• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe próby rozpracowania kodu życia

  opublikowane przez: Redakcja

  Odcyfrowanie genomu człowieka w 2000 r. było kamieniem milowym w historii nauki i wielkim krokiem na drodze do pełniejszego zrozumienia życia człowieka.

  Dodano: 21.08.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Bieżące informacje turystyczne wprost na smartfona

  opublikowane przez: Redakcja

  W ramach paneuropejskiej inicjatywy powstała aplikacja korzystająca z technologii bluetooth do przesyłania w czasie rzeczywistym informacji o mieście na smartfony turystów. Zaktualizowana aplikacja na iPhone'a ukazała się akurat na lato, umożliwiając turystom zwiedzanie ze smartfonowym przewodnikiem oraz dostęp do kolekcji fotografii historycznych i bieżących.

  Dodano: 20.08.2013. 15:58  Czytaj więcej

  Opłacalne rozwiązanie w zakresie monitoringu i diagnostyki zaburzeń snu

  opublikowane przez: Redakcja

  Opracowanie opłacalnego programu na zegarek typu smartwatch może mieć kolosalne implikacje dla chorych borykających się z zaburzeniami snu. Umożliwienie personelowi medycznemu precyzyjniejszego monitorowania wzorców spania - a przez to dobór indywidualnych terapii - może polepszyć jakość życia tysięcy chorych.

  Dodano: 15.08.2013. 11:27  Czytaj więcej

  Zaawansowane technologie w diagnostyce nowotworów

  opublikowane przez: Redakcja

  Jeden z obiecujących aspektów walki z nowotworami wiąże się z zastosowaniem nanotechnologii - manipulacji materią na poziomie atomowym i molekularnym w konkretnych celach medycznych.

  Dodano: 09.08.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Nowa metoda poprawia bezpieczeństwo i smak mleka

  opublikowane przez: Redakcja

  W toku dofinansowanego ze środków unijnych projektu SMARTMILK (Nowatorski system przetwarzania mleka oparty na połączeniu ultradźwięków i technologii pulsującego pola elektrycznego) opracowano metodę nietermicznego przetwarzania, aby zapewnić wyższe bezpieczeństwo surowego mleka przy zachowaniu jego naturalnego smaku. Nowa technologia może pomóc w podnoszeniu konkurencyjności unijnego sektora mleczarskiego, który produkuje 130 mld litrów surowego mleka rocznie.

  Dodano: 08.08.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Szacowanie kosztów zmian klimatu i ich szerszego oddziaływania na społeczeństwo

  opublikowane przez: Redakcja

  W dzisiejszym zglobalizowanym i bardziej zaludnionym świecie wpływ człowieka na środowisko staje się coraz bardziej złożony i dalekosiężny, oddziałując na każdego bez wyjątku. Wraz z prognozowanym wzrostem populacji o 26% do około 9 mld w 2050 r. trend ten będzie trwać. Skuteczne reagowanie na tego typu globalne zmiany - społeczne, gospodarcze i środowiskowe - staje się coraz bardziej potrzebne.

  Dodano: 07.08.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Powstanie biosztuczna wątroba?

  opublikowane przez: Redakcja

  Komórki wątrobowe są bardzo wrażliwe, dlatego trudno je hodować poza organizmem. Naukowcy z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pokazują jednak, że dzięki odpowiedniej konstrukcji mikroreaktora taka hodowla jest możliwa. Zaprezentowany demonstrator można potencjalnie wykorzystać do prób budowy biosztucznej wątroby.

  Dodano: 31.07.2013. 20:00  Czytaj więcej

  Koniec z pozwoleniem na budowę domu! Zmiany w prawie budowlanym 2013r.

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Propozycje zmian w prawie budowlanym będą stanowić przełom w całym procesie budowlanym. Celem projektu jest skrócenie terminów związanych z realizacją inwestycji oraz wyeliminowanie niektórych procedur.

  Dodano: 24.07.2013. 16:40  Czytaj więcej

  Wirtualni towarzysze uspołeczniają interakcje

  opublikowane przez: Redakcja

  Większość z nas codziennie wchodzi w interakcje z komputerami w taki lub inny sposób - aczkolwiek ta "interakcja" jest zasadniczo ukierunkowana zadaniowo i raczej jednostronna. Pragnieniem naukowców od dawna było rozwinięcie "ludzkiego" aspektu interfejsów komputerowych. Zespół europejskich naukowców opracował fascynujące prototypy, które zmierzają dokładnie w tym kierunku.

  Dodano: 24.07.2013. 15:27  Czytaj więcej

  W budżecie zabraknie 24 mld złotych!

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Premier ujawnił, że w budżecie zabraknie około 24 mld zł. Rząd chce teraz zwiększyć deficyt, o około 16 mld zł, a cięcia w wydatkach wyniosłyby wtedy około 8 mld. Premier Donald Tusk tłumaczył się tym, że 2013 rok, to najgorszy czas dla polskiej gospodarki od chwili wybuchu kryzysu w 2008 roku. Aby zwiększyć deficyt, a tym samym dług państwa, rząd musi zmienić prawo.

  Dodano: 22.07.2013. 14:58  Czytaj więcej

  Który wariant zmian w OFE wybierze rząd?

  opublikowane przez: Kotynia Agnieszka

  Rząd marginalizuje rolę Otwartych Funduszy Emerytalnych - tylko tak można nazwać propozycje zmian, które przedstawili ministrowie finansów i pracy, Jacek Rostowski z Andrzejem Kosiniakiem Kamyszem. Scenariusze są trzy, ale tylko jeden jest realny do wprowadzenia. Pozostałe powstały tylko po to, aby wdrażany wariant na ich tle wglądał atrakcyjniej, jako mniejsze zło.

  Dodano: 18.07.2013. 18:42  Czytaj więcej

  Nowe roboty podwodne pływają i czują jak ryby

  opublikowane przez: Redakcja

  W ostatnich latach podwodne pojazdy robotyczne stają się coraz powszechniejsze w różnych sektorach przemysłowych i cywilnych. Są szeroko wykorzystywane przez społeczność naukową do badania oceanu. Znajdują na przykład zastosowanie w odkrywaniu lub poznawaniu wielu głębokowodnych gatunków fauny i flory w ich naturalnym środowisku.

  Dodano: 18.07.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Największy superkomputer w Polsce powstaje w Świerku

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naradowe Centrum Badań JądrowychWłaśnie rozpoczął się cykl postępowań,  w wyniku którego zakupione zostaną procesory o wydajności porównywalnej z około 20 tysiącami komputerów osobistych. Taką mocą obliczeniową nie dysponuje żaden ośrodek w kraju. Dzięki temu budowany dla wsparcia polskiej energetyki superkomputer Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku już wkrótce wielokrotnie zwiększy swoje możliwości obliczeniowe.

  Dodano: 17.07.2013. 21:27  Czytaj więcej

  XVII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii (OZMA) - sierpień 2013

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W Amatorskim Obserwatorium Astronomicznym w Niedźwiadach koło Szubina, w województwie kujawsko-pomorskim, w dniach 8-11 sierpnia 2013 r. odbędzie się XVII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii (OZMA).

  Dodano: 17.07.2013. 21:13  Czytaj więcej

  Unikalne badania poświęcone analizie prognoz populacji świata do roku 2100

  opublikowane przez: Redakcja

  W ramach prac badawczych nad trendami zmian klimatu analizie poddane zostanie ich przyszłe oddziaływanie na system fizyczny Ziemi. Niewiele badań skupia się na sposobie, w jaki zmiany klimatu wpłyną na przyszłe społeczeństwa. Tę lukę wypełniają prace, których celem jest opracowanie pierwszych, kompleksowych prognoz naukowych populacji wg wieku, płci i poziomu wykształcenia na świecie do roku 2100. Posłużą one za podstawę do przestudiowania oddziaływania zmian klimatu na dobrobyt człowieka.

  Dodano: 15.07.2013. 16:58  Czytaj więcej

  Lepsze nauczanie dociekliwych umysłów

  opublikowane przez: Redakcja

  Uczenie się oparte na dociekaniu to metoda edukacyjna ukierunkowana na analizowanie zagadnień, scenariuszy i problemów. Jest postrzegana przez wielu jako pozytywna alternatywa dla tradycyjnych form nauczania, które polegają na zapamiętywaniu informacji przez uczniów.

  Dodano: 15.07.2013. 16:58  Czytaj więcej

  Badania arktyczne dają wgląd w przyszłe zmiany klimatu

  opublikowane przez: Redakcja

  Przewidywania poczynione na podstawie modeli klimatycznych pokazują, że do lata 2060 r. Ocean Arktyczny zostanie całkowicie pozbawiony lodu. Aczkolwiek dane o rekordowych uszczupleniach zasięgu pokrywy lodowej w latach 2007 i 2012 dowiodły, że przewidywania mogą być zbyt optymistycznie i zdaniem niektórych naukowców w ciągu tej lub następnej dekady możemy zobaczyć Arktykę bez lodu. Tak znacząca transformacja skutkować będzie niewątpliwie istotnymi następstwami dla naszego klimatu, niemniej rozbieżne są opinie co do wagi tej zmiany.

  Dodano: 12.07.2013. 17:27  Czytaj więcej

  Nie trzeba krzyczeć, aby zostać usłyszanym - wystarczy zmniejszyć swoją rewerberację

  opublikowane przez: Redakcja

  Dźwięk rozchodzi się w falach, które odbijają się od powierzchni, takich jak ściany i sufity. Te odbite fale czy rewerberacje interferują z pierwotnym dźwiękiem. Powstający w ten sposób hałas czy też rewerberacja utrudnia nam usłyszenie pierwotnego dźwięku i może obniżyć jakość odbieranej mowy, muzyki czy innego przekazu dźwiękowego.

  Dodano: 11.07.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Edukacja naukowa na rzecz przyszłości

  opublikowane przez: Redakcja

  W demokratycznym społeczeństwie obywatele są w stanie ocenić argumenty za i przeciw, by zdecydować, co ich przekonuje i jak powinni zagłosować. W dzisiejszym społeczeństwie opartym na wiedzy oznacza to czasami konieczność zrozumienia zagadnień technicznych i naukowych. Ale czy młodzi ludzie w Europie faktycznie dysponują wiedzą niezbędną do uczestnictwa w decyzjach powiązanych z problematyką naukową?

  Dodano: 10.07.2013. 15:27  Czytaj więcej

  Szczepionki przeciw nowotworom, 18-19 września 2013 r. w Londynie

  opublikowane przez: Redakcja

  W dniach 18-19 września 2013 r. w Londynie, Zjednoczone Królestwo, odbędzie się konferencja pt. "Szczepionki przeciw nowotworom" (Cancer Vaccines).

  Dodano: 09.07.2013. 15:27  Czytaj więcej