• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Apel ekologów i naukowców o ochronę cennych lasów Puszczy Białowieskiej

  13.02.2011. 11:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Organizacje ekologiczne i naukowcy apelują, by minister środowiska wstrzymał wycinkę drzew na cennych przyrodniczo terenach Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska zapowiedział, że odniesie się do apelu "w najbliższym czasie".  "Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych przez nas obszarach oraz wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych" - zapisali ekolodzy w apelu. Podpisali go: Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Przemysław Chylarecki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Robert Cyglicki z Greenpeace Polska i Marta Wiśniewska z WWF Polska oraz profesorowie Wiesław Walankiewicz i Tomasz Wesołowski.

  Rzecznik prasowy WWF Polska Jacek Winiarski powiedział PAP, że chodzi o miejsca występowania rzadkich gatunków fauny i flory - od porostów do dzięciołów, a także o tereny na których rośnie starodrzew. "Nie chcemy wycinki tam, gdzie jeszcze zachowały się pierwotne obszary - nietknięte ręką człowieka, pozostawione w stanie niemal naturalnym" - powiedział PAP.

  Ekolodzy podkreślają w apelu, że cięcia sanitarne Lasy Państwowe chcą prowadzić również na obszarach wyłączonych decyzją ministra z wszelkich zabiegów gospodarczo-ochronnych. "Cięcia sanitarne, podczas których z lasu usuwane są obumierające i martwe drzewa, są jednym z najbardziej szkodliwych przyrodniczo zabiegów. Zgoda na ich kontynuację oznaczałaby aprobatę dla niszczenia Puszczy" - podkreślili.

  Rzeczniczka ministra środowiska Magda Sikorska powiedziała w czwartek PAP, że resort na pewno odniesie się do apelu ekologów w najbliższym czasie.

  W październiku 2010 r. minister środowiska Andrzej Kraszewski zdecydował, że w Puszczy Białowieskiej wyciętych zostanie mniej drzew. Zamiast wycinanych przez Lasy Państwowe co roku ok. 100 tys. m sześc., w 2011 r. pozyskanych zostanie jedynie 48,5 tys. m sześc. Minister zapewnił wtedy, że te cięcia będą wykonywane poza najcenniejszymi przyrodniczo terenami, a drewno będzie służyć wyłącznie potrzebom lokalnej społeczności.

  Zgodnie z decyzją ministra, Lasy Państwowe przygotowały mapę planowanych miejsc pozyskania drewna. Ekolodzy podali w apelu, że zweryfikowali tę mapę i znaleźli na niej przynajmniej 40 obszarów, które uznają za przyrodniczo cenne i 111 z drzewostanami niezbędnymi do zachowania ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Znaleźli też 53 obszary, gdzie wycinka będzie oddziaływała na rzadkie gatunki dzięciołów, których liczebność w Puszczy maleje w wyniku prowadzonej tam gospodarki leśnej.

  W 2009 r. nadleśnictwa puszczańskie (Białowieża, Browsk, Hajnówka) pozyskały 102 tys. m sześc. drewna, a do końca 2010 r. - 83 tys. m sześc. Zaplanowane na 2011 r. 48,5 tys. m sześc. drewna odpowiada szacowanemu zapotrzebowaniu lokalnej społeczności na opał i potrzebom rzemieślników z tego terenu. Nie będzie możliwe pozyskiwanie drewna z Puszczy dla celów przemysłowych i komercyjnych. Drzewa będą wycinane na tych obszarach, które nie podlegają planowanej ochronie - zapewniał minister w październiku ubiegłego roku.

  Decyzja o zmniejszeniu wycinki była konsekwencją niepowodzenia rozmów z przedstawicielami lokalnych samorządów o rozszerzeniu Białowieskiego Parku Narodowego. Minister Kraszewski podkreślał, że ograniczenia mają służyć ochronie Puszczy, pomimo fiaska rozszerzenia parku narodowego, ale nie są wymierzone w mieszkańców.

  Ministerstwo Środowiska chciało powiększyć BPN z 10 tys. do 22 tys. hektarów. W zamian za zgodę puszczańskie samorządy miały dostać na proekologiczne inwestycje 75 mln zł. W 2010 r. mieszkańcy w konsultacjach opowiedzieli się przeciw, takie też decyzje podjęły samorządy. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody bez zgody samorządów nie można utworzyć, lub poszerzyć parku narodowego.AGO

  PAP - Nauka w Polsce

  je/ ura/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Drzewostany Puszczy BiałowieskiejW Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie na Nizinie Środkowoeuropejskiej fragmenty lasów o charakterze pierwotnym. W Puszczy dominują lasy liściaste oraz mieszane. Obserwuje się zjawisko ustępowania sosny zwyczajnej z siedlisk terenu Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) na rzecz gatunków liściastych.

  Dąb Jacka Wysmułka – wcześniej zwany Wielkim Mamamuszim, najgrubszy spośród dębów Puszczy Białowieskiej rosnących w zagospodarowanej części Puszczy, pod względem obwodu pnia ustępuje tylko Dębowi Maćkowi rosnącemu w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego . Na wys. 130 cm od nasady pień ma w obwodzie 701 cm (2009 r.), wysokość drzewa -31-32 m. Dąb nosi imię zasłużonego dla Puszczy Białowieskiej leśnika, miłośnika przyrody Jacka Wysmułka. Zresztą Jacek Wysmułek odkrył to drzewo w białowieskim mateczniku i w 1976 roku zgłosił je do wojewódzkiego rejestru drzew pomnikowych.

  Jesion przy Carskiej Tropinie – pomnikowy jesion wyniosły rosnący w Puszczy Białowieskiej, aktualnie najpotężniejszy jesion w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Od roku 2002 drzewo jest martwe. Pień drzewa ma nieregularny kształt, korona jest zwarta. Miejsce, w którym rośnie, w 1996 roku włączone zostało do Białowieskiego Parku Narodowego.

  Jacek Wysmułek (ur. 20 sierpnia 1937 r. w Pruszkowie koło Warszawy, zm. 21 stycznia 1983 w Białowieży) – wieloletni leśniczy w Białowieskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Białowieża. Twórca kilku szlaków w Puszczy Białowieskiej. Działacz i przewodnik PTTK. Twórca koncepcji ochrony drzew – pomników przyrody w Puszczy Białowieskiej. Współautor kilku opracowań na temat Puszczy Białowieskiej.

  Jesion Olbrzym – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Pień ma lejkowaty kształt u podstawy.

  Jesion z naroślą – jesion wyniosły o rozmiarach pomnikowych rosnący w Puszczy Białowieskiej, jeden z najpotężniejszych jesionów w Puszczy Białowieskiej; rośnie na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rośnie w środowisku, w którym jest dużo wilgoci.

  Bogdan Jaroszewicz — kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wicedyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń (Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Miłośników Żubra, którego jest założycielem). Autor wielu publikacji i rozpraw naukowych. Swoją działalnością naukowo-dydaktyczną popularyzuje wartości naukowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Wielokrotnie swoimi opiniami wspierał działania pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczając argumentów dla ochrony Puszczy Białowieskiej

  Dodano: 13.02.2011. 11:04  


  Najnowsze