• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum badań nad zieloną energią na Politechnice Białostockiej

  24.06.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badania naukowe i wdrożenia z dziedziny energii odnawialnej i budownictwa energooszczędnego będą prowadzone w nowym centrum naukowo-dydaktycznym, które do 2014 roku ma powstać na Politechnice Białostockiej.  Inwestycja jest dofinansowana z UE. W środę rektor Politechniki Białostockiej prof. Tadeusz Citko oraz dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji dr Olaf Gajl w obecności minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej podpisali umowę w sprawie projektu "Inno-eko-tech", w ramach którego powstanie to centrum.

  Inwestycja ma kosztować 90,9 mln zł, niemal całość pochodzić będzie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny politechniki to 1,1 mln zł.

  Projekt rywalizował w konkursie z innymi uczelniami w Polsce. Na przełomie 2011 i 2011 roku mają być ogłaszane przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji. Projekt ma być zrealizowany do 2014 roku.

  Budowa centrum naukowo-dydaktycznego ma pomóc utworzyć Politechnice Białostockiej w 2014 roku dwa nowe kierunki: ekoenergetykę i biotechnologię. W centrum powstaną najnowocześniejsze laboratoria, z których mają korzystać studenci i pracownicy naukowi dotychczasowych kierunków, m.in. inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa, elektrotechniki i telekomunikacji, budownictwa, inżynierii biomedycznej, mechaniki i budowy maszyn.

  Inwestycja, obok budowanego właśnie przez uczelnię - również dzięki dotacji z UE - Centrum Nowoczesnego Kształcenia ma w przyszłości sprawić, że politechnika, która jest największą publiczną uczelnią techniczną w Podlaskiem, ma dysponować nowoczesną bazą do badań.

  Politechnika Białostocka chce stawiać na badania i kształcenie studentów, ale także wdrożenia w przemyśle zagadnień dotyczących energii odnawialnej, energooszczędnego budownictwa oraz ochrony środowiska. Jak mówił rektor Tadeusz Citko, już są prowadzone projekty badawcze z tej dziedziny, np. dotyczące nowych rozwiązań technologicznych w chłodziarkach używanych w rolnictwie. Podkreślał, że Suwalszczyzna jest miejscem, gdzie powstają licznie farmy wiatrowe, a cały region ma dość słaby dostęp do sieci energetycznych, dlatego należy rozwijać energetykę ze źródeł odnawialnych.

  Minister nauki Barbara Kudrycka powiedziała, że projekt w Białymstoku wpisuje się w rządową strategię finansowania badań, bo dotyczy odnawialnych źródeł energii. Podkreślała, że ta dziedzina jest jedną z tych, których znaczenie podkreśla również Unia Europejska. Minister zapewniła, że Polska będzie inwestować w energetykę odnawialną, bo "jest to przyszłość energetyki polskiej i światowej".

  Według niej Politechnika Białostocka ma - jak mówiła - "potencjał naukowy", by w przyszłości silnie oddziaływać na ośrodki naukowe w Europie wschodniej: na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Mówiła, że nowe inwestycja powinna pozwolić politechnice ściągać z tych krajów zarówno naukowców, jak i studentów.

  Minister pytana o komercjalizację badań naukowych na uczelniach powiedziała, że słabością polskich uczelni w poprzednim systemie było "promowanie autorstwa publikacji naukowych, a nie rozwiązań technologicznych nowych wynalazków". Przekonywała, że resort mobolizuje uczelnie do zakładania centrów transferu technolgii - spółek, które będą pomagać w komercjalizowaniu badań. Politechnika Białostocka ma już takie centrum, powstała w nim pierwsza spółka, która będzie wdrażać pomysł jednego z naukowców.

  "Pracujemy obecnie nad tym w ministerstwie, aby było to (wdrożenia - PAP) też bardziej motywacyjne dla samych naukowców i aby nie wiązane było z obciążeniami podatkowymi dla tych osób, które jako swój udział w takiej spółce wkładają prawa autorskie danego pomysłu technologicznego" - mówiła Kudrycka.

  Politechnika Białostocka kształci obecnie 13 tys. studentów. W nowym roku akademickim ma ruszyć nowy kierunek -   energetyka, który ma stanowić podstawę do ekoenergetyki w latach następnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  kow/ hes/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Adam Jakimowicz (ur. 10 stycznia 1966 r. w Wydminach) – architekt, nauczyciel akademicki, rysownik. Absolwent Politechniki Białostockiej (1991), doktorat na Politechnice Warszawskiej (2000 r., „Geneza postawy dekonstrukcyjnej w architekturze współczesnej”, promotor: prof. K. Kucza - Kuczyński). Obecnie adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz „senior professor” w Szkole Architektury Sint-Lucas w Brukseli (Luca-Arts, KU Leuven, Belgia). Radio Akadera Politechniki Białostockiej jest rozgłośnią akademicką z wieloletnią tradycją. Mieści się w Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej. Nadaje na częstotliwości 87,7 MHz. Zasięg radia to miasto Białystok i okolice w promieniu 50 km. Działalność programowa jest związana przede wszystkim ze środowiskiem akademickim. Dziennikarze przywiązują także dużą wagę do spraw miejskich dotyczących zwłaszcza ludzi młodych. Chór Politechniki Białostockiej – chór akademicki Politechniki Białostockiej, prowadzony przez Wiolettę Miłkowską. W repertuarze Chóru znajdują się utwory a cappella, zarówno świeckie jak i sakralne z różnych epok, a także formy wokalno-instrumentalne.

  Kabaret GwintEsencja – polski kabaret, powstały w kwietniu 2002 w Białymstoku, przy klubie GWINT na Politechnice Białostockiej. Członek Białostockiej Pustyni Kabaretowej. Uczestnik większości ważnych ogólnopolskich przeglądów kabaretowych m.in. Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, Wyjścia z cienia, Mulatki. Skład kabaretu stanowili studenci pochodzący z Ostrołęki,Giżycka, Łap i Białegostoku. Czarna Białostocka (do 1962 Czarna Wieś, biał. Чарна Беластоцка, Czarna Biełastocka) – miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka. Położone na Wysoczyźnie Białostockiej, otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej. Zaliczane do aglomeracji białostockiej.

  Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa (BSM) - najstarsza i jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Białymstoku. W jej skład wchodzą osiedla "Białostoczek", "Centrum", "Sienkiewicza", "Przyjaźń" i "Tysiąclecia". Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski, kształci na 7 wydziałach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 6. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 784. pośród wszystkich typów uczelni.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Suwałkach została powołana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 ( Dz. U. Nr 116, poz. 967). Uczelnia ma swoją siedzibę w budynku po dawnym Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach. Pierwszym rektorem był prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący wcześniej obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej. Synagoga w Dąbrowie Białostockiej – nieistniejąca obecnie synagoga, która znajdowała się w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Sztabińskiej.

  Energooszczędne zagospodarowanie terenu – problematyka dotykająca dziedzin nauki takich jak: architektura, urbanistyka, inżynieria środowiska, energetyka itp. Uwzględnia specyficzne wymogi przestrzenne dotyczące budownictwa pasywnego i ekologicznego wraz z efektywnym wykorzystaniem terenu w celu uzyskania jak największej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Planując energooszczędne zagospodarowanie terenu należy zwrócić uwagę na wiele czynników związanych z tym tematem. Można wymienić czynności, które trzeba dokonać, aby ukształtować zrównoważone otoczenie:

  Łapczyn – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Czarna Białostocka. Od Czarnej Białostockiej dzieli Łapczyn około 12 kilometrów. We wsi znajduje się około 27 domów. Sołtysem przez wiele lat był Marek Święcicki, obecnie – od 10 marca 2011 – jest nim Paweł Połonowski.

  Skra Czarna Białostocka - nieistniejący polski klub piłkarski z siedzibą w Czarnej Białostockiej, założony 22 lipca 1957 roku. Zakończył występy w październiku 2011 roku. Kleosin – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny, położona przy granicy z Białymstokiem, tuż przy linii kolejowej Białystok–Czeremcha. W miejscowości znajduje się Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

  Energetyka wiatrowa na Białorusi miała swój początek w maju 2011 roku, kiedy to uruchomiono na terytorium tego kraju pierwszy generator wiatrowy. Zarazem 10 maja 2011 roku Rada Ministrów Republiki Białorusi przyjęła postanowienie nr 586, w którym zatwierdziła Narodowy Program Rozwoju Miejscowych i Odnawialnych Źródeł Energii na lata 2011–2015. W jego ramach zaplanowano rozwój energetyki wiatrowej do całkowitej mocy ok. 440–460 MW w roku 2015. Parafia Świętych Niewiast Niosących Wonności w Czarnej Białostockiej – jedna z 20 parafii prawosławnych w dekanacie Białystok należącym do diecezji białostocko-gdańskiej.

  Dodano: 24.06.2011. 00:11  


  Najnowsze