• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie dna Bałtyku pod przyszły rezerwat morski

  01.06.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Greenpeace wraz z Komitetem Badań Morza Polskiej Akademii Nauk wykonał podwodną inwentaryzację obszaru proponowanego rezerwatu morskiego na Zatoce Gdańskiej u stóp Kępy Redłowskiej w Gdyni.

  Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Greenpeace Polska Jacek Winiarski, nurkowie (jednym z nich był wiceprezydent Gdyni Bogusław Stasiak) zeszli pod wodę i wykonali zdjęcia dna morskiego w wyznaczonych sektorach. "Zdjęcia te zostaną teraz przekazane Polskiej Akademii Nauk, która na ich podstawie przygotuje opracowanie potrzebne do utworzenia rezerwatu" - wyjaśnił.

  Ideę powstania w pobliżu klifu w Gdyni Redłowie rezerwatu morskiego działacze Greenpeace i naukowcy przedstawili po raz pierwszy w lipcu 2009 r.

  Rezerwat miałby powstać na obszarze podwodnego głazowiska u stóp istniejącego już od lat trzydziestych XX w. lądowego rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" w Gdyni. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Zatoki Gdańskiej, na którym wciąż żyje wiele rzadkich i zagrożonych gatunków fauny i flory. Zamieszkuje tu jedyny bałtycki konik morski - iglicznia. Dno porastają trawy morskie - chroniona prawem zostera morska - tworząca widowiskowe podwodne łąki.

  Pierwszy w kraju rezerwat morski w rejonie klifu miałby obejmować przybrzeżny pas morza i dna morskiego o szerokości 1 km, od linii brzegowej do głębokości 9-10 m, tj. do maksymalnego zasięgu roślinności dennej. Od południa ograniczony byłby molem w Gdyni-Orłowie, a od północy - ostrogą bulwaru nadmorskiego w Gdyni.

  Ustawa o ochronie przyrody nie definiuje jednak możliwości ani nie wskazuje odpowiednich instytucji, które miałyby kompetencje do tworzenia obszarów chronionych na wodach morskich.

  Pod koniec sierpnia 2009 r. wolontariusze Greenpeace zebrali ponad 22 tys. podpisów pod petycją do ministra środowiska o zmianę ustawy, umożliwiającą powołanie rezerwatu morskiego. ROP

  PAP - Nauka w Polsce

  kap


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kępa Redłowska – mikroregion w Pobrzeżu Kaszubskim. Całość mikroregionu znajduje się na terenie Gdyni. Na terenie Kępy Redłowskiej znajduje się Rezerwat przyrody Kępa Redłowska. Rezerwat Kępa Redłowska – krajobrazowy rezerwat przyrody o powierzchni 118,16 ha utworzony w 1938 roku, w granicach administracyjnych Gdyni, w Redłowie. Dworzec Morski w Gdyni – zabytkowy dworzec morski w Gdyni z 1933 roku znajdujący się przy Nabrzeżu Francuskim na obszarze gdyńskiego portu w bezpośrednim sąsiedztwie kapitanatu portu Gdynia i Pomnika Ludziom Morza. Gmach dworca morskiego znajduje się przy placu Witolda Gombrowicza, choć jego adres to ul. Polska 1.

  Studium Wojskowe Akademii Morskiej w Gdyni – jednostka ogólnouczelniana Akademii Morskiej w Gdyni, której zadaniem było realizowanie przepisów Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej w zakresie dotyczącym studentów wyższych uczelni morskich. Sea Shepherd Conservation Society – organizacja non-profit działająca na rzecz ochrony przyrody i środowiska morskiego z siedzibą w Friday Harbor w Stanach Zjednoczonych. Założył ją Paul Watson w 1977 roku wraz z innymi z pierwszych członków Greenpeace, po sporze z członkami tej organizacji.

  Akwarium Gdyńskie (w latach 1971-2003 Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni) – polskie muzeum Morskiego Instytutu Rybackiego posiadające status ogrodu zoologicznego znajdujące się w Gdyni przy Alei Jana Pawła II na Molo Południowym w modernistycznym budynku Stacji Morskiej, który został wybudowany w 1938 roku i zmodernizowany w 1969. Rezerwat przyrody Helskie Wydmy – florystyczny rezerwat przyrody na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Mierzei Helskiej, utworzony w 2006 roku, o powierzchni 108,48 ha. Rezerwat znajduje się w części cyplowej mierzei na obszarze gminy miejskiej Hel. Ochronie rezerwatu podlega fragment wydmowego brzegu morskiego oraz specyficzne stanowiska roślinności wydmowej, ekosystemy murawowe, wrzosowiskowe i leśne, w szczególności bogate stanowiska porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego, oraz znajdujący się tu las iglasty.

  Pieleszewo (kaszb. Pieleszewò) - zachodnia dzielnica Redy (dawna wieś kaszubska) położona przy północnej krawędzi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w dolinie rzeki Redy. Główną osią komunikacyjną dzielnicy jest ulica Wejherowska stanowiąca część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta i ciąg drogi krajowej nr 6. Połączenie z centrum miasta i innymi miejscowościami aglomeracji gdańskiej umożliwiają autobusy wejherowskiej lub gdyńskiej komunikacji miejskiej (linie nr "8" i "J") i przystanek trójmiejskiej SKM "Reda Pieleszewo". Na południe od osiedla znajduje się obszar geomorfologicznego rezerwatu "Dolina Pieleszewska". Wojciech Rybowski (ur. 21 marca 1948) – ekonomista, od 1992 roku prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, od 2001 profesor Akademii Morskiej w Gdyni.

  Rezerwat przyrody Moroszka Bielawskiego Błota – do niedawna niewielki florystyczny rezerwat na Pobrzeżu Kaszubskim (utworzony w 1977 r., o powierzchni 8,40 ha) na obszarze bagiennym Bielawskiego Błota i gminy Krokowa. Rezerwat obejmował fragment nadmorskiego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego. Najbliższe miejscowości to Ostrowo i Sławoszyno. Ochronie rezerwatu podlegały głównie stanowiska rzadkiej maliny moroszki Rubus chamaemorus (obecnie gatunek występuje poza granicami dawnego rezerwatu). Występowały tu również zbiorowiska roślinne mszarnika wrzoścowego i mszarnika wełnianeczkowego, obecnie całkowicie zarośnięte przez las na skutek postępującego osuszania złoża torfu, spowodowanego melioracjami. Zbiorowiska te, podobnie jak stanowiska maliny moroszki, zachowały się jednak na przyległych fragmentach Bielawskiego Błota. W 2005 roku teren dawnego rezerwatu Moroszka Bielawskiego Błota został włączony do dużego rezerwatu przyrody Bielawa.

  Rejs Roku – Srebrny Sekstant – najwyższe polskie wyróżnienia żeglarskie, przyznawane corocznie od roku 1970 w pierwszy piątek marca, dla uczczenia rocznicy opłynięcia 1 marca 1937 roku przylądka Horn (Cap Horn) przez żaglowiec szkolny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni – „Dar Pomorza”. Na pokładzie tej fregaty, która jest obecnie jednym z oddziałów Muzeum Morskiego w Gdańsku, zbiera się Jury „Rejsu Roku”.

  Jan Kazimierz Sawicki – polski historyk, pisarz. Profesor Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizuje się w historii żeglugi polskiej XX wieku. Inicjator i redaktor liczącej ponad 40 pozycji serii Księgi Floty Ojczystej. Ornitologiczny rezerwat przyrody Zatoka Elbląska - swoim zasięgiem obejmuje Zatokę Elbląską i północną część Wyspy Nowakowskiej. Ochronie rezerwatu podlegają głównie miejsca lęgowe ptactwa wodnobłotnego. Na obszarze rezerwatu znajduje się tzw. Złota Wyspa - ciągle rosnący wąski półwysep wrzynający się w akwen Zalewu Wiślanego.
  Akt powołujący rezerwat ukazał się w MP nr 38, poz. 273 ze zm. Dz.Urz. Woj. War. - Maz. Nr 44, poz. 683 z 2001 r.

  Rezerwat przyrody Ponty Dęby - rezerwat przyrody położony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, leśny, częściowy o pow. 50,40 ha. Dojazd do rezerwatu możliwy jest z trzech stron: od wschodu (wieś Przejazd), od zachodu (wieś Jaroszki) oraz od południa (drogą prowadzącą od szosy 737 Radom - Kozienice). Teren, który obejmuje rezerwat miał być włączony do bezpośrednio sąsiadującego z nim Rezerwatu przyrody Ponty im. T. Zielińskiego (istniejącego od 1978 roku). Jednakże w 1998 roku podjęto decyzję o utworzeniu osobnego rezerwatu. Szkoła Morska w Gdyni – niepubliczna szkoła policealna powstała w Gdyni w roku 1998 z połączenia dwóch ośrodków szkoleniowych, Morskiego Ośrodka Szkoleniowego "M&N" założonego 25 lutego 1993 i "AGMOR" Morskiego Centrum Szkolenia powstałego 11 marca 1996 roku. Ośrodek kształci marynarzy i oficerów statków morskich o profilu mechanicznym, nawigacyjnym i elektrycznym oraz pracowników gospodarki morskiej a także prowadzi kursy specjalistyczne. Szkoła jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Polskiego Forum Przemysłów Morskich, Ligi Morskiej i Rzecznej i Partnerstwa dla Morza. Od lipca 1998 Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim. W sierpniu 2008 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej nagrodziła Szkołę Bursztynowym Jajem.

  Dodano: 01.06.2010. 02:17  


  Najnowsze