• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Arboretum w Kórniku rozbudowuje ścieżkę edukacyjną

  28.07.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trwają prace nad przebudową ścieżek w Arboretum Kórnickim należącym do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (ID PAN). Budowa promenady nad Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej "Drzewa Świata w Arboretum" ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną Kórnika. Prace potrwają do końca września.

  W parku zebrano bogatą kolekcję drzew i krzewów pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej. Liczba gatunków i odmian w kolekcjach arboretum wynosi obecnie około 3500.

  Umowę o partnerstwie pomiędzy ID PAN i gminą Kórnik zawarto w listopadzie 2009 r. w Wspólnie przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Schematu I "Infrastruktura turystyczna" Działania 6.1 Turystyka, Priorytetu VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Jak poinformował ID PAN na swojej stronie internetowej www.idpan.poznan.pl , dofinansowanie objęło utworzenie ścieżki turystyczno-edukacyjnej "Drzewa Świata w Arboretum Kórnickim". Na ścieżce ustawione zostaną tablice informacyjne: dwie duże z przebiegiem i opisem trasy oraz dwadzieścia pięć mniejszych, pozwalających na poznanie drzew pochodzących z Ameryki Północnej, Azji i Europy.

  Arboretum Kórnickie zgromadziło liczne gatunki flory drzewiastej wschodniej Azji - z Japonii, Korei i Chin - i Ameryki Północnej. W kolekcjach rosną także drzewa i krzewy z górskich obszarów Azji Środkowej i Kaukazu. Szczególnie bogato reprezentowane są brzozy, suchodrzewy, topole, bzy-lilaki, tawuły oraz drzewa i krzewy iglaste: jodły, świerki, sosny, cisy, żywotniki i jałowce. Znajduje się tu także ciekawa kolekcja krzewów ozdobnych, jak forsycje, jabłonie, wiśnie, różaneczniki, żylistki, krzewuszki, magnolie czy jaśminowce.

  Arboretum łączy funkcje turystyczne i dydaktyczne, każdego roku organizowane są tu imprezy edukacyjno-przyrodnicze, w tym zajęcia dla dzieci i młodzieży.

  W ramach projektu turystycznego zaplanowano modernizację nawierzchni alei parkowych. Jak zaznaczają eksperci, ze względu na zabytkowy charakter parku nawierzchnie na alejkach zaprojektowano wyłącznie z naturalnych materiałów. Alejki obrzeżone będą kostką granitową, a ich nawierzchnia wykonana zostanie z warstw klińca kamiennego i tłucznia kamiennego. Na trasie ścieżki ustawione zostaną elementy małej architektury nawiązujące swoim wyglądem do zabytkowego charakteru parku, usytuowane w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo.

  Wzdłuż Jeziora Kórnickiego powstanie też promenada pieszo-rowerowa o długości ok. 1,5 km i szeroka na 3 m. Przebudowany zostanie drewniany pomost, na którym wydzielony będzie plac dla oczekujących na rejs statkiem wycieczkowym. Projekt obejmuje uregulowanie dopływu Spod Dębca i budowę nad nim kładki dla pieszych oraz wydzielenie i wykonanie dwóch punktów widokowych. Pierwszy punkt widokowy powstanie w miejscu, gdzie projektowana promenada dochodzi do lustra wody - zaprojektowano go na nasypie poprzez budowę grobli. Drugi punkt widokowy zaprojektowano w formie bocznej alejki na rzucie półkola. Na pewnych odcinkach zaprojektowano niskie ogrodzenie, a na całej długości wykonanie oświetlenia parkowego.KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Asymina trójklapowa (Asimina triloba (L.) Dunal) - urodlin trójłatkowy – duży krzew lub małe drzewo z rodziny flaszowcowatych występujące w stanie dzikim w Ameryce Północnej, najczęściej wzdłuż rzek okresowo wylewających. Drzewa z tego gatunku rosną w arboretum w Kórniku oraz we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. Ogród Botaniczny - Arboretum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – arboretum położone w centrum Bydgoszczy. Pełni funkcje naukowo-badawcze, dydaktyczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Xanthorhiza simplicissima – gatunek byliny z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae), z monotypowego rodzaju Xanthorhiza Marshall, Arbust. Amer. 167. 1785). Występuje we wschodniej części Ameryki Północnej. W Polsce uprawiany w kolekcjach – rośnie dobrze w Arboretum w Glinnej (od 1973) i w Arboretum w Rogowie (od 1956). Jeden z nielicznych przedstawicieli jaskrowatych o drewniejącym pędzie.

  Klon Heldreicha, jawor bałkański (Acer heldreichii Orph.ex Boiss.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). W obrębie rodzaju sklasyfikowany do sekcji Acer i serii Acer. Występuje naturalnie w górskich lasach na Półwyspie Bałkańskim. W Polsce można go spotkać w arboretum w Rogowie i Kórniku. Arboretum w Rogowie – należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie. Arboretum położone jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie brzezińskim, w gminie Rogów.

  Jardin de Balata – ogród botaniczny na Martynice, kilkanaście kilometrów na północny zachód od Fort-de-France, otwarty 19 kwietnia 1986 roku. Rosną tu drzewa, krzewy i kwiaty z gatunków spotykanych w strefie podzwrotnikowej całego świata. W pobliżu ogrodu istnieje także niewielkie arboretum. Orzesznik pięciolistkowy (Carya ovata (Mill.) K.Koch), zwany także przeorzechem pięciolistkowym lub hikorą pięciolistkową – gatunek drzewa należącego do rodziny orzechowatych. Występuje naturalnie w Ameryce Północnej – od prowincji Quebec w Kanadzie po północno-wschodni Meksyk. W Europie jest znany od dawna (1629). W Polsce jest czasami uprawiany w parkach północnej i zachodniej części kraju (np. w Arboretum w Glinnej, Arboretum w Karnieszewicach).

  Sosna kłująca (Pinus pungens Lamb.) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych. Sosna kłująca występuje w stanie dzikim na półkuli północnej, we wschodnich regionach Ameryki Północnej - USA, Appalachy od Georgii do Pensylwanii. W Polsce rzadko spotykana, przeważnie w arboretach lub ogrodach botanicznych. Sosna Thunberga (Pinus thunbergii Parlatore) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Sosna Thunberga występuje w stanie dzikim w północnej Azji, Japonii i Korei. Powszechnie sadzona w USA ze względu na odporność na zasolenie i smog. W Polsce rzadko spotykana, przeważnie w arboterach lub ogrodach botanicznych. Ze względu na duże zanieczyszczenia powietrza populacje rosnące blisko miast koreańskich zagrożone są wyginięciem.

  Arboretum w Karnieszewicach – arboretum, które znajduje się w odległości 15 km na północny wschód od Koszalina, na terenie lasów Leśnictwa Kamionka, wchodzącego w skład Nadleśnictwa Karnieszewice, w gminie Sianów.

  Dodano: 28.07.2010. 00:17  


  Najnowsze