• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków pt. Przestrzeń kosmiczna 2013

  09.08.2012. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Przestrzeń kosmiczna". Dokument stanowi element ostatniego pakietu zaproszeń, opublikowanego w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  W 2011 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat nt. strategii UE w zakresie przestrzeni kosmicznej. Dokument kładzie nacisk na priorytety w sektorze, pośród których znajduje się zabezpieczenie europejskiego dostępu do przestrzeni kosmicznej, wkład przestrzeni kosmicznej w wyzwania globalne i społeczne, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, eksploracja, nauka, przestrzeń kosmiczna jako siła napędowa innowacyjności i konkurencyjności oraz udział UE w projektach międzynarodowych.

  Wnioskodawcy odpowiadający na 6. zaproszenie "Przestrzeń kosmiczna", na które przewidziano orientacyjny budżet w wysokości 126 mln EUR, mają wnieść wkład w realizację tych celów. Wnioski można składać do 21 listopada.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency, ESA) – międzynarodowa organizacja krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku. Turystyka kosmiczna – obserwowany ostatnio fenomen indywidualnego podróżowania w przestrzeń kosmiczną dla przyjemności.

  System podtrzymywania życia to grupa urządzeń, które pozwalają człowiekowi na przetrwanie w środowisku wrogim, na przykład w przestrzeni kosmicznej czy pod wodą. Obserwatorium kosmiczne – urządzenie w przestrzeni kosmicznej zaprojektowane do obserwacji odległych planet, galaktyk i innych obiektów.

  Zjawisko astronomiczne – ogół zdarzeń zachodzących w przestrzeni kosmicznej. Do najczęściej obserwowanych i najbardziej popularnych zjawisk astronomicznych należą: Aparaty latające - są to aparaty poruszające się w przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Do aparatów latających zalicza się:

  Lista załogowych lotów kosmicznych: Istnieją różne definicje granicy przestrzeni kosmicznej, a co za tym idzie - lotów kosmicznych. Według standardów Fédération Aéronautique Internationale, granica pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną znajduje się na wysokości 100 km n.p.m., natomiast w Stanach Zjednoczonych za granicę tę przyjmuje się koniec mezosfery, czyli wysokość 50 mil (ok. 80 km). Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, aby wynieść pojazd kosmiczny do i poprzez przestrzeń kosmiczną.

  Astropolityka (z gr. ástro - gwiazda; politiká - sprawy dotyczące państwa) – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat."

  Załogowy lot kosmiczny – badanie przestrzeni kosmicznej za pomocą statków kosmicznych z ludzką załogą na pokładzie.

  Science Mission Directorate (SMD) pl. Naukowy Dyrektoriat Misyjny, należący do NASA, znajdujący się w Waszyngtonie, angażuje naukową społeczność Stanów Zjednoczonych, sponsorów badań naukowych, rozwija i wykorzystuje satelity i sondy we współpracy z partnerami NASA na całym świecie, w celu poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania wymagające spojrzenia z przestrzeni kosmicznej i na przestrzeń kosmiczną. SMD stara się zrozumieć pochodzenie, ewolucję i ​​przeznaczenie wszechświata, i dotrzeć do natury dziwnych zjawisk, które go ukształtowały. Wojna globalna - wojna obejmująca swoim zasiegiem obszar całej kuli ziemskiej. Obecnie może być prowadzona na lądzie, w powietrzu, morzu oraz w przestrzeni kosmicznej.

  Skafander kosmiczny – specjalny strój wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem umożliwiający bezpieczne wyjście i pracę człowieka w przestrzeni kosmicznej.

  Dodano: 09.08.2012. 15:17  


  Najnowsze