Zaprezentowane zostały też wybrane hasła z każdej z wyróżnionych dziedzin wiedzy. Jeżeli uważasz, że brakuje tutaj jakiejś dziedziny wiedzy, albo chciałbyś pomóc w opiece nad którymś z portali, zapraszamy na stronę dyskusji.

  Dodano: 26.09.2009. 01:25  


  Najnowsze