• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków pt. Aeronautyka i transport lotniczy - BRT - duża prędkość

  08.08.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Aeronautyka i transport lotniczy - BRT - duża prędkość". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).

  Zmierzając do opracowania spójnego programu badawczego w zakresie cywilnego lotnictwa dużej prędkości, w ramach zaproszenia przewiduje się koordynację prac z Australią, Federacją Rosyjską, Japonią i być może innymi krajami trzecimi. Jeden projekt powinien otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 mln EUR ze środków Komisji Europejskiej, natomiast dwa projekty uzupełniające będą finansowane przez partnerów spoza UE.

  Wybrani wnioskodawcy będą musieli przeprowadzić testy samolotów hipersonicznych zgodnie z celami UE w zakresie zrównoważenia. Testy mają pomóc w walidacji takich koncepcji, jak zintegrowany projekt aerodynamiczny pojazdów, układy napędowe, równowaga aero-napędowa, redukcja uderzenia dźwiękowego, materiały i struktury wysokotemperaturowe itd.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Ciąg rozporządzalny - jest to ciąg, jaki może wytworzyć zespół napędowy statku latającego w danych warunkach lotu. Wartość ciągu rozporządzalnego zależy głównie od rodzaju napędu (typu silnika) oraz prędkości i wysokości lot przy czym ze wzrostem prędkości lotu ciąg rozporządzalny napędów śmigłowych szybko maleje, napędów odrzutowych pozostaje niemal niezmienny lub wzrasta w zakresie prędkości 3-4 tys. km/h. Prędkość maksymalna pociągu – największa prędkość, z jaką może podróżować pojazd lub zespół pojazdów szynowych. W transporcie kolejowym stosuje się następujące prędkości maksymalne:

  Prędkość przy wypaleniu (burnout velocity) – prędkość pocisku balistycznego lub kosmicznej rakiety transportowej jaką rakieta osiąga w momencie zakończenia pracy silnika napędowego bądź oddzielenia się ostatniego członu napędowego w pojazdach z napędem wieloczłonowym. W związku z faktem iż pocisk balistyczny bądź kosmiczne rakiety transportowe w różnych fazach lotu poruszają się z różnymi prędkościami, wielkość tę wykorzystuje się do celów naprowadzania pocisków balistycznych, porównawczych oraz opisowych prędkości pocisku balistycznego, czy tez rakiety nośnej. Bariera dźwięku – potoczne, obrazowe określenie dotyczące zjawisk, które zachodzą w zakresie prędkości lotu bliskich prędkości dźwięku. Przy prędkości dokładnie równej prędkości dźwięku nie dzieje się nic nadzwyczajnego, w szczególności nie powstaje grom dźwiękowy.

  Fala balistyczna – zewnętrzna fala uderzeniowa powstająca w wyniku nakładania się zaburzeń w powietrzu wywoływanych przez ciało stałe lecące z prędkością większą od prędkości dźwięku. Prędkość naddźwiękowa (supersoniczna) – w aerodynamice prędkość obiektu lub przepływu, poruszającego się szybciej niż prędkość dźwięku w powietrzu (przy temp. +20 °C = 340 m/s). Prędkości ponad pięciokrotnie większe od prędkości dźwięku często nazywane są prędkościami hipersonicznymi.

  Projekt Dedal (ang. Project Daedalus) – studium teoretyczne, opracowane w latach 1973-1978 przez Brytyjskie Towarzystwo Międzyplanetarne, dotyczące zaprojektowania i wysłania w kosmos międzygwiezdnego statku kosmicznego napędzanego energią powstałą w wyniku fuzji jądrowej. Założenia projektu przewidywały dotarcie do Gwiazdy Barnarda przed upływem 50 lat od startu. Wymagałoby to podróżowania z prędkością około 12% prędkości światła. Takie osiągi byłyby niemożliwe do uzyskania przy pomocy rakiet o napędzie chemicznym, zatem projekt wymagał statku o napędzie jądrowym, który był przedmiotem wcześniejszych analiz w czasie programu Orion. Spodziewano się zatem uzyskać jądrowy napęd pulsacyjny, mikroeksplozji termojądrowych o częstości 250 na sekundę. Kolej dużych prędkości (skrót KDP) – system kolejowego transportu publicznego pozwalającego na wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami przekraczającymi 300 km/h.

  Prędkość dźwięku w określonym ośrodku – prędkość rozchodzenia się w nim podłużnego zaburzenia mechanicznego.

  Reduktor – W mechanice i budowie maszyn przekładnia (zazwyczaj zębata), w której człon napędzany ma mniejszą prędkość niż człon napędzający. Przełożenie reduktora określone jako stosunek prędkości kątowej wałka napędowego do prędkości kątowej wałka napędzanego jest większe od 1.

  Sprzęgło przymusowe - sprzęgło, w którym następuje sztywne połączenie członu napędowego i napędzanego. Oznacza to że średnia prędkość obrotowa wału napędzanego (liczona w czasie pełnego obrotu) jest równa średniej prędkości wału napędzającego.

  Dodano: 08.08.2012. 17:17  


  Najnowsze