• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Węglowodorowe porządki

  20.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wiadomości na temat wycieków ropy naftowej z tankowców przypominają nam o olbrzymich zagrożeniach dla naszych cennych środowisk morskich. Nowy projekt finansowany ze środków unijnych ma zbadać, jakim potencjałem oczyszczania skażonych obszarów z toksycznych węglowodorów dysponują zbiorowiska bakterii.

  Projekt MAGICPAH (Molekularne podejście i badania metagenomiczne na rzecz optymalizacji oczyszczania obszarów skażonych WWA [wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi]) otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  MAGICPAH - koordynowany przez Centrum Badań Chorób Zakaźnych im. Helmholtza (HZI) w Niemczech - to projekt współpracy 13 instytucji badawczych i przedsiębiorstw z 9 krajów, których wspólnym celem jest zbadanie właściwości katalitycznych bakterii w usuwaniu zanieczyszczeń WWA i zapobieganiu takim zanieczyszczeniom.

  Węglowodory, które są zbudowane z pierwiastków węgla i wodoru, są jednymi z najważniejszych zasobów energetycznych na Ziemi. Jako podgrupa WWA to często toksyczne węglowodory rakotwórcze, trudne do rozłożenia i z łatwością skażające glebę i inne środowiska. Występujące w olbrzymich ilościach w oleju ciężkim i ropie naftowej, stanowią niezwykle realne zagrożenie dla bogatej i złożonej fauny i flory morskiej.

  Zespól MAGICPAH zbada, w jaki sposób bakterie w środowisku glebowym i morskim mogłyby zostać wykorzystane do rozkładu węglowodorów w razie skażenia. W pierwszej kolejności naukowcy przeprowadzą analizę różnorodności mikrobiologicznej i procesów molekularnych, które mają kluczowe znaczenie dla usuwania WWA z gleby, osadów i wody.

  "Zbiorowiska bakterii rozkładające ropę naftową posiadają znaczny i jak do tej pory niewykorzystany potencjał" - mówi dr Dietmar Pieper z HZI. Jedną z przeszkód, jaką napotyka zespół jest fakt, że niewiele bakterii z ekosystemów glebowych i morskich można hodować w warunkach laboratoryjnych. Dr Pieper wyjaśnia, że możliwości wykorzystania tych gatunków można zbadać wyłącznie na podstawie tak zwanych metod niezależnych od hodowli.

  "Informacje zebrane w ramach różnych systemów doświadczalnych zostaną wykorzystane do zaprojektowania nowych, opartych na wiedzy strategii na rzecz łagodzenia szkód ekologicznych powodowanych przez WWA w różnych siedliskach. Ponadto nasze metody umożliwią bezpośredni dostęp do nowych reakcji metabolicznych, które można wykorzystać w produktach użytecznych w przemyśle" - dodaje dr Pieper.

  Konsorcjum reprezentują partnerzy z siedmiu państw członkowskich UE (Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Wlk. Brytania) oraz z Kanady i Kolumbii. Dwóch przedstawicieli sektora przedsiębiorstw to Earth Tech CZ z Czech i Syndial S.p.A Attivita Diversificate z Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 20.04.2010. 18:12  


  Najnowsze