• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CAREX pokazuje mapę drogową życia w środowiskach ekstremalnych

  12.05.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 200 naukowców z Europy i spoza kontynentu połączyło swoje siły w celu opracowania mapy drogowej, na której zaznaczone są środowiska ekstremalne i życie, jakie w nich występuje. Mapa drogowa, dorobek projektu CAREX (Skoordynowane działania w zakresie działalności badawczej dotyczącej życia w środowiskach ekstremalnych), który był realizowany w latach od 2008 do 2010, dostarcza kluczowych wskazówek na temat życia kwitnącego w oceanach, regionach polarnych oraz pustynnych na naszej planecie. Projekt CAREX otrzymał 1,2 mln EUR z budżetu tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Mapa drogowa stworzona przez partnerów projektu CAREX, pracujących pod kierunkiem centrum badawczego British Antarctic Survey (BAS) w Wlk. Brytanii i zarządzanych przez Europejską Fundację Nauki, oferuje rozsądny konsensus naukowy oraz nadaje priorytet czterem, szeroko nakreślonym tematom badawczym: stresowe środowiska (reakcje, adaptacja i ewolucja); życie i zdatność do zasiedlenia; bioróżnorodność, bioenergetyka i interakcje w środowiskach ekstremalnych; wkład życia w środowiskach ekstremalnych w cykle biogeochemiczne i reakcje na zmianę w środowisku. Zdaniem zespołu powyższe tematy stanowią podstawę przyszłej, globalnej inicjatywy współpracy.

  Skierowanie zainteresowania badawczego na środowiska ekstremalne wymaga działania interdyscyplinarnego - jedynie łącząc kompetencje naukowe z różnych dziedzin, w tym teorię, bioróżnorodność i biologię ewolucyjną oraz doprowadzając do osiągnięć technicznych możemy wypracować nową wiedzę na najwyższym poziomie.

  Z roku na rok życie na Ziemi wprowadza niezbędne zmiany, aby przetrwać w surowych warunkach panujących na planecie. Analiza warunków, jakim codziennie stawiają czoła zwierzęta i rośliny, a nawet mikroorganizmy, może pomóc nam rzucić nowe światło na pochodzenie organizmów na Ziemi oraz dać nam impuls do poszukiwania ewentualnego życia pozaziemskiego.

  Tego typu badania pomagają również naukowcom w poznaniu kwestii wpływających na życie ludzi - jak lepiej poznać skutki zmian klimatu, jak poprawić produkcję żywności i jak znaleźć nowe produkty medyczne i biotechnologiczne. Adaptacje odkryte w środowiskach ekstremalnych pomagają również w postępach w sektorach biotechnologicznym i farmaceutycznym.

  "Potrzeba tych badań jest teraz paląca" - mówi dr Cynan Ellis-Evans z BAS, naczelna autorka raportu. "Badania nad życiem w środowiskach ekstremalnych to punkt styczny dla szerokiego spektrum społeczności naukowych. Nasza mapa drogowa jest decydującym krokiem w kierunku ścisłej koordynacji tych specjalistycznych dziedzin, a w celu identyfikacji osiągnięć technologicznych musimy pomóc w dostępie do tych surowych i często oddalonych środowisk i unikalnych organizmów."

  Priorytety przedstawione w raporcie znajdują się w centrum zainteresowania programu konferencji CAREX, którą zaplanowano na październik tego roku w Dublinie, Irlandia. Naukowcy zbiorą się, aby przedyskutować i zaprezentować stan aktualny oraz najnowsze osiągnięcia badań nad życiem w środowiskach ekstremalnych.

  Mapa drogowa obejmuje również analizę infrastruktury, technologie rozwojowe i potrzebne obiekty badawcze, obok sugestii dotyczących edukacji i programów popularyzacyjnych.

  Pośród kluczowych partnerów konsorcjum CAREX należy wymienić Czeską Akademię Nauk, Matis-Prokaria (Islandia), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francja), Krajową Radę Badawczą (Włochy) oraz Centro de Astrobiolog?a (INTA-CSIC, Hiszpania).

  Partnerzy stowarzyszeni konsorcjum CAREX pochodzą z Austrii, Belgii, Chile, Czech, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Islandii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Portugalii, RPA, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, USA, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  Astrobiologia (egzobiologia, kosmobiologia, ksenobiologia) - dziedzina nauki zajmująca się powstaniem, ewolucją, rozpowszechnieniem i przyszłością życia poza Ziemią. Ponieważ dotychczas nie wykryto w kosmosie życia, które nie pochodziłoby z Ziemi, astrobiologia skupia się na badaniach, które mogą zwiększyć szanse jego wykrycia. Bada możliwości przetrwania żywych organizmów w ekstremalnych warunkach, weryfikuje hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi, poszukuje miejsc, w których mogłoby rozwijać się życie w Układzie Słonecznym i poza nim oraz rozwija techniki pozwalające wykryć życie za pomocą obserwacji astronomicznych.

  Mapa akustyczna, mapa hałasu, strategiczna mapa hałasu – dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru. Mapa wskazuje tereny o zróżnicowanym poziomie hałasu, narażone na hałas oraz wymagające podjęcia działań go ograniczających, określa również obszary ciszy i spokoju.

  Mapa drogowa, mapa samochodowa – szczególna odmiana mapy wybranego terytorium (państwa lub jego części, czasem całego kontynentu lub regionu obejmującego kilka państw), na której zaznaczone są przede wszystkim drogi kołowe i miejscowości oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na mapie.

  Mapa drogowa, mapa samochodowa – szczególna odmiana mapy wybranego terytorium (państwa lub jego części, czasem całego kontynentu lub regionu obejmującego kilka państw), na której zaznaczone są przede wszystkim drogi kołowe i miejscowości oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami na mapie.

  Dodano: 12.05.2011. 16:49  


  Najnowsze