• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty letnie BioBusiness, Amsterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-21 czerwca 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się "Warsztaty letnie BioBusiness" (BioBusiness Summer School).

  Dodano: 31.05.2013. 11:17  Czytaj więcej

  Nauka obmyśla sposoby recyklingu muszli skorupiaków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jedynie kwestią czasu było odkrycie przez naukowców sposobu recyklingu 750.000 ton muszli skorupiaków, które rok rocznie są wyrzucane w UE.

  Dodano: 29.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Szósty szczyt nt. białka 2013, Rotterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-25 września 2013 r. w Rotterdamie, Holandia, odbędzie się Szósty szczyt nt. białka 2013 (Sixth Protein Summit 2013).

  Dodano: 29.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-20 października 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędą się Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych (ICVD 2013 - The Eighth International Congress on Vascular Dementia & the First Cognitive Impairment European Meeting).
  Dodano: 29.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Reorganizacja nauczania przedmiotów ścisłych w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki badań pokazują, że odsetek uczniów wybierających studia na kierunkach ścisłych w Europie spadł w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza w zakresie nauk fizycznych. Dofinansowywany ze środków europejskich projekt ma odwrócić ten trend przy współpracy 11 krajów europejskich.

  Dodano: 28.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  12. doroczne forum produkcji biologicznej, Düsseldorf, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 września 2013 r. w Düsseldorfie, Niemcy, odbędzie się 12. doroczne forum produkcji biologicznej (12th Annual Biological Production Forum).

  Dodano: 28.05.2013. 15:26  Czytaj więcej

  Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej, Lipsk, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 października 2013 r. w Lipsku, Niemcy, odbędzie się "Światowa konferencja nt. medycyny regeneracyjnej" (World Conference on Regenerative Medicine).

  Dodano: 28.05.2013. 15:17  Czytaj więcej

  Słynna Biologia Campbella po Polsku!

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Pierwsze polskie wydanie "Biologii" Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów, jednego z najlepszych podręczników dla studentów nauk przyrodniczych trafiło do sprzedaży 8 października 2012 roku. Przygotowywana przez Dom Wydawniczy Rebis polska edycja bazuje na najnowszym wydaniu amerykańskim, w którym uwzględnione zostały wyniki badań prowadzonych jeszcze w 2010 roku (tzw. człowiek z Flores, którego szczątki odkryto w 2003 roku na jednej z wysp w Indonezji).

  Dodano: 27.05.2013. 20:20  Czytaj więcej

  Postępy badań unijnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu podejmowane są nowatorskie działania w zakresie leczenia onkologicznego poprzez rozwijanie nowych technologii opartych na obrazowaniu rezonansem magnetycznym (MRI) i skupionej wiązce fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu (HIFU).

  Dodano: 27.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 11-12 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "W perspektywie długofalowej - warsztaty strategicznego rozwoju osobistego dla menedżerów ds. nauk przyrodniczych w MŚP" (In the long run - A personal strategic development workshop for life science managers in SMEs).

  Dodano: 27.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-18 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się "Konferencja PEGNet 2013: jak kształtować środowiskowo i społecznie zrównoważone gospodarki w krajach rozwijających się - rozwiązania globalne, regionalne i lokalne" (PEGNet Conference 2013: How to Shape Environmentally and Socially Sustainable Economies in the Developing World - Global, Regional, and Local Solutions).

  Dodano: 27.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Powszechne postrzeganie płci w kontekście nauki pod znakiem zapytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według danych She Figures 2012 poświęconych analizie równości płci w kontekście badań naukowych, w 2010 r. pośród rektorów wyższych uczelni w Europie było zaledwie 10% kobiet a wśród stojących na czele instytucji szkolnictwa wyższego było ich 15,5%. Niemniej wyniki badań pokazują, że ogólna liczba absolwentów z tytułem doktora zbliża się do równowagi między płciami.

  Dodano: 27.05.2013. 10:49  Czytaj więcej

  Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Londynie, Zjednoczone Królestwo, odbędzie się wydarzenie pt. "Kurs wprowadzający nt. urządzeń medycznych" (The Medical Devices Introductory Course).

  Dodano: 27.05.2013. 10:26  Czytaj więcej

  Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1-3 lipca 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędzie się "Międzynarodowy kongres nt. materiałów i energii odnawialnej" (MRE 2013 - International Congress on Materials and Renewable Energy).

  Dodano: 27.05.2013. 10:17  Czytaj więcej

  Cardiotechnix 2013, Algarve, Portugalia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 19-21 września 2013 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się kongres pt. "Cardiotechnix 2013".

  Dodano: 23.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego, Lejda, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 20-22 sierpnia 2013 r. w Lejdzie, Holandia, odbędzie się 43. doroczne spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Psychoneuroendokrynologicznego (43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology).

  Dodano: 23.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Nowe podejście ma poprawić integrację danych obserwacyjnych Ziemi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jednym z głównych wyzwań XXI w. jest pogłębienie wiedzy o złożonych interakcjach między środowiskiem a społecznościami ludzkimi. Sprostanie mu wymagać będzie lepszej integracji nauk społecznych i środowiskowych, aby przejść od badań dyscyplinarnych do multidyscyplinarnych i wypełnić lukę między obywatelami, naukowcami i decydentami.

  Dodano: 22.05.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 5 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Badania naukowe w dziedzinie rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe - perspektywy na Horyzont 2020 i dalej" (Agricultural Research and Food Security - Outlook to Horizon 2020 and Beyond).

  Dodano: 22.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności, Tallin, Estonia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 września 2013 r. w Tallinie, Estonia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności" (ICNEECD 2013 - International Conference on Nuclear Energy & Environment Causes Disability).
  Dodano: 22.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013, Berlin, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się "Szczyt nt. outsourcingu i zaopatrzenia farmaceutycznego 2013" (Pharma Outsourcing & Procurement Summit 2013).
  Dodano: 21.05.2013. 14:17  Czytaj więcej