• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centrum Wodne SGGW pomoże walczyć z powodziami

  17.06.2010. 06:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Centrum Wodne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), największy w Polsce obiekt badawczy zajmujący się problematyką wody, otwarto 16 czerwca w Warszawie. W ośrodku będą prowadzone badania umożliwiające m.in. przeciwdziałanie powodziom.

  Budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, nazywanego Centrum Wodnym, była finansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  "Jest to pierwszy projekt finansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko, który oddajemy do użytku. W sumie przeznaczyliśmy na niego ponad 49 milionów złotych. Jego całkowity koszt to ponad 52 miliony" - powiedziała podczas ceremonii otwarcia minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

  Minister podkreśliła znaczenie faktu, że otwarcie Centrum Wodnego SGGW zbiega się z okresem, kiedy dwie ogromne fale powodziowe zalały zwłaszcza południową Polskę. "Otwarcie Centrum Wodnego napawa nas nadzieją, że dzięki prowadzonym tutaj badaniom i studentom, którzy będą się tutaj kształcili, poprawi się bezpieczeństwo wodne Polski" - powiedziała Kudrycka.

  Jak wyjaśniła, fakt, że w Centrum doskonalone będą metody szczegółowych pomiarów wody, może doprowadzić do lepszej przewidywalności siły żywiołów, a także lepszego sterowania zasobami wodnymi przy wykorzystaniu zbiorników retencyjnych.

  "Wierzę, że dzięki Centrum Wodnemu będzie można dokonywać wielu znakomitych odkryć i badań we współpracy z naukowcami z Europy i świata" - mówiła Kudrycka. Podkreśliła, że w Centrum będą prowadzone również prace na temat oczyszczania wody i różnych aspektów ochrony środowiska.

  "Jestem przekonana, że dzięki pracy naukowców, którzy będą mieli dostęp do najlepszej światowej infrastruktury badawczej, uda nam się doprowadzić do tego, byśmy mogli uniknąć tego typu nieszczęść w przyszłości, a przynajmniej niwelować ich skutki" - mówiła minister.

  Jak podkreślił rektor SGGW prof. Alojzy Szymański, dramat tysięcy ludzi tak dotkliwie dotkniętych przez powódź uświadamia konieczność poważnego traktowania natury i problematyki wodnej.

  Centrum Wodne SGGW jest największym krajowym obiektem badawczym zajmującym się problematyką wody. Skupia 19 laboratoriów z rożnych dziedzin nauki. "To jedyny w Polsce obiekt naukowo-dydaktyczny, w którym w sposób kompleksowy będą prowadzone badania na temat jakości i zasobów wody i jej obiegu w przyrodzie. Powierzchnia użytkowa obiektu zajmuje około 4,5 tys. m kw., ogród dydaktyczny z parkiem wodnym - około 8 tys. m kw." - poinformował rektor SGGW.

  Jak wyjaśnił, Centrum będzie wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą. W jego laboratoriach będzie można korzystać z 310 nowoczesnych zestawów aparatury naukowo-badawczej. Znajdą się w nim również sale edukacyjne i stacja meteorologiczna będąca w sieci monitoringu kraju.

  W Centrum znalazł się również park wodny z modelem rzeki ukazującym naturalne środowisko rzeczne. Odzwierciedla on bieg rzeki od terenu, z którego woda wypływa, aż do zbiornika wodnego. Na przestrzeni, po której płynie woda, wybudowano modele typowych budowli hydrotechnicznych znajdujących się w korytach i zbiornikach rzecznych.

  Odwiedzający park wodny będą mogli zobaczyć, w jaki sposób woda spiętrza się i jak różnicuje się przyroda w zależności od miejsca. Rzeka jest obsadzona roślinnością właściwą dla danych terenów - inną w górach, inną na terenie zabagnionym, inną u ujścia.  EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Badań nad Terroryzmem – jednostka badawcza działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Powstało w czerwcu 2005 r. Działalność Centrum ma charakter naukowo – badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaczątkiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska było utworzenie w roku akademickim 1946/1947, z inicjatywy prof. Stanisława Turczynowicza Sekcji Melioracji, przy Wydziale Rolnym SGGW. Sekcja ta w roku 1948/1949 została przekształcona w Oddział Melioracji Wodnych, a następnie w roku 1950/1951 najpierw w Wydział Melioracji Rolnych, a w roku 1954/1955 w Wydział Melioracji Wodnych. Pod tą nazwą wydział działał do roku akademickiego 1989/1990, kiedy przekształcił się w Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, a w 2000 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Przez wiele lat wydział borykał się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów odbywały się w pomieszczeniach zlokalizowanych w różnych punktach Warszawy. Dopiero w 1971 r. wydział przeniósł się do nowo wzniesionego budynku przy ul. Nowoursynowskiej 159. Zarówno Kierunek Budownictwo (w 2004 roku) jak i Inżynieria Środowiska (w 2007 roku) przeszły akredytację i uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2010 roku infrastruktura Wydziału wzbogacona została o nowy budynek Centrum Wodnego – zespół laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy. Do 31 grudnia 2010 działał pod nazwą Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, oraz doktoryzowania w zakresie nauk technicznych co pozwala na kształcenie m. in. własnej kadry dydaktycznej i naukowej. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

  Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tadeusz Kaleta (ur. 1953) - polski zoolog, specjalista w zakresie behawioru zwierząt - w szczególności w warunkach sztucznych - oraz zooantropologii, prof. dr hab. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczna na SGGW AR Warszawa. Prowadził i recenzował wiele prac magisterskich i doktorskich.

  Zbiornik przepływowy – to rodzaj zbiornika wodnego powstałego w wyniku przegrodzenia rzeki lub innego cieku wodnego jazem lub zaporą, w celu utrzymania stałego, określonego poziomu wody w stanowisku górnym budowli piętrzącej. Typowy zbiornik przepływowy nie posiada zdolności retencyjnych (objętości użytkowej), a poziom wody w zbiorniku jest stały. Dla pewnych zbiorników w określonym celu, np. dla potrzeb elektrowni wodnej w celu wykorzystania pewnej objętości warstwy wody w szczytach energetycznych do zwiększonej produkcji energii elektrycznej, mogą jednakże zostać dopuszczone pewne, stosunkowo niewielkie wahania wody w zbiorniku, w typowych przypadkach do 1 m (zbiorniki przepływowe z wyrównaniem dobowym). Przykładem takiego zbiornika jest największy, przepływowy zbiornik wodny w Polsce, zlokalizowany na rzece Wisła, Zbiornik Włocławek o pojemności 408 mln m, dla którego dopuszczalne są wahania stanów wody rzędu 0,64-0,66 m. Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Tomasz Motyl (ur. w 1948 r.) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjologia zwierząt, prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych na tymże wydziale. W swej pracy badawczej specjalizuje się w fizjologii zwierząt, zwłaszcza w cytofizjologii. Autorutorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wypromował 14 doktorów nauk weterynaryjnych. Jest kierownikiem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego. Jest członkiem Senatu SGGW, Senackiej Komisji Nauki, Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. Na niwie łowieckiej pełni funkcję prezesa koła łowieckiego „Puszczyk” w Warszawie, przewodniczącego Komisji Hodowlanej Warszawskiej Okręgowej Rady Łowieckiej oraz jest członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Za swoja wielostronną działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Odznaką Honorową „Za zasługi dla SGGW” oraz nagrodzony licznymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi. Centrum Handlowe Targówek – centrum handlowe w Warszawie, przy ul. Głębockiej 15, w pobliżu trasy Toruńskiej, w dzielnicy Targówek. Centrum otwarto we wrześniu 1997 i było ono w tym czasie największym w Polsce. Było ono również jednym z pierwszych dużych jednopoziomowych centrów handlowych w całym kraju.

  Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy (Centrum Promocji Kultury, CPK) - samorządowa instytucja kultury finansowana ze stołecznego budżetu. Zajmuje się organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym. Koordynuje również lokalne przedsięwzięcia artystyczne. Instytucja powstała w wyniku uchwały Rady dawnej Gminy Centrum jako Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury. Projektantem jej znaku graficznego jest Piotr Michnikowski.

  Rzeka skanalizowana, to taka rzeka zestopniowana, na której każdy odcinek danej rzeki znajduje się w zasięgu oddziaływania – piętrzenia – określonego dla danego odcinka rzeki stopnia wodnego, utrzymującego wymagany poziom wody, oraz przystosowana do uprawiania żeglugi. Na rzece skanalizowanej kolejne stopnie wodne dzielą rzekę na odcinki znajdujące się w zasięgu regulacji poziomu wody konkretnego stopnia wodnego. Taki odcinek nazywany jest stanowiskiem. Stanowisko jest odcinkiem drogi wodnej o przyjętych parametrach, przede wszystkim gwarantowanej głębokości tranzytowej, oraz innych, np. prędkości przepływu wody i innych, stwarzającej warunki żeglugowe zbliżone do warunków żeglugi na kanale wodnym. Poszczególne stanowiska są także zbiornikami wodnymi przepływowymi bez możliwości retencyjnych.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy). Krakowskie Centrum Komunikacyjne (KCK) – współczesna inwestycja, której głównym celem jest poprawienie komunikacji w ścisłym centrum Krakowa. W ramach Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego powstały lub powstają:

  Waves (Hundige StorCenter) - centrum handlowe w Hundige, w gminie Greve. W centrum znajduje się największy na świece sklep Bilka, a także ponad 135 sklepów i restauracji. Centrum posiada 3200 miejsc parkingowych.. Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Wydział Inżynierii Produkcji powstał na bazie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, kiedy to w wyniku reorganizacji, dnia 1.01.2000 roku decyzją Rektora SGGW została zmieniona nazwa i utworzone zostały nowe Katedry. Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

  Włodzimierz Kluciński (ur. 12 października 1947 w Żyrardowie) – polski lekarz weterynarii, były rektor SGGW oraz dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obecnie profesor nauk weterynaryjnych, kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

  Dodano: 17.06.2010. 06:17  


  Najnowsze