• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków pt. NMP - skoordynowane zaproszenie UE - Chiny 2013

  01.08.2012. 09:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "NMP - skoordynowane zaproszenie UE - Chiny 2013". Stanowi ono element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE (http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34831).

  Wnioski powinny dotyczyć nowych metod obrazowania medycznego i zindywidualizowanych rusztowań do regeneracji lub naprawy tkanek. Dysponując 5 mln EUR ze środków KE i równoważnym budżetem zapewnianym przez Chińską Krajową Fundację Nauk Przyrodniczych (NSFC), zaproszenie stawia sobie za cel wyważoną współpracę między europejskimi a chińskimi organizacjami przy takim samym zaangażowaniu badawczym po obu stronach.

  W tradycyjnych technikach rusztowań trudno jest kontrolować wszystkie właściwości strukturalne i rusztowania trzeba budować z użyciem form wykonywanych na zamówienie. Wprowadzenie szybkiego modelowania czy wytwarzania brył swobodnie formowanych (SFF) umożliwiłoby wyższy stopień kontroli architektonicznej, umożliwiając na przykład zwiększenie masowego transportu tlenu i substancji odżywczych w całym rusztowaniu lub naśladowanie struktur biologicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sposób użycia:
  {{subst:Wikipedia:WikiProjekt Telefony komórkowe/Zaproszenie|~~~~}}
  wklejamy na stronę dyskusji użytkownika
  co wyjdzie: Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Zaproszenie dla cudzoziemca – dokument urzędowy wystawiany przez właściwy organ administracji publicznej (w Polsce przez urzędy wojewódzkie), potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo do wjazdu do danego kraju środków na pokrycie kosztów pobytu i powrotu do ojczyzny (koszty te zobowiązuje się ponieść zapraszający, na wniosek którego wystawiono zaproszenie). Zaproszenia umożliwiają cudzoziemcowi otrzymanie wizy w placówkach dyplomatycznych kraju, do którego zamierza wjechać. Nie są wymagane przez wszystkie państwa.

  Zaproszenia ślubne – rodzaj zaproszenia związany z uroczystością ślubną, obecnie głównie przybiera formę papierowej karty, stanowiącej pisemne zaproszenie gości. Jednak w przeszłości nade wszystko zaproszenie na ślub było przekazywane ustnie. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Croonian Lecture to prestiżowe wykłady w zakresie nauk biologicznych, które są wygłaszane na specjalne zaproszenie Towarzystwa Królewskiego oraz Królewskiego Kolegium Lekarskiego. Wykład ma charakter doroczny i jest połączony z nagrodą w postaci medalu i kwoty pieniężnej (obecnie 1000 funtów). Dyskusja wikiprojektu:Sztuka współczesna: Możesz zaprosić kogoś do udziału w projekcie wpisując na jego stronie dyskusji: {{Wikiprojekt:Sztuka współczesna/Zaproszenie}}.

  Single European Sky (SES, pl. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna) – inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu: zwiększenie bezpieczeństwa, zlikwidowanie podziału i rozbieżności w kontroli ruchu lotniczego, zapewnienie bliższej współpracy z wojskiem w organizacji kontroli ruchu lotniczego i w procesie legislacyjnym, zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej, zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii. Urfi – w kulturze islamskiej urfi znaczy tymczasowy związek małżeński najczęściej zawierany przez młodzież egipską. W większości państw arabskich niedopuszczalne jest zaproszenie dziewczyny na spacer przez chłopaka, nie mówiąc o trzymaniu się za rękę czy całowaniu. Natomiast urfi umożliwia spotkanie bez przyzwoitki i uprawianie seksu.

  Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (ang. the World Commission on Environment and Development), zwana też "Komisją Brundtland", została powołana w 1983 roku przez Gro Harlem Brundtland na zaproszenie ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ.

  Wuxi Classic 2013 − pierwszy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2013/2014. Rozegrany został w dniach 17 – 23 czerwca 2013 roku w chińskim mieście Wuxi. Była to szósta edycja tego turnieju.

  Yuan Shuai (chin. 元帥 ), chiński stopień wojskowy, istniejący od czasów cesarstwa, odpowiadający Marszałkowi. Wyższy od niego jest Da Yuan Shuai odpowiadający generalissimusowi. Liu Fuzhi (chiń. upr.: 刘复之; chiń. trad.: 劉復之; pinyin: Liú Fùzhī; ur. w marcu 1917 w Meixian w prow. Guangdong, zm. 25 sierpnia 2013 w Pekinie) – chiński prawnik.

  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wgrywanie danych na dysk jest możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu, zaś do przeglądania i pobierania tych danych wystarczy dostęp do Internetu. W wersji darmowej dostępne są 2 GB miejsca na serwerach, jego powiększenie wymaga uiszczenia opłaty. Jednak korzystając z różnych ofert można powiększyć swoją przestrzeń dyskową za darmo (zaproszenie nowego użytkownika, instalacja oficjalnej aplikacji etc.). Łącznie w ramach takiej współpracy możemy powiększyć naszą przestrzeń dyskową do 18 GB.

  Dodano: 01.08.2012. 09:17  


  Najnowsze