• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni

  28.03.2009. 13:37
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z zimowego na letni. W niedzielę 29 marca nad ranem wskazówki zegarów przesuwamy z godz. 2 na godz. 3. Godz. 3 będzie godziną początkową czasu letniego. Zimowy zacznie znów obowiązywać 25 października 2009 r. Dzieje się tak na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z grudnia 2008 r., które ustala daty zmiany czasu na lata 2009-2011. (Dziennik Ustaw z 31 grudnia 2008 Nr 236 poz. 1627).

  W całej Unii Europejskiej czas letni wprowadzany jest w ostatnią niedzielę marca i odwoływany w ostatnią niedzielę października. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "począwszy od 2002 r. okres czasu letniego zaczyna się w każdym państwie członkowskim o godz. 1 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę marca, /.../ kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę października".

  Stosowanie czasu letniego pozwala wiosną, latem i wczesną jesienią na "przedłużenie" dnia o godzinę. Dzięki temu korzystamy wtedy dłużej z naturalnego światła.

  Dziś stosuje się czas letni i zimowy w około 70 krajach na całym świecie.

  Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi im. Arego Sternfelda, obowiązuje on we wszystkich krajach europejskich (z wyjątkiem Islandii). USA, Kanada i Meksyk stosują go z wyjątkiem niektórych regionów. W Ameryce Południowej większość krajów wprowadziła kiedyś czas letni, ale obecnie z niego nie korzysta. Podwójny czas obowiązuje tylko w Brazylii, w Chile i na Falklandach. Nie wprowadziła go nigdy np. Wenezuela.

  Rozróżnienia na czas letni i zimowy nie wprowadziła też nigdy większość krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Czas letni stosowany jest w Egipcie, Tunezji i Namibii. Zmianę czasu wprowadziły, ale nie korzystają z niej obecnie: RPA, Botswana, Ghana, Sierra Leone, Sudan, Czad, Libia, Algieria i Maroko.

  Większość krajów azjatyckich (w tym Japonia, Indie i Chiny) przyjęło kiedyś czas letni, ale nie korzysta z niego. Nie wprowadziły go dotąd kraje Azji Południowo-Wschodniej oraz m.in. Nepal i Afganistan. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czas japoński (JST, ang. Japan Standard Time, jap. 日本標準時 Nihon Hyōjunji lub 中央標準時 Chūō Hyōjunji) – strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 135°E, który różni się o 9 godzin od uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC+9:00). Jest to oficjalny czas w Japonii. Obecnie w strefie czasu japońskiego nie obowiązuje czas letni. Czas letni – czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla pewnego okresu roku, zazwyczaj wyprzedzający o godzinę standardowy czas lokalny.
  Czas zachodnioeuropejski letni (ang. Western European Summer Time, WEST) – strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 15°E, który różni się o 1 godzinę od uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC+1:00).


  Czas wschodnioeuropejski letni (ang. Eastern European Summer Time, EEST) – strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 45°E, który różni się o 3 godziny od uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC+3:00). Czas środkowoeuropejski letni (ang. Central European Summer Time, CEST) – strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 30°E, który różni się o 2 godziny od uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC+2:00).

  Strefa czasowa – wytyczony obszar powierzchni Ziemi o szerokości średnio 15° (360°/24) długości geograficznej, rozciągający się południkowo między biegunami, w którym urzędowo obowiązuje jednakowy czas (czas strefowy). Przeważnie jest on średnim czasem słonecznym środkowego południka tej strefy, który różni się o całkowitą liczbę godzin od czasu uniwersalnego. Są jednak wprowadzone urzędowo strefy, w których czas różni się od czasu uniwersalnego o niecałkowitą liczbę godzin. Czas pracy - pojęcie prawne określające długość czasu pracy, jak i jego organizację. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje umów: na czas nieokreślony (bezterminowa), czas określony, na czas wykonania określonej pracy.. W Polsce obowiązuje zasadniczo 40-godzinny tydzień pracy, czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi osiem godzin, pozostałe to godziny nadliczbowe.

  Czas Samary (ang. Samara Time, SAMT, ros. Самарское время) – dawna strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 60°E, który różni się o 4 godziny od uniwersalnego czasu koordynowanego i 1 godzinę od czasu moskiewskiego (UTC+4:00).
  Czas Kaliningradu (ang. Kaliningrad Time, KSK) – strefa czasowa, odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 45°E, który różni się o 3 godziny od uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC+3:00) który różni się o 1 godzinę od czasu moskiewskiego MSK−1.

  Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. sekunda przestępna. Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service).

  Dodano: 28.03.2009. 13:37  


  Najnowsze