• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków IMI 2009 ogłoszone

  24.08.2012. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wspólne Przedsięwzięcie - Inicjatywa Innowacyjna Medycyna (IMI JU) ogłasza zaproszenie do składania wniosków.

  IMI JU to wyjątkowe, europejskie partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest promowanie współpracy między wszystkimi istotnymi partnerami, w tym dużymi i małymi spółkami branży biofarmaceutycznej i medycznej, organami nadzoru, uczelniami wyższymi i organizacjami pacjentów.

  Zaproszenie do składania wniosków IMI 2009 obejmuje dziewięć tematów:
  - biomarkery obrazujące w opracowywaniu leków przeciwnowotworowych;
  - nowe narzędzia do walidacji celowej, aby poprawić skuteczność leków;
  - biomarkery molekularne: przyspieszenie opracowania terapii nowotworowej i poprawa opieki nad pacjentem;
  - identyfikacja i rozwój szybkich testów diagnostycznych techniką point-of-care do diagnozowania bakteryjnego, aby ułatwić przeprowadzanie testów i praktyki klinicznej;
  - poznanie zaburzonych mechanizmów odporności adaptacyjnej;
  - translacyjne badania naukowe nad przewlekłymi chorobami immunologicznymi: wypełnianie luki między modelami zwierzęcymi a ludzkimi;
  - modelowanie lek-choroba: biblioteka i ramy;
  - otwarta przestrzeń farmakologiczna;
  - elektroniczne karty zdrowia (EHR).

  Wspólnota Europejska będzie współfinansować zaproszenie IMI JU do kwoty EUR 76,8 mln EUR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Sposób użycia:
  {{subst:Wikipedia:WikiProjekt Telefony komórkowe/Zaproszenie|~~~~}}
  wklejamy na stronę dyskusji użytkownika
  co wyjdzie: Biomarkery: Biomarkery (geologia) - grupa związków organicznych pochodzenia biologicznego występujących w osadowej materii organicznej.

  Zaproszenia ślubne – rodzaj zaproszenia związany z uroczystością ślubną, obecnie głównie przybiera formę papierowej karty, stanowiącej pisemne zaproszenie gości. Jednak w przeszłości nade wszystko zaproszenie na ślub było przekazywane ustnie. Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:

  Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wgrywanie danych na dysk jest możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu, zaś do przeglądania i pobierania tych danych wystarczy dostęp do Internetu. W wersji darmowej dostępne są 2 GB miejsca na serwerach, jego powiększenie wymaga uiszczenia opłaty. Jednak korzystając z różnych ofert można powiększyć swoją przestrzeń dyskową za darmo (zaproszenie nowego użytkownika, instalacja oficjalnej aplikacji etc.). Łącznie w ramach takiej współpracy możemy powiększyć naszą przestrzeń dyskową do 18 GB. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca. Model Porównawczy Sektora Publicznego (ang. Public Sector Comparator – PSC) jest wykorzystywany przy realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego lub Koncesji na roboty budowlane lub usługi.

  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).

  Test Porsolta (znany także jako test wymuszonego pływania) - test behawioralny, służący do badania efektów leków przeciwdepresyjnych u zwierząt laboratoryjnych. Polega on na umieszczeniu zwierzęcia w wypełnionym wodą cylindrycznym pojemniku, z którego nie ma wyjścia. Przy drugiej próbie mierzony jest czas, przez jaki zwierzę pozostaje w bezruchu. Leki przeciwdepresyjne skracają ten okres.

  Zespół nakładania (ang. overlap syndrome) – zespół chorobowy, który spełnia kryteria diagnostyczne konieczne do rozpoznania przynajmniej dwóch odrębnych jednostek chorobowych. Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.

  Dyskusja wikiprojektu:Sztuka współczesna: Możesz zaprosić kogoś do udziału w projekcie wpisując na jego stronie dyskusji: {{Wikiprojekt:Sztuka współczesna/Zaproszenie}}.

  Dodano: 24.08.2012. 18:37  


  Najnowsze