• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi.

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Sankcje ekonomiczne jako instrument przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi.
  Terroryzm jako problem globalny. Teoria i praktyka sankcji ekonomicznych. Specyfika kontynentu afrykańskiego w aspekcie terroryzmu

  Dodano: 18.11.2008. 22:45  Czytaj więcej

  Projekt unijny obiera za cel infekcje MRSA

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej dają schronienie bakterii Staphylococcus aureus (inaczej gronkowcowi), która wywołuje infekcję MRSA (gronkowca złocistego). Problem w tym, że MRSA jest nie tylko odporna na antybiotyki, ale może być również śmiertelna. Zespół europejskich naukowców jest gotowy stawić czoła problemowi i znaleźć sposób na ograniczenie liczby zakażeń MRSA w szpitalach na całym świecie. Projekt jest finansowany na kwotę 5 mln EUR ze środków unijnych pochodzących z Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Dodano: 18.11.2008. 14:52  Czytaj więcej

  Tajemniczy mikrob może odgrywać ważną rolę w ekologii oceanu

  opublikowane przez:
  Niezwykły drobnoustrój odkryty na otwartym oceanie może zmusić naukowców do ponownego przemyślenia cyklu węgla i azotu w ekosystemie oceanu. Zespół badawczy prowadzony przez Jonathana Zehr'a, profesora nauk oceanu w Uniwersytecie Kalifornii, Santa Cruz, scharakteryzował nowego mikroba przez analizowanie jego materiału genetycznego, chociaż naukowcy nie byli w stanie wyhodować go w laboratorium.

  Dodano: 16.11.2008. 16:40  Czytaj więcej

  Szpiczak mnogi - poradnik dla pacjentów

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Szpiczak mnogi jest chorobą bardzo złożoną. Postawienie diagnozy często nie jest łatwe, a proponowane leczenie może być bardzo różne. Pacjenci niejednokrotnie szukają pomocy u lekarzy rodzinnych, ortopedów, chirurgów, traumatologów, reumatologów, internistów, nefrologów, aby ostatecznie trafić do hematologów, gdzie niejednokrotnie po wielomiesięcznym opóźnieniu stawiana jest właściwa diagnoza. Taka sytuacja może wywoływać u chorego uczucie zagubienia, szczególnie, jeśli choroba została wykryta po długim czasie.

  W związku z powyższym właściwe badania i odpowiednie postępowanie umożliwiają:

  - Postawienie właściwej diagnozy.

  - Obserwację chorych bez objawów klinicznych,
  dzięki czemu uniknąć można agresywnej terapii.

  Dodano: 13.11.2008. 21:13  Czytaj więcej

  Uczelnie i jednostki naukowe chcą w 2008 r. ponad 960 mln zł z Unii

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Dorota Zbińkowska " po. Dyrektora Pionu Wdrażania Funduszy w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) " Instytucji Wdrażającej działania 1.3 i poddziałania 1.1.1, w ramach osi priorytetowej "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na konferencji prasowej w PAP, przedstawiła wyniki pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie. Zbińkowska poinformowała, że do OPI wpłynęło 176 wniosków, na łączną kwotę ponad 960 mln zł (co stanowi blisko 400% całkowitej alokacji na 2008 r.). Ze wszystkich uprawnionych do aplikowania, najbardziej aktywnymi podmiotami były jednostki naukowe i uczelnie wyższe. Najwięcej wniosków złożono na dofinansowanie projektów rozwojowych (poddziałanie 1.3.1 PO IG), w ramach grupy tematycznej TECHNO.

  Dodano: 12.11.2008. 19:08  Czytaj więcej

  Cząsteczka zatrzymująca replikację DNA

  opublikowane przez:
  Podczas gdy dzieląca się komórka podwaja ilość swojego materiału genetycznego, molekularna maszyneria zwana klamrą DNA, która przesuwa się wzdłuż podwójnej helisy DNA, jest wiązana z białkami przeprowadzającymi replikację. Badacze z laboratorium Michaela O'Donnella na Uniwersytecie Rockefellera, inwestora Howard Hughes Medical Institute, odkryli małą cząsteczkę, która zatrzymuje przesuwanie się klamry podczas jej drogi wzdłuż DNA " donosi ScienceDaily.

  Dodano: 09.11.2008. 11:27  Czytaj więcej

  Polscy naukowcy nie muszą jechać z tyłu

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  "Polska chce być bardzo poważnym partnerem na europejskiej scenie naukowo-badawczej. Wiemy jednak, że samo finansowanie budżetowe jest kroplą w morzu potrzeb tego typu. Do podjęcia badań musimy zmobilizować również przemysł" " mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas wystąpienia na konferencji zorganizowanej 6 listopada w Warszawie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

  Dodano: 08.11.2008. 10:19  Czytaj więcej

  O nowych trendach w obrazowaniu medycznym

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Konferencja Obrazowanie medyczne - najnowsze trendy w technologii i polskim prawodawstwie, która odbędzie się 20 listopada br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ma na celu uświadomienie praktykom medycyny korzyści z użycia najnowszych rozwiązań teleinformatycznych. Spotkanie jest skierowane do radiologów oraz przedstawicieli firm zajmujących się sprzedażą i integracją rozwiązań medycyny cyfrowej. Uczestnicy, oprócz szansy na wymianę poglądów z wybitnymi postaciami polskiej radiologii, wezmą udział w europejskiej premierze monitora medycznego Barco.

  Dodano: 07.11.2008. 22:58  Czytaj więcej

  Nowe leki chronią przed otyłością związaną z dietą i przed cukrzycą

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W trakcie ostatnich badań finansowanych ze środków unijnych, a prowadzonych przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem szwajcarskim, odkryto, że nowy lek syntetyczny opracowany przez naukowców w USA chroni przed otyłością związaną z dietą. Jednocześnie poprawia tolerancję glukozy i wrażliwość insulinową oraz wydolność poprzez zwiększenie zużycia tłuszczy w niektórych tkankach. Wyniki badań opublikowano w internetowym czasopiśmie Cell Metabolism.

  Dodano: 06.11.2008. 20:07  Czytaj więcej

  IT-medica 2008 Gdańsk

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji dla menedżerów i informatyków placówek ochrony zdrowia IT-medica 2008 Gdańsk.

  Dodano: 06.11.2008. 17:26  Czytaj więcej

  Transplantolodzy wyznaczają priorytety badawcze na przyszłość

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W ciągu ostatnich lat poczyniono olbrzymie postępy w medycynie transplantacyjnej, niemniej potrzebne jest pilne zintensyfikowanie prowadzonych badań, by polepszyć długoterminowe perspektywy pacjentów wymagających transplantacji - jak twierdzą naukowcy, lekarze i przedstawiciele organizacji pacjentów zebrani na spotkaniu w Brukseli, w Belgii, zorganizowanym w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu TRIE (Integracja badań transplantologicznych w Europie).

  Dodano: 05.11.2008. 21:16  Czytaj więcej

  Cukrzyca kontrolowana

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Wyrównanie metaboliczne u osób z cukrzycą określają trzy parametry: glikemia na czczo (FPG), glikemia po posiłku (PPG) oraz hemoglobina glikowana HbA1c, pozwalająca na długoterminową ocenę wyrównania gospodarki węglowodanowej. Bardzo ważna jest glikemia poposiłkowa. Bo tak naprawdę większość naszego życia spędzamy w okresie "po posiłkowym". Na czczo jesteśmy zwykle przez około dwie godziny pod koniec nocy. Warto więc zadbać o parametr, który ma tak istotne znaczenie dla kontroli glikemii.

  Dodano: 05.11.2008. 21:07  Czytaj więcej

  Epidemia otyłości - szczupłe jest zdrowsze

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nadwaga i otyłość są przyczyną wielu groźnych dla zdrowia i życia chorób cywilizacyjnych. Na jednym z pierwszych miejsc jest cukrzyca.

  Dodano: 05.11.2008. 20:38  Czytaj więcej

  Epidemia powikłań

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Cukrzyca nie leczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych bezpośrednich i pośrednich przyczyn inwalidztwa oraz wczesnej umieralności.

  Dodano: 05.11.2008. 20:35  Czytaj więcej

  Znika Jazz Radio

  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik
  Swoją działalność kończy stacja, na falach której słuchać mogliśmy nie tylko najlepszej muzyki jazzowej, ale też eksperymentalnej i elektronicznej. Radio Jazz zastąpione ma być przez Chilli Zet.

  Dodano: 05.11.2008. 16:56  Czytaj więcej

  Epidemia cukrzycy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Cukrzyca jest uznana za jedną z największych epidemii w historii ludzkości. Co roku liczba chorych na cukrzycę powiększa się o 7 milionów ludzi. Co 10 sekund gdzieś na świecie diagnozuje się cukrzycę u kolejnych dwóch osób. Co 10 sekund umiera ktoś z powodu powikłań cukrzycy.

  Dodano: 04.11.2008. 19:48  Czytaj więcej

  Nowe odkrycie może pomóc w opracowaniu setek nowych antybiotyków

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Naukowcy, których badania finansowane są ze środków unijnych odkryli nową molekułę w bakteriach Streptomyces, którą można wykorzystać do pobudzenia bakterii do wytwarzania setek nowych antybiotyków.

  Badania, których wyniki zostały opublikowane w Internecie w Protokołach Narodowej Akademii Nauk (PNAS), zostały w części sfinansowane w ramach unijnego projektu ACTINOGEN (Integracja aplikacji opartych na genomice w celu wykorzystania promieniowców jako źródła nowych antybiotyków).

  Kiedy kolonie bakterii takich jak Streptomyces są narażone na stres, a przez to bardziej wrażliwe na atak innych bakterii, w całej kolonii rozsyłany jest sygnał stymulujący bakterie do wytwarzania antybiotyków jako mechanizmu obronnego.

  Producenci leków wykorzystują już od pewnego czasu tę cechę bakterii Streptomyces, używając pewnych szczepów do wytwarzania antybiotyków na skalę przemysłową. W większości wypadków związki chemiczne wykorzystywane do uruchomienia mechanizmu obronnego bakterii są stosunkowo niestabilne.

  W trakcie ostatnich badań naukowcom z Uniwersytetu Warwick i Centrum im. Johna Innesa w Wielkiej Brytanii udało się zidentyfikować znacznie stabilniejszą grupę związków chemicznych zwanych kwasami 2-alkilo-4-hydroksymetylfuran-3-karboksylowymi (AHFCA), które mogą posiadać zdolność stymulowania różnych ścieżki wytwarzania antybiotyku w bakteriach. Może być to droga do opracowania wielu nowych antybiotyków.

  Zazwyczaj ilości wytwarzanych w bakteriach związków chemicznych, które uruchamiają mechanizm obronny, są zbyt małe, aby chemicy byli w stanie je zanalizować w prosty sposób. W ramach prowadzonych badań, naukowcy wykorzystali 700-MHz urządzenie NMR (nuklearny rezonans magnetyczny) należące do Uniwersytetu Warwick, aby zidentyfikować AHFCA na podstawie zaledwie kilku mikrogramów materiału.

  Chemicy połączyli nowo nabytą wiedzę z danymi na temat sekwencji genetycznych niektórych bakterii Streptomyces, aby wykazać, że grupę związków chemicznych AHFCA można wykorzystać do stymulacji wytwarzania zarówno znanych jak i nowych antybiotyków. Ich założenie potwierdziło się, kiedy dodali AHFCA do kolonii szczepu W81 Streptomyces coelicolor i bakteria wytworzyła antybiotyki w postaci metylenomyciny.

  Choć metylenomycina to znany typ antybiotyków, naukowcy są przekonani, że AHFCA mogą również kontrolować wytwarzanie nowych typów antybiotyków.

  "Pierwsze wyniki sugerują, że to podejście może nas skierować na nowe ścieżki wytwarzania antybiotyków w przypadku niemal 50% bakterii Streptomyces" - powiedział dr Christophe Corre z Uniwersytetu Warwick, główny autor artykułu. "Biorąc pod uwagę tysiące znanych członków rodziny Streptomyces, może to oznaczać, że AHFCA odblokują setki nowych antybiotyków, zasilając nasz kurczący się arsenał skutecznych leków antybiotykowych."

  Naukowcy starają się teraz o środki na dalsze badanie właściwości AHFCA.

  Projekt ACTINOGEN został sfinansowany na kwotę około 9,4 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Więcej informacji:

  Protokoły Narodowej Akademii Nauk (PNAS):
  http://www.pnas.org/

  Uniwersytet Warwick:
  http://www.warwick.ac.uk

  CORDIS

  Dodano: 31.10.2008. 17:06  Czytaj więcej

  Europejscy badacze proponują nową formułę walki z rakiem trzustki

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Nowe osiągnięcia w walce z rakiem trzustki dadzą nadzieję osobom cierpiącym na tę cichą [bezobjawową], ale zabójczą, chorobę. Naukowcy opracowali nową formę chemioterapii, która niszczy nowe naczynia krwionośne powstające wokół guzów. Wyniki przedstawiono na ostatnim Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej (ESMO) w Sztokholmie w Szwecji.

  Dodano: 28.10.2008. 15:33  Czytaj więcej

  Telemedycyna - ograniczenia i perspektywy

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Łazienkowa waga oraz aparaty do pomiaru ciśnienia i poziomu cholesterolu, połączone za pomocą komunikacji bluetooth z komputerem, przesyłają nasze wyniki do lekarza rodzinnego, a on mailem przysyła zalecenie, by wobec poprawy zmniejszyć dawki zażywanych leków - to nie science fiction, ale możliwości współczesnej telemedycyny. O perspektywach jej rozwoju, a także ograniczających ją barierach dyskutowano w Katowicach podczas konferencji "E-zdrowie. Teraźniejszość i przyszłość".

  Dodano: 28.10.2008. 15:31  Czytaj więcej

  Polacy - narodem alergików

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  W Polsce odsetek alergików należy do najwyższych na świecie - wynika z badania "Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce - ECAP 2008", którego wyniki ogłoszono podczas konferencji na warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Alergia sprzyja innym chorobom i upośledza jakość życia. Jak mówił prof. Bolesław Samoliński, mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o rozpoznawanie, leczenie i monitoring chorób alergicznych, w których układ odpornościowy zbyt energicznie reaguje na uczulające substancje. Ważna jest także edukacja.

  Dodano: 28.10.2008. 15:29  Czytaj więcej