• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie: wnioski w dziedzinie systemów wbudowanych

  30.05.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia (WP) ARTEMIS ogłoszono drugie zaproszenie do składania wniosków do Rocznego Programu Prac ARTEMIS na 2009 r. Przedsięwzięcie ARTEMIS (Zaawansowane badania i technologie wbudowanej inteligencji i systemów wbudowanych) jest współfinansowane przez Unię Europejską, państwa członkowskie i przedsiębiorców.

  Technologie systemów wbudowanych są wdrażane we wszystkich istotnych sektorach rynku w Europie. W konsekwencji mają one ogromny wpływ na sposób pracy i współpracy tych sektorów, ich rozwój i sposób ich postrzegania zarówno przez profesjonalistów, jak i społeczeństwo, a także na popularność ich produktów na rynkach światowych.

  Strategia WP ARTEMIS została opracowana w celu przezwyciężenia fragmentaryzacji rynku systemów wbudowanych, aby lepiej wykorzystywać osiągnięcia technologiczne, ułatwiając jednocześnie budowanie konkurencyjnego rynku w zakresie dostaw technologii systemów wbudowanych. Roczny Program Prac na 2009 r. definiuje zawartość i zakres zaproszenia do składania wniosków, skupiając się na badaniach zorientowanych na wykonawstwo.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego. Sirius RTOS: Sirius RTOS jest systemem operacyjnym czasu rzeczywistego nowej generacji. Został zaprojektowany od podstaw przez firmę SpaceShadow, z myślą o wytwarzaniu systemów wbudowanych dla różnych platform. Podstawowymi założeniami było dostarczenie możliwie najwyższej przewidywalności, co jest podstawą systemów RTOS. Freescale ColdFire - rodzina procesorów do zastosowań wbudowanych produkowana przez firmę Freescale Semiconductor (poprzednio dział półprzewodników Motoroli), oparta na architekturze 680x0 - sprzedano kilkadziesiąt milionów tych chipów dla systemów wbudowanych, w tym drukarek, urządzeń audio i sterowników przemysłowych.

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Amerykańskie i radzieckie morskie systemy balistyczne. Rozwój systemów rakietowych opartych na pociskach balistycznych wystrzeliwanych z pokładów okrętów podwodnych (SLBM) był jednym z pól wyścigu zbrojeń w ramach zimnej wojny. Wyścig pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim w tym zakresie od samego początku był w awangardzie postępu technologicznego związanego z rywalizacją dwóch supermocarstw i jednocześnie jednym z jego najsilniejszych motorów. Rywalizacja w zakresie morskich systemów rakietowych w obu państwach przyczyniała się do powstawania nowych gałęzi przemysłu, dostarczając także nowych technologii dla innych zastosowań – zarówno wojskowych, jak i cywilnych (w tym kosmicznych). Wyścig zbrojeń w zakresie systemów SLBM prowadzony był przez obydwa państwa z uwzględnieniem ich specyfik zarówno gospodarczych i naukowych, jak i polityczno-ideologicznych, a nawet kulturowych. Znajdowały one odbicie w każdym aspekcie budowanych przez USA i ZSRR systemów, począwszy od kwestii konstrukcyjnych, przez stopień automatyzacji aż po względy operacyjne i taktykę wykorzystania własnych systemów rakietowych. Powodowało to, że oba państwa nie rozwijały swoich systemów w identyczny sposób, jakkolwiek rozwój kolejnych generacji systemów był zawsze odpowiedzią na osiągnięcia i sposób działania rywala.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Zegar czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Clock RTC) – element systemów komputerowych służącym do odliczania czasu niezależnie od stanu maszyny (pracy, zablokowania, wyłączenia), montowany jest niemalże we wszystkich komputerach osobistych, serwerach i wielu systemach wbudowanych, sterownikach PLC.

  Licq jest darmowym klonem ICQ dla systemów Linux. Nowsze wersje tego oprogramowania wspierają ICQ/AIM i MSN. Licq posiada większość opcji oryginalnego odpowiednika, nie ma jednak wbudowanych reklam. PAWN, poprzednio znany jako Small – prosty 32- oraz 64-bitowy język skryptowy. Rozwijany przez firmę CompuPhase, która pierwszą wersję PAWN wydała w 1988. Język PAWN powstał głównie dla systemów wbudowanych, ale może służyć także jako rozszerzenie aplikacji dodające możliwość jej programowania.

  Społeczeństwo nowoczesne (ang. modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów społecznych w kierunku systemów realizujących wielorakie i złożone funkcje w sposób planowany, zorganizowany i celowy.

  Mentor Graphics, Inc – międzynarodowa firma, handlująca narzędziami do projektowania i tworzenia systemów PCB. Jest jedyną firmą z branży EDA dostarczającą rozwiązania programowe dla układów wbudowanych. Firma została założona w 1981 roku. Swoją główną siedzibę ma w Wilsonville, w stanie Oregon. Obecnie zatrudnia ponad 4000 pracowników z całego świata.

  Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych (CWMSD) – instytucja wdrażająca i realizująca nadzór nad eksploatacją systemów informatycznego wsparcia dowodzenia w Wojskach Lądowych. Centrum zajmuje się ponadto analizą wykorzystania systemów dowodzenia i możliwości rozbudowy i modernizacji tych systemów. Zapewnia właściwą organizację i kompatybilność systemów informatycznych i dowodzenia na poziomie mobilnej rozległej sieci teleinformatycznej. Żołnierze CWMSD uczestniczą także w pracach w ramach międzynarodowych grup rozwojowych np. programu MIP, NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration, Combined Endeavor. Żołnierze centrum działają również na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Porównywanie systemów operacyjnych Windows i Linux jest częstym tematem w dyskusjach pomiędzy ich użytkownikami. Windowsy są najbardziej znaczącym systemem zamkniętym (choć użytkownicy często używają na nim otwartego oprogramowania), podczas gdy Linux jest najbardziej znaczącym systemem wolnego oprogramowania (jednak wiele dystrybucji Linuksa zawiera zamknięte komponenty, na przykład skompilowane binarne sterowniki urządzeń dostarczone przez producentów sprzętu). Oba systemy konkurują ze sobą zarówno na rynku komputerów osobistych, jak i rynku serwerów oraz gier 3D; są używane w instytucjach rządowych, szkołach, uniwersytetach, biznesie, gospodarstwach domowych, na serwerach intranetowych i internetowych, na superkomputerach i systemach wbudowanych. BAE Systems Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe, spółka-córka BAE Systems plc z siedzibą w Farnborough w Anglii, największa spółka koncernu BAE Systems, generująca ponad połowę przychodu holdingu z działalności operacyjnej, tworząca też większość nowych technologii koncernu. Siedziba BAE Systems Inc. znajduje się w Arlington w stanie Wirginia. Amerykańska spółka BAE Systems zajmuje się tworzeniem technologii i produkcją systemów elektronicznych, systemów zbierania danych oraz systemów wsparcia dla wszystkich rodzajów wojsk, a także systemów uzbrojenia.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Centrum Klima Spółka Akcyjna – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Spółka od 2012 wchodzi w skład szwedzkiej grupu Lindab. Firma działa na rynku wentylacji i klimatyzacji od 1995 roku, a od 2009 akcje spółki notowane były na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od czerwca 2012 roku Lindab posiada 100% akcji spółki i wycofał je z obrotu na rynku GPW. Firma zatrudnia obecnie ponad 200 osób. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność spełniając wymagania normy ISO 9001:2008.

  Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy.

  Dodano: 30.05.2012. 17:26  


  Najnowsze