• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w programie działań Erasmus Mundus 2009 - 2013

  03.01.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w programie działań Erasmus Mundus 2009 - 2013

  Ogólnym celem programu Erasmus Mundus jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów oraz wspomaganie zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi, zgodnie z celami polityki zewnętrznej UE w celu wspierania trwałego rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach trzecich.

  Zaproszenie do składania wniosków składa się z trzech odrębnych działań:
  - Wspólne programy Erasmus Mundus, których celem jest wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i pracownikami akademickimi w Europie oraz krajach trzecich z zamiarem tworzenia biegunów doskonałości i zapewnienia wysoko wyszkolonych zasobów ludzkich. Na to działanie składają się dwa poddziałania: studia magisterskie Erasmus Mundus (EMMC) oraz wspólne studia doktoranckie Erasmus Mundus (EMJD).
  - Programy partnerskie Erasmus Mundus, których celem jest rozwijanie zorganizowanej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich poziomach studiów w odniesieniu do studentów (studiów licencjackich i magisterskich), doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników akademickich i administracyjnych. Ta część zaproszenia została podzielona na dwie ścieżki, które są realizowane w ramach odrębnych inicjatyw europejskich, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Europejski Fundusz Rozwoju, Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi i inne. (Dofinansowanie i w konsekwencji przyznanie grantów na projekt w ramach tych części uzależnione jest od przyjęcia odpowiednich decyzji przez Komisję Europejską. Ponadto nie wszystkie rodzaje mobilności muszą być ujęte we wszystkich regionach i częściach).
  - Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego, które ma realizować ten cel poprzez działania zmierzające do poprawy jego atrakcyjności, profilu, wizerunku, widoczności oraz możliwości dostępu do niego. Ta część zaproszenia wspiera transnarodowe inicjatywy, badania, projekty, wydarzenia i inne działania nawiązujące do międzynarodowego wymiaru wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego. Działania mogą przybierać różne formy (konferencje, seminaria, warsztaty, studia, analizy, projekty pilotażowe, nagrody, międzynarodowe sieci, opracowanie materiałów przeznaczonych do publikacji, opracowywanie narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i technologicznych) i mogą odbywać się w dowolnym miejscu na świecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 03.01.2012. 16:17  


  Najnowsze