• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akwarium-Terrarium powstanie w Ogrodzie Fauny w Bydgoszczy

  13.04.2012. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wisłarium, czyli Akwarium -Terrarium z panoramicznymi akwariami, motylarnia z rzadkimi okazami owadów, terraria z płazami i gadami znajdą się w Ogrodzie Fauny Polskiej w Bydgoszczy. Wartą prawie 6,5 mln zł inwestycję wsparły fundusze unijne. 

  "Pawilon akwarium i terrarium będzie unikatowym w skali kraju miejscem skupiającym jednocześnie rodzimą i egzotyczną faunę. O jego niepowtarzalności świadczy przede wszystkim Wisłarium, czyli ekspozycja krajowych ryb, gadów i płazów" - poinformowała w czwartek Sandra Federowicz, rzeczniczka Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, którego częścią jest Ogród Fauny Polskiej.

  W Wisłarium znajdą się cztery panoramiczne akwaria dla ryb oraz woliery zewnętrzne dla ptaków. Każde z nich prezentować będzie odmienne środowiska wodne poprzez różne etapy biegu rzeki od źródła do ujścia: potok górski (pstrąg, troć, głowacica, lipień, kumak górski, salamandra plamista, pluszcz, drozd obrożny, pliszka górska), środkowy bieg rzeczny (jesiotr, brzana, ciosa, sum, boleń, węgorz, zaskroniec, pliszka szara, sieweczka wodna, derkacz, batalion, szlamnik), woda stojąca - jezioro, staw (lin, karp, okoń, szczupak, leszcz, żółw błotny, kumak nizinny, bąk, bączek, szlachar, cyranka, cyraneczka, podgorzałka, czernica, łyska, krakwa), strefa ujściowa rzeki (aloza, stynka, ceta, ukleja, kur diabeł, storni, gładzica, szablodziób, ostrygojad, biegus, rybitwa).

  "Oprócz tego w pawilonie znajdzie się pięć terrariów dla gadów krajowych (wąż Eskulapa, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, jaszczurka zielona, padalec) i siedem terrariów dla polskich płazów (traszka, górska, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta i karpacka, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona lub paskówka). Częścią pawilonu hodowlanego i jedną z największych jego atrakcji będzie płazo-gadzi skrawek świata" - dodała rzeczniczka.

  Tworzyć go będą cztery duże terraria dla gadów i płazów środowisk pustynnych (agama brodata, biczogon, waran, gekon, scynk, afrykańska żaba olbrzymia, ropucha aga), osiem dużych terrariów dla gadów i płazów środowisk lasu deszczowego (pyton, kameleon, gekon, legwan, felsuma, jaszczurki lasów tropikalnych, kilka gatunków drzewołazów, rzekotka żabia, rzekotka australijska, chwytnice, krokodyl lub aligator), dwa duże terraria z żółwiami i dziesięć małych terrariów dla bezkręgowców egzotycznych (kruszczyce, patyczaki, straszyki, karaczany, wije).

  Elementem Akwarium-Terrarium będą również ekspozycje gryzoni i ssaków owadożernych (smuszka, mysz polna, badylarka, nornik, nornica, zębiełek, rzęsorek, mysz domowa, popielica, orzesznica, koszatka, żołędnica, tchórz stepowy).

  "Najbardziej spektakularnymi częściami pawilonu będą bez wątpienia motylarnia - pomieszczenia z wolno żyjącymi motylami egzotycznymi i ul - zabezpieczony przed ucieczką owadów obiekt z żywym rojem pszczelim. Oprócz zaplecza hodowlanego pawilon będzie posiadał także część dydaktyczną z salkami, placem zabaw ze stylizowanymi sylwetkami zwierząt oraz miejscem do przeprowadzania pokazów. Co ważne, obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych" - podkreśliła Federowicz.

  Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę nowego obiektu. Zgodnie z planem, Akwarium-Terrarium powinno być gotowe do końca 2013 roku.

  Ogród Fauny Polskiej, utworzony w 1970 roku, znajduje się na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w podbydgoskiej dzielnicy Myślęcinek. Na 14 hektarach lesistego terenu żyje obecnie około 700 okazów reprezentujących prawie 130 gatunków zwierząt, głównie występujących na terenie Polski, w tym liczne gatunki chronione.

  Realizacja całego przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Z tego źródła przekazane zostaną 2 mln zł, a całkowita wartość projektu to ponad 6,4 mln zł.

  PAP - Nauka w Polsce

  olz/ ls/   bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Terrarium (łac. terra – ziemia) – wiwarium przeznaczone do hodowli przeważnie płazów i gadów, ale także bezkręgowców, przystosowane do ich wymagań w naturalnych środowiskach. Może to być specjalne pomieszczenie lub przenośny, ewentualnie oszklony, pojemnik lub zbiornik w formie skrzynki wykonany z drewna, blachy lub plastiku (faunboxy), a często w całości ze szkła. Zadaniem terrarium jest wytworzenie warunków odpowiednich dla danego gatunku zwierzęcia, w szczególności mikroklimatu, w jakim zwierzę żyje w naturze. Podłoże terrarium wykładane jest suchym piaskiem, czarnoziemem, gliną lub kamieniami, albo kompozycją tych materiałów. W zależności od potrzeb gatunków trzymanych w terrarium, powinno ono zabezpieczać właściwą ilość światła, wilgotność, temperaturę, wodę do picia i kąpieli, a także rośliny lub ich elementy (np. gałęzie). Płazy i Gady Borów Niemodlińskich – duże zróżnicowanie środowisk Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, względnie liczne i dość dobrze zachowane obszary wodno-błotne sprzyjają obecności płazów. Ich ilościowe i gatunkowe bogactwo jest w tym rejonie szczególnie duże – 13 stwierdzonych gatunków na 18 występujących w Polsce, w tym tak rzadkie jak traszka grzebieniasta. Podobnie bogata jest reprezentacja grupy gadów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich – na ogólną liczbę 9 gatunków gadów rejestrowanych jako stałe elementy krajowej fauny, co najmniej 5 obecnych jest na terenie Borów Niemodlińskich. Od kilku dekad przestał być niestety obserwowany występujący niegdyś na tym terenie żółw błotny. Paludarium – rodzaj akwaterrarium bądź terrarium o wysokiej wilgotności powietrza, przeznaczonego do hodowli roślin i zwierząt bagiennych lub pochodzących z deszczowego lasu tropikalnego – głównie płazów lub żółwi błotnych. Nazwa paludarium pochodzi od łacińskich słów palus (bagno, moczary) i arium (zamknięty pojemnik).

  Grzałka akwarystyczna - urządzenie akwarystyczne, służące do utrzymywania stałej temperatury wody w akwarium lub terrarium. Dostępne są różne typy i rodzaje grzałek. Grzałka musi być dostosowana do pojemności akwarium (opisy na opakowaniach), im większe akwarium tym większa moc grzałki jest niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania tj. efektywnego ogrzewania wody. Grzałka może posiadać termostat lub nie. Grzałki dzielą się również na całkowicie zanurzalne i takie których elementy muszą wystawać ponad taflę wody. Większość grzałek posiada przyssawki pozwalające na przytwierdzenie urządzenia do szyby akwarium lub terrarium. Użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie" – użytek ekologiczny w Poznaniu znajdujący się na Ratajach. Ustanowiony został uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011. Z inicjatywą utworzenia wyszli mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, którzy w przeprowadzonej ankiecie wyrazili wolę utworzenia użytku. Powodem ochrony obszaru jest występowanie zagrożonych gatunków płazów objętych ochroną ścisłą: traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, żaba wodna i trawna, dla których park stanowi ostoję.

  Egzotarium – pomieszczenie, w którym przetrzymuje się zwierzęta i rośliny egzotyczne. Może pełnić wiele funkcji, najczęściej pełni funkcje edukacyjne i demonstracyjne dla zwiedzających (podobnie jak ogród zoologiczny czy aquarium). Niekiedy może także pełnić funkcję schroniska dla zwierząt egzotycznych czy centrum rehabilitacji gadów i płazów egzotycznych. Ogród zoologiczny w Opolu – teren ogrodu zlokalizowany jest na Wyspie Bolko, zajmując powierzchnię 20 ha. Znajduje się w nim ponad 1000 zwierząt reprezentujących 227 gatunków (89 gatunków ptaków, 73 gatunki ssaków, 43 gatunki bezkręgowców, po 11 gatunków gadów i płazów), w tym 3 goryle nizinne oraz 4 uchatki kalifornijskie. Zoo posiadało trzy uchatki kalifornijskie, ale w kwietniu 2008 dwie nagle padły. Prawdopodobną przyczyną mogły być zjadane przedmioty rzucane na wybieg uchatek przez zwiedzających.

  Nasze Akwarium - polski miesięcznik poświęcony akwarystyce oraz w mniejszym stopniu terrarium. Ukazuje się od 1999 roku. W 2010 roku wydany został numer 124, a czasopismo zostało zawieszone. Palmiarnia Zielonogórska jest położona w Zielonej Górze na szczycie Winnego Wzgórza. Otoczona tzw. Parkiem Winnym porośniętym winoroślami stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych miasta i województwa lubuskiego. Składa się z rozbudowanego w ostatnich latach oszklonego pawilonu oraz domku winiarza. W palmiarni rosną egzotyczne rośliny (ponad 200 gatunków). Unikatem na skalę europejską jest znajdująca się w jej wnętrzu największa na Starym Kontynencie palma daktylowa, można również zobaczyć żółwie wodne i ryby w akwariach. Oprócz podziwiania egzotycznych roślin i zwierząt palmiarnia spełnia funkcję restauracji, w której są organizowane różne imprezy kulturalne i okolicznościowe (koncerty, dyskoteki, bale, wesela, pokazy mody, konkursy karaoke).

  Gehyra australijska (Gehyra australis) - gatunek gada z rodziny gekonowatych występujący w Australii. Posiada żółtawą skórę z ciemnymi plamami. Długość ciała wynosi 12 cm. Zwierzę często hodowane w terrarium.

  Fauna Australii – różni się zasadniczo od fauny z innych rejonów świata. Wiele australijskich zwierząt nie występuje nigdzie indziej. 83% ssaków, 89% gadów, 90% ryb i 93% płazów żyjących w Australii jest endemitami. Tak duża liczba endemicznych gatunków jest wynikiem długiej geologicznej izolacji kontynentu. W Australii żyją dwa gatunki stekowców będących ogniwem pośrednim pomiędzy gadami i ssakami.

  Herpetarium – rodzaj lub część ogrodu zoologicznego służąca do eksponowania żywych okazów gadów i płazów. Najczęściej spotyka się w nich węże, żmije, jaszczurki, legwany i inne gatunki gadów i płazów. Georgia Aquarium – akwarium publiczne zlokalizowane w miejscowości Atlanta w stanie Georgia (USA). Jest to największe na świecie akwarium z ponad 8,5 mln galonów (tj. 31000 m³) wody, przy czym posiada zarówno akwaria słodkowodne, jak i słonowodne dla łącznie około 120 tys. zwierząt i 500 różnych gatunków. W akwarium są cztery młode rekiny wielorybie, cztery wieloryby Beluga, oraz cztery manty.

  Rzekotka drzewna (Hyla arborea) – gatunek płaza z rodziny rzekotkowatych. Osiąga około 5 cm długości. Cechuje się zwykle zielonym, szarym, brązowym lub żółtawym ubarwieniem, które potrafi zmieniać w zależności od otoczenia. Boki ciała rzekotki zdobi charakterystyczna ciemna pręga, odgrywająca obok rechotu rolę w doborze płciowym. Oczy są duże, wyłupiaste, kończyny tylne długie, opuszki palców wieńczą przylgi ułatwiające wspinaczkę po drzewach. Płaz zamieszkuje większą część Europy, od Portugalii aż do krańców kontynentu i zachodniej Azji (Azerbejdżan), na północy sięga Danii. Preferuje niziny, ale istnieją doniesienia o spotkaniu go na wysokości 2300 m. Zajmuje różnorodne środowiska roślinne, zarówno lasy, tereny krzewiaste, jak i porośnięte niższą roślinnością. Rozmnaża się w różnorodnych zbiornikach wód stojących, w tym sztucznych. Żywi się drobnymi bezkręgowcami, głównie owadami (zwłaszcza chrząszcze) i pająkami. Menu zmienia się w zależności od miesiąca i roku. Zdarzają się w nim też jaja innych płazów. W Europie Środkowej rozród zaczyna się w maju. Po ampleksusie samica składa żółtawe, otoczone galaretowatą osłonką jaja (skrzek), do 10 kłębów po 10-50 sztuk. Wylęgają się z nich żółtooliwkowe, pływające wolno kijanki, mierzące do 5 cm długości. Przeobrażają się po 90 dniach na przełomie lipca i sierpnia lub też dopiero w następnym roku. Zwierzę bywa hodowane w terrariach. W Europie Zachodniej jego liczebność obniża się, co ma związek ze zmianami w środowisku spowodowanymi działalnością ludzką. W związku z tym rzekotka figuruje w wielu czerwonych listach i księgach, IUCN przyznaje jej status LC. Prowadzi się działania zmierzające do ochrony gatunku, chronią go również liczne prawodawstwa. Karaczan olbrzymi lub karaczan wielkoskrzydły (Archimandrita tessellata) - karaczan z rodzaju Archimandrita, należącego do rodziny Blaberidae (podrodziny Blaberinae). Gatunek endemiczny początkowo występujący tylko w stanie Queensland w Australii, gdzie żyje pod ziemią w wykopanych przez samce norkach. Obecnie karaczany te można znaleźć w różnych miejscach świata, ze względu na swoje rozmiary i łatwość hodowli w terrarium.

  Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy Sarni Stok – zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 11 ha, położony na terenie miasta Bielsko-Biała w dzielnicy Stare Bielsko na zboczu wzgórza Trzy Lipki, założony w 2002. Obejmuje fragment Pogórza Śląskiego, a jego osią jest dolina potoku, którą porasta grąd subkontynentalny. W ZPK znajduje się wiele drzew o rozmiarach pomnikowych. Do najważniejszych gatunków roślin występujących na tym terenie zalicza się: kukułka szerokolistna, listera jajowata, pióropusznik strusi, bluszcz pospolity . Zwierzęta reprezentują następujące gatunki: kumak górski, rzekotka drzewna, krogulec, myszołów, pełzacz leśny, pustułka, zając, sarna, tchórz. Ponadto na terenie ZPK Sarni Stok znajdują się dwa polskie bunkry wybudowane w 1939 roku.

  Dodano: 13.04.2012. 07:47  


  Najnowsze