• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Działania Marie Curie

  19.03.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach programu "Działania Marie Curie".

  Zaproszenie do składania wniosków składa się z trzech odrębnych działań: Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla wyjeżdżających naukowców na rzecz rozwoju kariery (IOF), Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla przyjeżdżających naukowców (IIF) oraz Stypendia wewnątrzeuropejskie Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (IEF)

  - Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla wyjeżdżających naukowców na rzecz rozwoju kariery (IOF)
  Działanie jest skierowane do doświadczonych naukowców, znajdujących się na takim etapie kariery, na którym mogą skorzystać z narzędzia kształcenia się przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej. Dotyczy to naukowców dysponujących dłuższym doświadczeniem. Naukowcy muszą być doświadczonymi badaczami w momencie ostatecznego terminu składania wniosków.

  Udział w tym działaniu mogą brać naukowcy będący obywatelami państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego. Aczkolwiek naukowcy z krajów trzecich, którzy przebywali na terenie państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego przez co najmniej 5 lat przed terminem składania wniosków i prowadzili tam swoją główną działalność również mogą wziąć udział w tym działaniu. Na potrzeby etapu wyjazdu wnioskodawcy muszą wykazać się mobilnością z terenu państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego do kraju trzeciego, a także muszą spełniać zasadę mobilności w ostatecznym terminie składania wniosków.

  - Stypendia międzynarodowe Marie Curie dla przyjeżdżających naukowców (IIF)
  To działanie wspiera rozwój lub ponowne podjęcie kariery przez doświadczonych naukowców na różnych etapach i ma na celu zwiększenie zróżnicowania ich indywidualnych kompetencji poprzez zdobywanie wielo- i interdyscyplinarnych umiejętności i/lub doświadczeń międzysektorowych. Celem jest wspieranie naukowców w osiągnięciu i/lub umacnianiu ich pozycji na niezależnym stanowisku kierowniczym, np. szefa zespołu badawczego, profesora lub innego stanowiska wyższego szczebla w instytucji szkolnictwa lub w przedsiębiorstwie. Działanie to będzie wspierać naukowców we wznowieniu kariery naukowej po przerwie.

  Aby zapewnić równe szanse wszystkim wnioskom, wnioskodawcy mogą wnosić o ocenę przez odrębny panel interdyscyplinarny. Aby zakwalifikować się do oceny przez panel zajmujący się "wznowieniem kariery", naukowcy muszą aktywnie prowadzić badania przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin składania wniosków. Wsparcie przewiduje się w zakresie indywidualnych, ponadnarodowych, wewnątrzeuropejskich stypendiów przyznawanych bezpośrednio na szczeblu Unii Europejskiej dla najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców działających na terenie państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych na podstawie wniosków składanych przez naukowców wspólnie z organizacjami przyjmującymi.

  - Stypendia wewnątrzeuropejskie Marie Curie na rzecz rozwoju kariery (IEF)
  Naukowcy muszą być doświadczonymi badaczami w momencie ostatecznego terminu składania wniosków. Oczekuje się jednak, że naukowcy będą mieć zwykle dłuższe doświadczenie.

  Wnioskodawcy mogą być dowolnej narodowości, ale muszą wykazać się mobilnością z terenu kraju trzeciego do państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego, a także muszą spełniać zasadę mobilności w stosunku do "organizacji przyjmującej" w ostatecznym terminie składania wniosków. Ocenie podlegać będą również korzyści z zaproponowanej mobilności dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 19.03.2012. 17:17  


  Najnowsze