• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biotechnologia medyczna - jak wdrażać wyniki badań

  05.03.2010. 21:06
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  O polskich doświadczeniach w przenoszeniu badań z laboratorium naukowego do firm farmaceutycznych - do fazy rozwojowej i do leczenia - będą rozmawiać 11 marca w Warszawie uczestnicy sesji biotechnologicznej w ramach III IPM Forum 2010.

  "Sesja ma być wizytówką łódzkiego środowiska biotechnologii medycznej i ludzi z nim związanych. Wykłady wygłoszą m.in. ikony biotechnologii medycznej w Polsce: prof. Jan Lubiński ze Szczecina i prof. Józef Dulak z Krakowa" - zapowiada dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Andrzej Bednarek.

  "Jako gości oczekujemy przede wszystkim sporej grupy ludzi - naukowców z uczelni, z PAN, którzy mają jakiś pomysł i chcieliby go w jakiś sposób wdrożyć, a nie zawsze wiedzą, gdzie się zgłosić. Przedstawiamy ludzi, którzy mają swoje projekty, swoje firmy na różnych etapach rozwoju i komercjalizacji osiągnięć naukowych. Każdy z nich swoim doświadczeniem będzie mógł się podzielić ze słuchaczami" - dodaje prof. Bednarek.

  Wykłady będą skierowane do naukowców, ale również do studentów i doktorantów, którzy zamierzają w tym kierunku rozwijać swoją karierę naukową. Jak zauważył prof. Bednarek, takie firmy powstają coraz liczniej i potrzebują pracowników. W planie zjazdu znajdzie się zatem miejsce na dyskusję dotyczącą perspektyw rozwoju biotechnologii medycznej w Polsce. Konferencji przyświeca hasło ochrony własności intelektualnej.

  "Pomysł jest najczęściej własnością naukowca. Może on opatentować swoje rozwiązanie, może schować je do szuflady albo sprzedać. Ale jeśli pomysł jest chwytliwy, to może napotkać wiele kłopotów ze strony ludzi, którzy chcieliby go wykorzystać poza nim" - tłumaczy dziekan.

  Dodaje, że dyskusja będzie dotyczyła zarówno sukcesów w ochronie własnych osiągnięć, jak i możliwości wdrożenia ich do praktyki, tak, by nie stracić praw do swoich pomysłów, a jeśli już - to te prawa sprzedać za godziwą cenę.

  Prof. Lubiński jest znany głównie ze swoich badań nad nowotworami i nad nowymi strategiami diagnostycznymi nowotworów. Jego zespół odnalazł mutacje występujące w genie raka piersi BRCA1 charakterystyczne dla polskiej populacji. Opracował też testy diagnostyczne, które mogą pomóc pacjentkom w terapii.

  Prof. Dulak zajmuje się biologią molekularną, biotechnologią medyczną, stanami zapalnymi, terapią genową, ambiogenezą. Jest również ekspertem Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, działa na rzecz przenoszenia wyników badań naukowych i innowacji do działalności praktycznej.

  Oprócz znanych ekspertów w transferze technologii z laboratoriów naukowych do praktyki, organizatorzy przedstawią kilka firm z regionu łódzkiego, związanych z UMŁ, które działają na polu nowych technologii.

  Jak wylicza prof. Bednarek, bardzo dobry dział B+R posiada Celon Pharma Łomianki. Firma opracowała sporo leków, które są w produkcji i sprzedaży. Monika Lamparska-Przybysz, szef działu badań i rozwoju Celon Pharma, opowie o pracy nad nowa generacją leków przeciwnowotworowych.

  Z kolei firma Proteon Pharmaceuticals, założona w Łodzi przez doc. Jarosława Dastycha z PAN, zajmuje się opracowaniem nowoczesnego systemu badania potencjalnych leków, które mogłyby być immunomodulatorami, oraz badaniami efektów immunotoksycznych leków ich oddziaływaniem na nasz system immunologiczny.

  Celther Polska - firma założona przez Piotra Rieske z UMŁ - zajmuje się przygotowaniem komórek macierzystych dla terapii cukrzycy i choroby Parkinsona.

  Prof. Tadeusz Pietrucha przedstawi cały zakres swojej działalności - jest założycielem i właścicielem Biotech Consulting, firmy zajmującej się zbieraniem informacji o biotechnologii w całej Wschodniej Europie i organizującej coroczne zjazdy biotechnologiczne. Biotech i Celon są zaś współudziałowcami firmy Madion - ta spółka pracuje przede wszystkim nad skonstruowaniem nowoczesnych terapii przy użyciu przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko nowotworom.

  Na spotkaniu będą również obecni przedstawiciele UMŁ, prof. Lucyna Woźniak, która jest autorem wielu patentów, dotyczących substancji drobnocząsteczkowych stosowanych również w leczeniu chorób nowotworowych.

  Forum odbywa się w Centrum Konferencyjnym IBIB PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4. Obowiązującym językiem wszystkich sesji jest angielski.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Weleda - Laboratorium farmaceutyczne Weleda zostało założone w 1921 roku w Niemczech. Impulsem do rozwoju marki stała się działalność holenderskiej lekarki Ity Wegman, niemieckiego chemika Oskara Schmiedela i słynnego austriackiego filozofa i naukowca Rudolfa Steinera. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystali do opracowania skutecznie działających leków oraz kosmetyków naturalnych. Nazwa Weleda nadana przez założycieli firmy, Rudolfa Steinera, pochodzi od „Weleda” lub „Veleda”, jak nazywane były „kapłanki” obdarzone darem uzdrawiania ludzi. Firma wytwarza obecnie 2500 produktów farmaceutycznych, 120 rodzajów naturalnych kosmetyków i 10 rodzajów suplementów diety. Weleda ma 30 hektarów własnych ogrodów w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Obecnie Weleda to międzynarodowa organizacja operująca na 5 kontynentach, w 50 krajach i zatrudniająca około 2 tysięcy pracowników. Produkty tej firmy są sprzedawane w około 30 krajach, także w Polsce.

  Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

  Dodano: 05.03.2010. 21:06  


  Najnowsze