• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biotechnologia morska - wyzwania przyszłości, Acquafredda di Maratea, Włochy

  02.02.2010. 19:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 20-25 czerwca 2010 r. odbędzie się w Acquafredda di Maratea, Włochy, sześciodniowa konferencja nt. biotechnologii morskiej.

  Konferencja ma na celu promowanie doskonałości naukowej w biotechnologii morskiej, stworzenie platformy dla autorytetów naukowych i młodych naukowców do zaprezentowania swoich prac i przedyskutowania przyszłości tej dziedziny w Europie. Tematy siedmiu sesji, z których każda zajmie pół dnia, będą następujące:
  - biomasa z alg i wodorostów morskich;
  - akwakultura;
  - poszukiwania biologiczne;
  - zdrowie człowieka i środowiska;
  - enzymy;
  - biotechnologia morska i biomateriały;
  - modele morskie;
  - zanieczyszczenia i bioremediacja;
  - bioinformatyka i infrastruktury przyszłości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Natasha Vita-More (ur. jako Nance Clark w Eastchester w Nowym Jorku) – artystka i projektantka w dziedzinie nowych mediów, z wykształceniem uniwersyteckim, znana z zaprojektowania sztucznego ciała o nazwie "Primo Posthuman". Ten prototyp przyszłego człowieka uwzględnia osiągnięcia biotechnologii, robotyki, informatyki, naotechnologii, neurologii w celu udoskonalenia człowieka i radykalnego przedłużenia życia. Akademia Morska w Gdyni – uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej – specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej. Akademia Morska w Szczecinie – jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.

  Marikultura – hodowla organizmów morskich (ryb, mięczaków, stawonogów, glonów i innych) w celach konsumpcyjnych i gospodarczych, ale również wykorzystywana w celach rozmnażania innych, rzadkich gatunków morskich stworzeń, forma akwakultury. Hodowla prowadzona jest w wodzie morskiej. Termin obejmuje również wiedzę teoretyczną i badania z tej dziedziny. Conrady – Indywidualności Morskie – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki (m.in. oceanografia, biologia morza, geologia morza), gospodarki morskiej (m.in. transport i żegluga morska, obszary morskie i porty morskie, ochrona środowiska morskiego) i popularyzacji problematyki morskiej; jest wręczana ludziom morza z całego świata.

  Casimiro Gennari (ur. 29 grudnia 1839 w Maratea, zm. 31 stycznia 1914 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał. Czas przyszły prosty – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego złożonego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach prostych tworzy tę formę jeden wyraz.

  Czas przyszły złożony – jeden z dwóch (obok czasu przyszłego prostego) rodzajów gramatycznego czasu przyszłego, jeśli za kryterium podziału przyjąć liczbę wyrazów tworzących formę czasu. W czasach złożonych co najmniej (i najczęściej) dwa wyrazy tworzą tę formę. Kwartalnik Pamięć i Przyszłość – czasopismo popularnonaukowe wydawane przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Publikowane w piśmie artykuły poruszają tematy związane z powojenną historią ziem zachodnich.

  Dobra Praktyka Morska (w skrócie DPM) - pojęcie w którym mieszczą się skodyfikowane przepisy np. Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej (MPDM), jak i zdrowy rozsądek, doświadczenie, zdolność przewidywania, rzetelność wykonywania swoich obowiązków. Terminem tym posługują się marynarze, żeglarze, stoczniowcy i portowcy. Jest stosowana we wszystkich nieoczekiwanych i nieprzewidzianych sytuacjach a przede wszystkim w codziennych rutynowych działaniach, czynnościach na jednostkach pływających. Na ten termin powołuje się również Izba Morska w swoich orzeczeniach.

  Studium Wojskowe Akademii Morskiej w Gdyni – jednostka ogólnouczelniana Akademii Morskiej w Gdyni, której zadaniem było realizowanie przepisów Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej w zakresie dotyczącym studentów wyższych uczelni morskich.

  Eutanazja (lub euthanazja, od gre. εὐθανασία, euthanasia – "dobra śmierć") – przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka. Czasami eutanazję określa się jako rodzaj zabójstwa. Można też ją zdefiniować jako działanie występujące zawsze za zgodą umierającej osoby. Od połowy XX w. eutanazja jest omawiana w kontekście nauki (zwłaszcza biotechnologii), moralności (bioetyka), prawa, polityki i religii. Inżynieria biomateriałów jest dziedziną nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech. Desant morski – operacja wojsk lądowych lub piechoty morskiej przetransportowanych drogą morską w celu zajęcia odcinka wybrzeża bronionego przez przeciwnika.

  Dodano: 02.02.2010. 19:12  


  Najnowsze