• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • CASCADE i HELENA - gwiazdy komunikacji 2011

  03.03.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najlepsi europejscy informatorzy o badaniach rolno-spożywczych znaleźli się w centrum uwagi w czasie finałów konkursu "Communication Star 2011", które odbyły się 1 marca w Brukseli, Belgia. W ramach konkursu nagrodzone zostały dofinansowywane ze środków unijnych projekty badań rolno-spożywczych, które wyróżniły się pod względem komunikowania wyników swoich prac szerszej publiczności. Projekt CASCADE (Środki chemiczne jako zanieczyszczenia w łańcuchu spożywczym - NoE [sieć doskonałości] na rzecz badań naukowych, oceny ryzyka i edukacji) zdobył nagrodę w kategorii dużych projektów, natomiast projekt HELENA (Zdrowy styl życia w Europie poprzez żywienie w okresie dojrzewania) zwyciężył w kategorii małych projektów.

  Organizatorem konkursu jest finansowany ze środków unijnych projekt AgriFoodResults (Europejska inicjatywa na rzecz lepszego wykorzystywania wyników badań rolno-spożywczych), który otrzymał niecały 1 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Inicjatywa przyciągnęła 25 zgłoszeń, z których 7 dotarło do finału - 3 w kategorii dużych projektów i 4 w kategorii małych projektów. Jury, w którego skład weszli przedstawiciele przemysłu spożywczego, organizacji konsumenckich, naukowcy prowadzący badania spożywcze oraz media, oceniało zgłoszenia na podstawie jakości planu komunikacji przyjętego w projekcie, jego wdrożenia i skuteczności. Członkini jury, Mella Frewen z CIAA (Konfederacja Przemysłu Spożywczego UE) opisała ocenianie zgłoszeń jako trudne zadanie. "Jakość zgłoszeń była naprawdę imponująca" - stwierdziła.

  Ostatecznie CASCADE został zwycięzcą w kategorii dużych projektów. W ramach dofinansowanego na kwotę 14,4 mln EUR - z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR) - projektu CASCADE prowadzone były badania nad skutkami zanieczyszczeń chemicznych w żywności. CASCADE był potężnym przedsięwzięciem, łączącym 24 grupy badawcze pracujące nad rozmaitymi pakietami roboczymi.

  Zespół projektowy położył ogromny nacisk na komunikację od samego początku, zatrudniając pełnoetatowego menedżera ds. komunikacji w celu kierowania pracami związanymi z komunikacją i popularyzacją. Kursy komunikacji z mediami nauczyły naukowców pracujących nad projektem skutecznego komunikowania się z prasą, dzięki czemu projekt był szeroko opisywany w prasie przez cały okres realizacji.

  Oprócz stworzenia własnej witryny, projekt CASCADE pojawił się w kluczowych portalach społecznościowych, takich jak Facebook i YouTube oraz w serwisie Wikipedia. Partnerzy nawiązali również ścisłą współpracę z innymi grupami, na przykład ustawodawców i konsumentów, w celu informowania o swoich odkryciach.

  Innym ważnym dorobkiem komunikacyjnym projektu CASCADE było stworzenie sieci CommNet, która łączy menedżerów ds. komunikacji z dofinansowywanych ze środków unijnych projektów w dziedzinie rolno-spożywczej. Oprócz zapewniania szkoleń dla członków, sieć CommNet służy również za forum, gdzie menedżerowie ds. komunikacji mogą wymieniać się pomysłami, doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

  Projekt HELENA, który otrzymał 5 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" 6PR zwyciężył w kategorii małych projektów. Celem projektu było rzucenie światła na spożywanie pokarmów i zachowania żywieniowe oraz na poziom sprawności i aktywności fizycznej europejskich nastolatków.

  Komunikaty prasowe przygotowywane w ramach projektu były szeroko relacjonowane w Europie, a raporty, przewodniki, prezentacje i warsztaty zapewniły, że wyniki projektu dotarły zarówno do innych naukowców, jak i do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Konsultacja z interesariuszami była pomocna w przekazywaniu wiadomości od partnerów projektu do głównych odbiorców docelowych. Internetowe narzędzia Food-O-Meter i Activ-O-Meter opracowane w ramach projektu, które oceniają stan wyżywienia i aktywności nastolatków zyskały zainteresowanie użytkowników.

  Wśród pozostałych projektów, które dotarły do finału konkursu "Communication Star 2011" znalazły się: NovelQ (Nowatorskie metody przetwarzania na potrzeby produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności wysokiej jakości); SEAFOODplus (Promowanie zdrowia, bezpiecznych owoców morza wysokiej jakości spożywczej w ramach koncepcji konsumenckiej "od gospodarstwa do stołu"); FLABEL (Etykietowanie żywności w celu pogłębienia wiedzy na rzecz jakości życia); EU-FRESHBAKE (Świeżo wypieczone pieczywo o podwyższonej jakości spożywczej i niskim zapotrzebowaniu na energię z korzyścią dla konsumenta i środowiska) oraz META-PHOR (Zastosowania technologii metabolomicznej na rzecz roślin, zdrowia i pomocy).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Dyskusja wikiprojektu:ŻużelObserwując angielską Wikipedię, spostrzegłem iż większość wiki projektów (jak nie wszystkie) posiadają systemy oceniania artykułów. Dodaje się po prostu szablon do strony dyskusji, ustala parametry i artykuł jest automatycznie dodawany do odpowiedniej kategorii indeksującej go według jakości i priorytetu. Tak więc osoby zaangażowane w dany projekt mają ułatwioną pracę, gdyż najważniejsze artykuły są wyszczególnione i pracuje się nad tym co jest potrzebne. Uważam iż podnosi to w znaczący sposób jakość artykułów.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Dodano: 03.03.2011. 15:49  


  Najnowsze