• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwają przygotowania do publikacji raportu Polska 2050

  02.02.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 50 referatów złoży się na opracowywany obecnie przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus Polskiej Akademii Nauk raport "Polska 2050". Publikacja, dla której punktem wyjścia była zakończona 19 stycznia w Jabłonnie pod Warszawą konferencja dotycząca wizji Polski na najbliższe dziesięciolecia, ukaże się w kwietniu - informuje Bogdan Pencionek z Komitetu Prognoz.

  29 czerwca odbędzie się w Warszawie konferencja poświęcona dyskusji nad tym raportem. Potem zostanie on skierowany do polityków, naukowców i ludzi biznesu.

  Podczas konferencji w Jabłonnie wygłoszono 36 referatów. Ich tematyka skupiała się wokół następujących zagadnień - wizji i mechanizmu, roli państwa w globalnym świecie, granic postępu społecznego, znaczenia rozwoju środowiska przyrodniczego. Swoją wizję Polski w perspektywie 2050 roku sformułował także sześcioosobowy Zespół Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz.

  W streszczeniu przygotowanego raportu jego autorzy piszą o trendach, które - ich zdaniem - należy w prognozie uwzględnić. Są to zmiany demograficzne (znaczący spadek liczby ludności kraju, starzenie się ludności, degradacja systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej), zmiany technologiczne (gwałtowne przyspieszenie w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w sposobach produkcji, przesyłania i magazynowania energii oraz inżynierii biomedycznej) oraz przemiany otoczenia zewnętrznego (wzrost znaczenia instytucji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej).

  Aby znaleźć się w gronie państw rozwiniętych Polska w oparciu o te trendy musi - jak można przeczytać w opracowaniu - dokonać gwałtownego przyspieszenia cywilizacyjnego, czyli przebudowy instytucjonalnej oraz głębokich reform kulturowych.

  Autorzy raportu (dr Marcin Binkowski - Uniwersytet Śląski, Katowice, mgr Marcin Fronia - Instytut Filozofii i Socjologii PAN, mgr Agnieszka Kafara - UMCS, Lublin, dr Edward Kirejczyk - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, dr Konrad Prandecki - Akademia Finansów, Warszawa, dr Mirosław Wawrzyński - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź) uważają, że konieczna będzie m.in. przebudowa całego systemu społecznego, modernizacja instytucji, rozwój infrastruktury, znaczna ekspansja międzynarodowa w działalności gospodarczej i aktywna polityka rolna.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Julian Marian Auleytner (ur. 1948) – polski ekonomista, specjalista od spraw polityki społecznej, wykładowca uniwersytecki, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i członek Komitetu Prognoz Polska 2000 plus przy Prezydium PAN.

  Julian Marian Auleytner (ur. 1948) – polski ekonomista, specjalista od spraw polityki społecznej, wykładowca uniwersytecki, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i członek Komitetu Prognoz Polska 2000 plus przy Prezydium PAN.

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.

  Grzegorz Jerzy Gorzelak (ur. 9 lipca 1949 r. w Łodzi) - profesor nauk ekonomicznych (tytuł uzyskany w 1999 r.). Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny i lokalny, polityka regionalna. Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk. Profesor Katedry Europeistyki Akademii Leona Koźmińskiego.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Dodano: 02.02.2011. 00:19  


  Najnowsze