• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł prof. Roman Stanisław Ingarden

  13.07.2011. 12:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  12 lipca w Krakowie, w wieku 91 lat, zmarł wybitny fizyk, prof. Roman Stanisław Ingarden z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - poinformował w środę rzecznik uczelni dr Marcin Czyżniewski.

  Roman Ingarden urodził się 1 października 1920 r. w Zakopanem. Był synem słynnego filozofa Romana Witolda Ingardena. W 1938 r. rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a po wybuchu wojny kontynuował je na Uniwersytecie Iwana Franki oraz tajnych kursach. Dyplom magisterski otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1946 r. Trzy lata później uzyskał doktorat. Został profesorem w 1954 r., jeszcze przed zakończeniem procedury habilitacyjnej.

  Ingarden pracę naukową rozpoczął w 1945 r. na Politechnice Śląskiej (mieszczącej się wówczas w Krakowie). Po kilku miesiącach przeniósł się na Uniwersytet we Wrocławiu, gdzie pracował w Katedrze Fizyki Teoretycznej oraz Katedrze Teorii Ciała Stałego i Niskich Temperatur. Był także zatrudniony w Instytucie Matematyki i Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

  W 1966 r. przeniósł się do Torunia, gdzie mieszkał w dzieciństwie. Został kierownikiem Katedry Termodynamiki i Teorii Promieniowania Instytutu Fizyki UMK. Od 1969 r. kierował Zakładem Fizyki Teoretycznej, a od 1986 r. - Zakładem Fizyki Statystycznej. W latach 1969-1978 był dyrektorem Instytutu Fizyki. Na emeryturę przeszedł w 1991 r., jednak jeszcze do ubiegłego roku brał udział w życiu uniwersytetu. W 1996 r. został doktorem honoris causa UMK.

  Prof. Ingarden należał do najwybitniejszych polskich fizyków, a jego dorobek ceniony jest na całym świecie. Fizykę nazywał "matką nauk". Zajmował się fizyką matematyczną i teoretyczną, optyką geometryczną i dyfrakcyjną, a także historią fizyki. W 1976 r. opublikował artykuł "Quantum Information Theory", w którym prawdopodobnie po raz pierwszy został użyty termin "kwantowa teoria informacji".

  W 1970 r. założył na UMK czasopismo "Reports on Mathematical Physics", a w 1992 r. "Open Systems and Information Dynamics". Oba tytuły znajdują się na tzw. liście filadelfijskiej, zawierającej najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Rozpoczął również Sympozja Fizyki Matematycznej, które ciągle odbywają się w Toruniu.

  Oprócz licznych prac naukowych, podręczników i skryptów z zakresu fizyki, był także autorem książek o charakterze filozoficzno-historycznym. Wielką pasją profesora była Japonia, dokąd trafił po raz pierwszy na stypendium w 1975 r. Jego zainteresowania zaowocowały powstaniem na UMK w 1992 r. Pracowni Kultury i Języka Japońskiego, która dała początek studiom japonistycznym w Toruniu. Cesarz Japonii Akihito przyznał mu Order Świętego Skarbu.

  Pogrzeb prof. Ingardena odbędzie się w Krakowie.

  PAP - Nauka w Polsce

  rau/ abe/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Roman Stanisław Ingarden (ur. 1 października 1920 w Zakopanem, zm. 12 lipca 2011 w Krakowie) – polski fizyk matematyczny specjalizujący się w optyce i termodynamice statystycznej, syn filozofa Romana Witolda Ingardena, ojciec architekta Krzysztofa Ingardena oraz lekarza weterynarii Jacka Ingardena. Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jerzy Andrzej Przystawa (ur. 29 kwietnia 1939 w Czortkowie, zm. 3 listopada 2012 we Wrocławiu) – polski naukowiec, fizyk, profesor dr hab., specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej).

  Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej. Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Józef Werle (ur. 23 lipca 1923, zm. 4 maja 1998) – polski fizyk teoretyk (specjalność: teoria reakcji między cząstkami elementarnymi i jądrami atomowymi), profesor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego (od 1958), członek Polskiej Akademii Nauk (od 1965). Kierownik Katedry Teorii Jądra i Termodynamiki, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego (1966–1975).

  Krzysztof Parlinski (ur. 20 marca 1940 w Chorzowie) – polski fizyk, specjalista teoretycznej fizyki ciała stałego, profesor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

  Jan Wasilewski (ur. 6 maja 1942 w Wilnie) – polski fizyk, profesor molekularnej fizyki teoretycznej, zajmuje się również chemią kwantową i informatyką stosowaną. Pracownik Katedry Informatyki Stosowanej działającej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (IF UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 1 zakład i 8 pracowni naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z spektroskopią atomową, fizyką plazmy i astrofizyką, strukturą elektronowa i atomową fazy skondensowanej, fizyką teoretyczną, biofizyką oraz dydaktyką fizyki. Instytut oferuje studia na kierunku fizyka. Aktualnie w instytucie kształci się studentów w trybie dziennym na studiach I (licencjat lub inzynier), II (mgr) i III (dr) stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jego kadrę naukową tworzy 24 pracowników: 4 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 1 magister, zatrudnia też 5 pracowników naukowo-technicznych . Siedzibą instytutu jest Gmach Główny Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku. Jerzy Warczewski (ur. 1939) – polski fizyk, były kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Andrzej Dyrek (ur. 17 listopada 1961 w Krakowie) – polski fizyk i informatyk, wykładowca Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1997 roku nauczyciel fizyki i informatyki w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, opiekun wielu finalistów i laureatów Olimpiady informatycznej. Jest autorem kilku podręczników do nauki informatyki w gimnazjum i liceum.

  Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz.

  Krzysztof Ingarden (ur. w 1957 we Wrocławiu) – polski architekt. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (1982), odbył staż doktorancki w School of Art and Design, Tsukuba University w Japonii (1983–1985, stypendium Ministerstwa Edukacji Japonii). Pracował w biurach Arata Isozaki, Tokio (1984–1985), J.S.Polshek & Partners, Nowy Jork (1987). Uzyskał stopień doktora architektury na WA PK (1987). Od 2003 do 2011 roku był prodziekanem i profesorem KSW, od 2008 jest docentem Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im.A.F.Modrzewskiego, od roku 2002 sprawuje funkcję Generalnego Konsula Honorowego Japonii w Krakowie. Syn Romana Stanisława Ingardena, wnuk Romana Ingardena.

  Dodano: 13.07.2011. 12:04  


  Najnowsze