• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 25 tysięcy drzew wyrośnie z okazji 25-lecia programu Erasmus

  14.04.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  25 tysięcy drzew zostanie zasadzonych w Polsce w 2012 roku z okazji 25-lecia programu Erasmus. Będą one częścią sadzonego od 2008 roku "Lasu Erasmusa". Tegoroczna akcja sadzenia drzew rozpocznie się 15 kwietnia w Nadleśnictwie Celestynów.

  W niedzielę zasadzonych zostanie 3 tysiące drzew. W przedsięwzięciu weźmie udział ponad 600 studentów - Polaków i Europejczyków, przebywających obecnie na wymianie w Polsce.

  "Las Erasmusa" to społeczna akcja sadzenia lasów prowadzona od 2008 roku przez międzynarodowe stowarzyszenie Erasmus Student Network we współpracy z Lasami Państwowymi. W roku jubileuszu 25-lecia działania programu Erasmus w Europie polska sekcja stowarzyszenia Erasmus Student Network zaplanowała posadzenie rekordowej liczby 25 tysięcy sadzonek na terenie 12 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

  Lasy w Polsce zajmują ponad 29,2 proc. powierzchni kraju. Zdecydowana większość lasów w Polsce jest pielęgnowana i zarządzana przez Lasy Państwowe. Powierzchnia leśna wciąż rośnie. Leśnicy każdego roku sadzą na terenie kraju około pół miliarda drzew.

  "+Las Erasmusa+ ma ogromne znaczenie dla przybliżenia społeczeństwu pracy leśników. Każdy może posadzić tu swoje drzewo. Największą wartość stanowi jednak obserwacja, jakie przemiany zachodzą w lesie na przestrzeni lat" - podkreśla zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Marcin Polak.

  Ambasadorką akcji jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Aneta Wilmańska - jedna z pierwszych stypendystek programu Erasmus. "Z przyjemnością przyjęłam zaproszenie do roli ambasadorki akcji. Przede wszystkim cieszy mnie, że świętowanie jubileuszu ma wymiar ekologiczny. A jako stypendystka programu cieszę się, że mogę brać udział w jego jubileuszu, choć już nie jako studentka" - mówi minister Wilmańska.

  Pierwsze tegoroczne drzewa oprócz Wilmańskiej zasadzą m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego - prof. Barbara Kudrycka, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Mirosław Marczewski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych - Marcin Polak oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów - Artur Dawidziuk.

  Program Erasmus istnieje od 1987 r. Korzystają z niego głównie studenci, którym umożliwia on wyjazdy za granicę na część studiów i na praktyki studenckie. Polska uczestniczy w programie od roku akademickiego 1998/1999. Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że od 1987 roku z programu Erasmus skorzystało ponad 2 mln studentów. Komisja Europejska przewiduje natomiast, że do końca 2013 roku będą to 3 mln.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/ bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany. Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus. Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.

  Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej. Nadleśnictwo Trzcianka – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Powierzchnia obszaru zarządzanego przez nadleśnictwo wynosi 55,09 tys. ha, z czego 43% powierzchni stanowią lasy.

  Nadleśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jest podwładnym dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przełożonym leśniczego. Kieruje Nadleśnictwem – podstawową jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Gdańsk – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Gdyni. Nadleśnictwo zarządza większością lasów otaczających Trójmiasto i całością lasów wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

  Nadleśnictwo Gidle - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Niesulów. Nadleśnictwo Namysłów - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 81 200 ha.

  Nadleśnictwo Olkusz - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 17 113,2 ha.

  Nadleśnictwo Kluczbork - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 72 tys. ha.

  Nadleśnictwo Kobiór - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 21 368 ha. Nadleśnictwo Olesno - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 20 182 ha.

  Nadleśnictwo Kup - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 20 674,56 ha i zatrudnia 54 pracowników. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 17 780 ha.

  Nadleśnictwo Ujsoły – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Ujsoły. Nadleśnictwo Ustroń – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Ustroń.

  Nadleśnictwo Prószków - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą nadleśnictwa jest miejscowość Prószków.

  Dodano: 14.04.2012. 00:19  


  Najnowsze