• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania wzywają do nowego podejścia do ochrony przed wyginięciem tygrysów

  04.10.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Występujące jeszcze na świecie tygrysy żyją w małych skupiskach i tylko poprzez zabezpieczenie tych miejsc można dać tym pięknym kotom realną szansę na przetrwanie - wskazują wyniki nowych badań przeprowadzonych pod kierunkiem amerykańskiego Wildlife Conservation Society. Odkrycia dokonane w ramach badań i opublikowane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Biology podkreślają, że liczba dzikich tygrysów jest najniższa w historii i sugerują, że obecne techniki ochrony nie spowalniają zmniejszania się ich populacji. Raport sugeruje, że ochrona tygrysów na priorytetowych terenach może przyczynić się do odwrócenia negatywnego trendu w szybki i niedrogi sposób.

  Mimo długiej historii zainteresowania dzikim tygrysem, naukowcy wskazują, że obecnie w środowisku naturalnym żyje poniżej 3.500 osobników, a co gorsza zaledwie jedna trzecia z nich to samice w wieku rozrodczym, co ma ogromne znaczenie dla wyhodowania przyszłych pokoleń tego pręgowanego kota. Dodają, że nadmierny odstrzał, wyrąb lasów i handel dzikimi zwierzętami zmusiły pozostające zwierzęta do skupienia się na zaledwie 6% dostępnego siedliska. Aby podjąć próbę naprawy tej sytuacji i uratować największego kota na świecie przed wyginięciem, w ramach badań zidentyfikowano 42 "stanowiska źródłowe" rozrzucone po całej Azji, które zdaniem naukowców są ostatnią nadzieją i głównym priorytetem ochrony i odbudowy populacji tygrysa.

  "Podczas gdy skala wyzwań jest ogromna, skuteczna realizacja nie jest zbyt skomplikowana" - mówi Joe Walston, Dyrektor Programu Azja Wildlife Conservation Society i naczelny autor raportu. "W przeszłości nazbyt ambitne i złożone wysiłki podejmowane w zakresie ochrony nie pomogły rozwiązać kwestii zasadniczych - zapobiec polowaniom na tygrysy i ich ofiary."

  Naukowcy wskazali Indie, jako najważniejszy kraj, w którym znajduje się 18 stanowisk źródłowych, kolejnym jest Sumatra z 8 stanowiskami oraz rosyjski Daleki Wschód z 6 stanowiskami. Podkreślili, że zmiana w metodach ochrony jest technicznie możliwa i ekonomicznie wykonalna.

  Zespół obliczył, że łącznie potrzebnych będzie 82 mln USD (63 mln EUR), aby skutecznie zarządzać tymi stanowiskami. Suma ta obejmie koszty egzekwowania prawa, monitorowania fauny i flory oraz zaangażowania społeczności. Jak twierdzą znaczna część tych pieniędzy i wsparcia już jest zapewniana przez rządy i społeczność międzynarodową, a nowe fundusze trzeba będzie pozyskać jedynie, by pokryć niedobór rzędu 35 mln USD (27 mln EUR). Według naukowców te dodatkowe środki zostaną wykorzystane na zapłatę za zintensyfikowane, sprawdzone metody ochrony i monitorowania na miejscu.

  "Tygrys staje w obliczu walki na śmierć i życie jako gatunek" - twierdzi dr John Robinson, Wiceprezes Wykonawczy ds. Ochrony i Nauki Wildlife Conservation Society. "Mimo pilności sytuacji dotyczącej tygrysów, ufamy, że światowa społeczność zewrze szeregi, by zażegnać niebezpieczeństwo czyhające na te ikoniczne, wielkie koty na rzecz przyszłych pokoleń. Podkreślił, że badania wyposażają nas w mapę drogową, aby tego dokonać."

  Jego kolega, Alan Rabinowitz, Przewodniczący i Prezes amerykańskiej organizacji na rzecz dzikich kotów pod nazwą Panthera, zgodził się, że teraz jest jasne, co należy zrobić, aby uratować ten gatunek przed wymarciem. "Wiemy, jak ratować tygrysy" - stwierdził. "Dysponujemy wiedzą i narzędziami, aby wykonać tę pracę." Niemniej przyznał, że "brakuje nam woli politycznej i wsparcia finansowego", choć jak zaznacza "cena za uratowanie jednego z najbardziej charakterystycznych gatunków na Ziemi nie jest wysoka".

  Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich badań zostaną uwzględnione przez uczestników tzw. szczytu tygrysiego, który ma gościć w listopadzie 2010 r. Premier Władimir Putin w Rosji, w czasie którego liderzy z 13 państw tygrysich, wspierani przez międzynarodowych donatorów i działaczy ruchu na rzecz ochrony przyrody, zostaną poproszeni o wniesienie wkładu w konkretne działania zapobiegające wyginięciu ostatnich na świecie populacji dzikiego tygrysa.

  Wkład w badania wnieśli eksperci z Indonezji, Rosji, Szwajcarii, Tajlandii, USA i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody. Gil azorski (Pyrrhula murina) – zagrożony wyginięciem gatunek ptaka z rodziny łuszczaków (Fringillidae), zwany także gilem z Sao Miguel. Gatunek wyodrębniony niedawno na podstawie różnic morfologicznych oraz analizy filogenetycznej z P. pyrrhula z którym stanowi takson siostrzany. Endemiczny dla wyspy São Miguel w archipelagu Azory. Zamieszkuje lasy laurowe. Obecne występowanie jest ograniczone do bardzo niewielkiego terenu ok. 580 ha w okolicy Pico da Vara we wschodniej części São Miguel. Populacja szacowana jest obecnie na ok. 800 osobników, mimo że w latach 70. XX wieku było zaledwie ok. 40 par. Jednej z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w Europie. Cały obszar występowania jest chroniony jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Podejmowane są działania ochronne, polegające przede wszystkim na chronieniu i odtwarzaniu siedliska – lasów laurowych. Dla ochrony gatunku realizowany był projekt finansowany przez unijny Instrument Finansowy LIFE.

  Ochrona przyrody w Niemczech: Ochrona przyrody ma w Niemczech wysoki status, jest wpisana jako cel państwowy w art. 20 konstytucji od 1994 r. Ponad 42% terytorium kraju jest objęte jakąkolwiek formą ochrony przyrody, jest to jeden z największych wskaźników na świecie. Państwo bierze też udział w większości międzynarodowych inicjatyw proekologicznych. Mimo to środowisko niemieckie jest niemal całkowicie przetworzone przez człowieka, a ponad 40% gatunków kręgowców i roślin jest zagrożonych wyginięciem w obszarze republiki federalnej. Wysokie standardy ochronne mają więc za zadanie ocalić resztki bioróżnorodności i w miarę możliwości odtworzyć stabilne ekosystemy. Tygrys (Panthera tigris) – gatunek dużego, drapieżnego ssaka łożyskowego z rodziny kotowatych (Felidae), największy z żyjących współcześnie czterech wielkich, ryczących kotów z rodzaju Panthera, jeden z największych drapieżników lądowych – wielkością ustępuje jedynie niektórym niedźwiedziom. Dorosłe samce osiągają ponad 300 kg masy ciała przy ponad 3 m całkowitej długości. Rekordowa masa ciała samca tygrysa syberyjskiego wynosi 423 kg. Doskonale skacze, bardzo dobrze pływa, poluje zwykle samotnie. Dawniej liczny w całej Azji, zawsze budzący grozę, stał się obiektem polowań dla sportu, pieniędzy lub w odwecie – z powodu zagrożenia, jakie stanowi dla ludzi i zwierząt hodowlanych. Wytępiony w wielu regionach, zagrożony wyginięciem, został objęty programami ochrony. Największa dzika populacja żyje w Indiach. W niektórych regionach Indii tygrysy są uważane za zwierzęta święte.

  Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych – publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Edycja Czerwonej Księgi z roku 2011 zawierała spis 59 508 gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka. Paul Franklin Watson (ur. 2 grudnia 1950 w Toronto) – kanadyjski aktywista ruchu na rzecz praw zwierząt oraz ruchu na rzecz ochrony środowiska natualnego; jeden z założycieli organizacji Greenpeace oraz fundator i prezydent Sea Shepherd – stowarzyszenia założonego w celu prowadzenia akcji bezpośrednich poświęconych ochronie mórz. Znany przede wszystkim z aktywnych działań na rzecz ochrony wielorybów oraz powstrzymania rzezi fok.

  Humanitarna ochrona zwierząt – termin wypracowany przez doktrynę prawa na oznaczenie ogółu przepisów mających na celu ochronę każdego zwierzęcia przez cierpieniem zadawanym ze strony człowieka. Jest częścią prawa ochrony zwierząt obok gatunkowej i użytkowej ochrony zwierząt. Ssaki zagrożone wyginięciem – gatunki zwierząt zaliczanych do gromady ssaków uznane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów za zagrożone wyginięciem.

  Polityka ochrony środowiska – polega na zorganizowanym działaniu społecznym zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć. Jest ona nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest potrzebna:

  Nagroda Goldmanów – nagroda przyznawana przez Fundację Ochrony Środowiska Goldmanów, osobom indywidualnym działającym na rzecz ochrony środowiska. Jest to najważniejsza światowa nagroda w dziedzinie ochrony środowiska, nazywana ekologicznym Noblem. Nagroda ufundowana została przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku.

  Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

  Dodano: 04.10.2010. 17:26  


  Najnowsze