• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków dot. partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich

  02.12.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich w ramach programu współpracy między UE a Kanadą dotyczącej partnerstw w zakresie wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkoleń oraz młodzieży.

  Ogólnym celem zaproszenia jest wspieranie wzajemnego zrozumienia między narodami Unii Europejskiej i Kanady, z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakości zasobów ludzkich zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Kanadzie.

  Zaproszenie obejmuje dwa rodzaje działań: transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany i partnerstwa w zakresie studiów transatlantyckich.

  W przypadku projektów "Transatlantyckie partnerstwa w zakresie wymiany" (TEP) wsparcie przyznawane jest w celu umożliwienia konsorcjom - składającym się z instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji szkoleniowych z UE i Kanady - realizacji wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wdrażania mobilności studentów i pracowników. Pomoc obejmuje dofinansowanie na administrację oraz granty dla studentów i pracowników akademickich i administracyjnych. Maksymalny czas trwania projektów TEP wynosi 36 miesięcy.

  W przypadku "Partnerstw w zakresie studiów transatlantyckich" (TDP) wsparcie przyznawane jest w celu tworzenia i wdrażania dwustronnych lub wspólnych programów akademickich. Pomoc obejmuje dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe, administrację oraz granty dla studentów i pracowników akademickich i administracyjnych. Maksymalny czas trwania projektów TDP wynosi 48 miesięcy.

  Współpraca UE-Kanada w dziedzinie szkolnictwa i szkoleń została umożliwiona dzięki umowie o współpracy Kanada-UE z listopada 1995 r. Odnowiona w roku 2000 i następnie poszerzona w 2006 r., obecna umowa obowiązuje do roku 2013. Najnowsza umowa umożliwia kontynuację takich działań jak opracowywanie wspólnych programów studiów, międzynarodowe staże, wymiany i studia za granicą z wzajemnym uznaniem zaliczeń i ocen. Do końca 2009 finansowanie otrzymało w sumie 97 konsorcjów transatlantyckich, w których uczestniczyło ponad 590 instytucji szkolnictwa wyższego i szkoleniowych z UE oraz Kanady, przy udziale ponad 4.400 studentów i uczniów, nauczycieli oraz pracowników.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 02.12.2010. 15:26  


  Najnowsze