• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyjątkowe stypendium dla młodych naukowców

  07.02.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci z całej Polski zajmujący się w pracy badawczej polsko-niemiecką wspólnotą, historią nowożytną, teraźniejszością i przyszłością Polski i Niemiec mogą się ubiegać o stypendium ufundowane przez prof. Joachima Goerdelera.

  Jak poinformowała rzecznik prasowa szczecińskiej uczelni Julia Poświatowska, stypendium zostało ufundowane jako zapis testamentowy przez profesora Goerdelera. Zgodnie z intencją uczonego, stypendium ma być przyczynkiem do pogłębienia procesu zbliżenia polsko-niemieckiego.

  Stypendium będą mogły otrzymać dwie osoby - każdej z nich zostanie przekazane 5 tys. euro (kwota ta będzie podzielona na 12 miesięcy) oraz 200 euro jednorazowo na materiały przeznaczone do nauki.

  "Ponadto, przyszłym stypendystom Uniwersytet Greifswaldzki zaproponuje również dodatkową pomoc finansową. Obie formy dofinansowania mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów jednorocznego pobytu w Niemczech, związanego z realizacją pracy doktorskiej. Wspierane będą projekty badawcze z zakresu nauk prawnych, historycznych, politycznych i innych nauk społecznych" - zapowiada Poświatowska.

  Ogłoszenie i przyznanie stypendium odbywa się w kooperacji między Uniwersytetem Greifswaldzkim a Uniwersytetem Szczecińskim. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2011 roku.

  Zgłoszenia należy przesyłać na jeden z adresów:

  Ernst Moritz-Arndt-Universitat Greifswald

  Prof. Dr. Frieder Dnkel

  Domstr. 20

  17487 Greifswald

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  dr Daniel Bogacz

  ul. Narutowicza 17a

  71-240 Szczecin

  Rzeczniczka Uniwersytetu Szczecińskiego przypomina, że profesor Joachim Goerdeler przez całe życie angażował się w sprawy polsko-niemieckiego zbliżenia. W latach powojennych aktywnie popierał przyjazną wobec Polaków tzw. politykę wschodnią przywódcy niemieckiej socjaldemokracji i kanclerza RFN, Willego Brandta.

  "Swoją pasję badawczą realizował na polu nauk przyrodniczych. Jako wybitny chemik i profesor, w swoim życiu zawodowym związany był z Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn" - dodaje Poświatowska.

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Stypendium Naukowe prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita (ang. G. D. Fahrenheit Scholarship) – pierwsze w Polsce stypendium przeznaczone na finansowanie studiów zagranicznych. Program stypendialny został rozpoczęty w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stypendium przyznawane jest co roku kilkunastu absolwentom matury międzynarodowej lub innym najwybitniejszym maturzystom.

  Fundacja Pamięci Johna Simona Guggenheima (ang. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) – organizacja non-profit założona w 1924 roku przez Olgę i Simona Guggenheimów dla uczczenia pamięci zmarłego w wyniku zapalenia wyrostka sutkowatego syna Johna Simona. Fundacja przyznaje pomoc finansową, tzw. stypendia Guggenheima (ang. Guggenheim Fellowship), naukowcom, nauczycielom i twórcom, którzy wykazali się wyjątkowym dorobkiem na polu nauki, kultury i sztuki (z pominięciem sztuk scenicznych i filmu). Stypendium otrzymało wielu późniejszych laureatów Nagrody Nobla. Stypendium przyznawane jest w trybie rocznym ok. 200 kandydatom wyłonionym w wyniku dwóch konkursów: jednym dla obywateli i rezydentów USA i Kanady, oraz w drugim dla obywateli i rezydentów Ameryki Południowej i Karaibów. Kwota stypendium dla jednej osoby waha się obecnie między 30-40 tys. dolarów amerykańskich.

  Fundacja Pamięci Johna Simona Guggenheima (ang. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) – organizacja non-profit założona w 1924 roku przez Olgę i Simona Guggenheimów dla uczczenia pamięci zmarłego w wyniku zapalenia wyrostka sutkowatego syna Johna Simona. Fundacja przyznaje pomoc finansową, tzw. stypendia Guggenheima (ang. Guggenheim Fellowship), naukowcom, nauczycielom i twórcom, którzy wykazali się wyjątkowym dorobkiem na polu nauki, kultury i sztuki (z pominięciem sztuk scenicznych i filmu). Stypendium otrzymało wielu późniejszych laureatów Nagrody Nobla. Stypendium przyznawane jest w trybie rocznym ok. 200 kandydatom wyłonionym w wyniku dwóch konkursów: jednym dla obywateli i rezydentów USA i Kanady, oraz w drugim dla obywateli i rezydentów Ameryki Południowej i Karaibów. Kwota stypendium dla jednej osoby waha się obecnie między 30-40 tys. dolarów amerykańskich.

  Fundacja Pamięci Johna Simona Guggenheima (ang. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) – organizacja non-profit założona w 1924 roku przez Olgę i Simona Guggenheimów dla uczczenia pamięci zmarłego w wyniku zapalenia wyrostka sutkowatego syna Johna Simona. Fundacja przyznaje pomoc finansową, tzw. stypendia Guggenheima (ang. Guggenheim Fellowship), naukowcom, nauczycielom i twórcom, którzy wykazali się wyjątkowym dorobkiem na polu nauki, kultury i sztuki (z pominięciem sztuk scenicznych i filmu). Stypendium otrzymało wielu późniejszych laureatów Nagrody Nobla. Stypendium przyznawane jest w trybie rocznym ok. 200 kandydatom wyłonionym w wyniku dwóch konkursów: jednym dla obywateli i rezydentów USA i Kanady, oraz w drugim dla obywateli i rezydentów Ameryki Południowej i Karaibów. Kwota stypendium dla jednej osoby waha się obecnie między 30-40 tys. dolarów amerykańskich.

  Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001.

  Chór Akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego - chór mieszany działający w strukturach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowany przez dyrygenta dra Tadeusza Buczkowskiego. Jest jedynym tego typu zespołem funkcjonującym w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego. Skupia on przede wszystkim studentów, absolwentów i pracowników naukowych swojej macierzystej uczelni, a także innych szczecińskich ośrodków dydaktycznych. Obecnie skład zespołu wynosi około 60 osób.

  Dodano: 07.02.2011. 00:40  


  Najnowsze