• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozprawianie się z mitami na temat gimnastykowania się na bezprecedensową skalę

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców podjął się ambitnego przedsięwzięcia, które uznaje się za najszerzej zakrojone prace badawcze tego typu. Ich przedmiotem będzie ustalenie, czy można opracować zindywidualizowane strategie trybu życia, aby zwalczać choroby metaboliczne takie jak otyłość, cukrzyca i problemy sercowo-naczyniowe oraz zapobiegać im.

  Dodano: 24.06.2013. 13:49  Czytaj więcej

  Identyfikacja czynników rozwoju raka piersi

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nadal brakuje informacji o przyczynach raka piersi, które mają kluczowe znaczenie dla wczesnego wykrycia. Im szybciej zostanie wykryty rak piersi, tym większe szanse na powodzenie terapii i wyleczenie.

  Dodano: 24.06.2013. 13:37  Czytaj więcej

  Oporność na leki skojarzone zagraża wysiłkom na rzecz wyeliminowania malarii

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Biorąc pod uwagę fakt, że od 300 do 500 milionów ludzi zapada co roku na malarię, ta wyniszczająca choroba tropikalna pozostaje problemem o skali globalnej. Aktualna terapia oparta na lekach skojarzonych nadal na ogół jest skuteczna, ale ostatnie objawy oporności stawiają przed naukowcami nowe wyzwanie.

  Dodano: 19.06.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Algorytmy matematyczne zmniejszają opóźnienia pociągów

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Osoby dojeżdżające już zauważają zmniejszenie opóźnień i skrócenie czasu oczekiwania dzięki nowemu oprogramowaniu, które jest w stanie dostosowywać rozkłady jazdy pociągów w czasie rzeczywistym w następstwie nieprzewidzianych zakłóceń.

  Dodano: 18.06.2013. 16:37  Czytaj więcej

  Nowy biomarker do wykrywania nowotworów we wczesnym stadium

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Im szybciej nowotwór zostanie wykryty, tym większa szansa na skuteczne wyleczenie. Mimo iż jest to najważniejszy komunikat w wielu publicznych kampaniach prozdrowotnych, to metody wykrywania nadal wymagają udoskonalenia.

  Dodano: 17.06.2013. 16:26  Czytaj więcej

  17 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - 15.06.2013, Warszawa

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Największa w Europie impreza plenerowa popularyzująca naukę odbędzie się 15 czerwca 2013 roku. 17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zyskał nową lokalizację " Stadion Narodowy w Warszawie. Temat przewodni to tym razem szeroko rozumiane "Życie".

  Dodano: 14.06.2013. 10:55  Czytaj więcej

  Ruszył projekt mający na celu poprawę diagnostyki i długofalowej opieki nad chorymi z pierwotną dyskinezą rzęsek

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Niedawno ruszył trzyletni międzynarodowy projekt badawczy, który ma na celu poprawę diagnostyki i długofalowej opieki nad chorymi z pierwotną dyskinezą rzęsek (z ang. primary ciliary dyskinesia, PCD). Cały projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 11 wykonawców z dziewięciu krajów; polskim koordynatorem projektu jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, współwykonawcami Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.

  Dodano: 04.06.2013. 22:33  Czytaj więcej

  Wpływ światopoglądu na logikę myślenia

  opublikowane przez: Maksymilian Gajda
  Czy światopogląd wpływa na logikę myślenia? Czy radykalizm poglądów z wiekiem wpływa na sprawność umysłu? Dr Joanna Sztuka, aby odpowiedzieć na te pytania, w ramach swojej pracy doktorskiej przebadała 242 osoby. Za pomocą specjalistycznego programu komputerowego ankietowani określali swój światopogląd, a następnie odpowiadali, czy podane stwierdzenia są logiczne lub nie.

  Dodano: 04.06.2013. 22:10  Czytaj więcej

  Zindywidualizowana terapia onkologiczna

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nowotwory są jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie, odpowiadając za 7,6 mln zgonów (około 13% wszystkich zgonów). Mimo znaczących wysiłków podejmowanych w celu wynalezienia lekarstwa, przewiduje się dalszy wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów na świecie, szacowany na 13,1 mln do roku 2030.

  Dodano: 04.06.2013. 16:17  Czytaj więcej

  Nowa szczepionka przeciw chorobie Alzheimera rozbudza nadzieje

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Postępy poczynione w badaniach nad mózgiem na przestrzeni ostatnich lat są bezprecedensowe, a Europa przoduje w tych osiągnięciach naukowych. Aczkolwiek można zrobić więcej. Tak twierdzi organizacja Alzheimer's Disease International, która opublikowała raport poświęcony oddziaływaniu demencji na gospodarkę światową. Autorzy szacują, że gdyby opiekę nad osobami cierpiącymi na demencję potraktować jako kraj, to byłaby to 18. gospodarka na świecie, która uplasowałaby się między Turcją a Indonezją.

  Dodano: 31.05.2013. 19:37  Czytaj więcej

  Skracanie czasu między badaniami medycznymi a terapią

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W całej Europie odnotowywany jest wzrost liczby przypadków związanych z chorobami przewlekłymi, takimi jak nowotwory czy choroba Alzheimera, ze względu na wydłużenie średniej życia i zmiany w jego trybie. Zasadniczo to badania biomedyczne mają doprowadzić do odkryć, które pozwolą zaoferować nowe terapie i rozwiązania diagnostyczne. Często ograniczają się one jednak zbyt długo do laboratorium, co stwarza opóźnienia w docieraniu do chorych w potrzebie.

  Dodano: 31.05.2013. 19:26  Czytaj więcej

  Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013, Kopenhaga, Dania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-26 października 2013 r. w Kopenhadze, Dania, odbędzie się "Doroczna konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej 2013" (International Society of Geriatric Oncology Annual Conference 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 19:17  Czytaj więcej

  Europejskie forum MedTech 2013, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9-11 października 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Europejskie forum MedTech 2013" (European MedTech Forum 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 18:49  Czytaj więcej

  Trwają szeroko zakrojone testy kliniczne leków na chorobę Alzheimera

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Prowadzone są obecnie potencjalnie przełomowe testy leków na ludziach, których celem jest sprawdzenie, czy farmaceutyki na ciśnienie krwi mogą spowolnić lub powstrzymać postęp choroby Alzheimera (AD). To najnowsze, finansowane ze środków unijnych, prace badawcze, które zaprezentowano opinii publicznej, aby uświetnić Europejski Miesiąc Mózgu.

  Dodano: 31.05.2013. 11:49  Czytaj więcej

  AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-19 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "AEBIOM - europejska konferencja nt. bioenergii 2013" (AEBIOM European Bioenergy Conference 2013).

  Dodano: 31.05.2013. 11:26  Czytaj więcej

  Warsztaty letnie BioBusiness, Amsterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-21 czerwca 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się "Warsztaty letnie BioBusiness" (BioBusiness Summer School).

  Dodano: 31.05.2013. 11:17  Czytaj więcej

  Nauka obmyśla sposoby recyklingu muszli skorupiaków

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Jedynie kwestią czasu było odkrycie przez naukowców sposobu recyklingu 750.000 ton muszli skorupiaków, które rok rocznie są wyrzucane w UE.

  Dodano: 29.05.2013. 16:26  Czytaj więcej

  Szósty szczyt nt. białka 2013, Rotterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-25 września 2013 r. w Rotterdamie, Holandia, odbędzie się Szósty szczyt nt. białka 2013 (Sixth Protein Summit 2013).

  Dodano: 29.05.2013. 15:49  Czytaj więcej

  Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych, Ateny, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17-20 października 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędą się Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych (ICVD 2013 - The Eighth International Congress on Vascular Dementia & the First Cognitive Impairment European Meeting).
  Dodano: 29.05.2013. 15:37  Czytaj więcej

  Reorganizacja nauczania przedmiotów ścisłych w Europie

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wyniki badań pokazują, że odsetek uczniów wybierających studia na kierunkach ścisłych w Europie spadł w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza w zakresie nauk fizycznych. Dofinansowywany ze środków europejskich projekt ma odwrócić ten trend przy współpracy 11 krajów europejskich.

  Dodano: 28.05.2013. 15:37  Czytaj więcej