• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby żołądka u gadów bez związku z łapczywym połykaniem

  03.06.2011. 11:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Węże i gady znane są ze swojej zdolności do pochłaniania posiłków za jednym zamachem i chociaż można byłoby przypuszczać, że powoduje to spustoszenie w ich układzie trawiennym, wyniki nowych badań europejskich pokazują, że tak naprawdę to infekcja pasożytnicza wywołuje niestrawność u węży i jaszczurek, a nie złe nawyki przeżuwania.

  Odkrycia dokonane przez zespół naukowców z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Austria, pokazują że to kryptosporydioza, dobrze znana choroba żołądkowo-jelitowa, może napytać gadom poważnych problemów.

  Silnie zakaźna choroba, która nie jest zbyt częsta wśród ssaków, jest bardzo powszechna wśród gadów i często ma śmiertelne następstwa. Naukowcy mają nadzieję, że opracowanie sposobów wczesnego diagnozowania umożliwi ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.

  Na łamach czasopisma Journal of Veterinary Diagnostic Investigation członkowie zespołu wyjaśniają, jak próbowali przezwyciężyć trudności diagnostyczne związane z chorobą poprzez opracowanie testu identyfikującego kryptosporydię, jednokomórkowego pasożyta, który wywołuje chorobę. To umożliwiło im analizę jej prewalencji wśród domowych jaszczurek i węży.

  Kryptosporydioza jest znana naukowcom od ponad wieku, ale dopiero po odkryciu, że atakuje ludzi, postrzeganie choroby zmieniło się z wyjątkowo rzadkiej na taką, która jest powszechniejsza. Ponadto często zdarza się, że chorobotwórczy, jednokomórkowy pasożyt kryptosporydia wywołuje zaburzenia żołądkowo-jelitowe po długim okresie inkubacji i jak dotąd nie wynaleziono na to lekarstwa.

  Diagnostyka polega na wykryciu pasożytów w odchodach. Aczkolwiek, jeżeli chodzi na przykład o węże, to proces ten komplikuje nieco fakt, że wydalają one pasożyty połykane wraz z ofiarą. To oznacza, że obecność kryptosporydia w odchodach niekoniecznie oznacza, że dany osobnik jest zarażony. W tym świetle zasadnicze znaczenie ma możliwość rozróżnienia przez naukowców między kryptosporydią powiązaną z ofiarą a tą wywołującą infekcję. Tutaj właśnie do akcji wkracza procedura oparta na DNA, która pozwala na ustalenie zarówno tego, czy kryptosporydia jest obecna oraz tego, czy pochodzi od ssaka czy też od węża.

  Zespół zidentyfikował również inny sposób, w którym procedura oparta na DNA może być problematyczna.
  "Kolejnym problemem jest często bardzo mała liczba kryptosporydii w odchodach, przez co można je łatwo pominąć w pojedynczym teście" - zauważa naczelna autorka Barbara Richter. "Pracujemy nad zwiększeniem czułości naszej metody, ale niezwykle istotne jest wielokrotne testowanie gadów. Ujemny wynik niekoniecznie oznacza, że zwierzę jest naprawdę wolne od pasożyta."

  Wyniki zespołu pokazują, że konkretny typ kryptosporydium był obecny w około jednej z sześciu próbek pobranych od popularnego pupila, jakim jest wąż zbożowy. Kryptosporydium było obecne w około 1 z 12 próbek pobranych od gekona lamparciego - jaszczurki, która często gości w kolekcjach gadów.

  Wyniki zaskoczyły członków zespołu, gdyż odzwierciedlają skalę rozpowszechnienia choroby. Fakt, że gady gromadzone w kolekcjach są podatne na chorobę jest również niepokojący, a zważywszy na gromadzenie w kolekcji dużej liczby różnych gatunków, istnieje wysokie ryzyko zakażenia międzygatunkowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sarkocystoza (łac. sarcocystosis) zwana również Sarkosporydiozą (łac. sarcosporidiosis) – choroba pasożytnicza spowodowana przez pierwotniaki z rodzaju Sarcocystis. Pierwotniaki z tego rodzaju występują powszechnie u zwierząt kręgowych. Stwierdzano je u ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb. Jest to inwazja jelitowa, która występuje u psów i kotów jako żywicieli ostatecznych. Żywicielami pośrednimi między innymi mogą być konie, świnie, owce, bydło. Choroba ta może również występować u człowieka jako choroba odzwierzęca, gdzie człowiek pełni rolę żywiciela ostatecznego. Mononukleoza zakaźna (łac. Mononucleosis infectiosa, inne nazwy: gorączka gruczołowa, angina monocytowa, choroba Pfeiffera, choroba pocałunków) to zakaźna choroba wirusowa występująca najczęściej w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania. Spowodowana jest pierwotną infekcją wirusem Epsteina-Barr (EBV). Istotą choroby jest podlegający samoczynnemu zahamowaniu proces limfoproliferacyjny. Zakażenie następuje przez ślinę (dlatego potocznie zwana jest często "chorobą pocałunków"), ale może nastąpić także innymi drogami (np. drogą kropelkową, poprzez przetoczenie krwi). Okres wylęgania wynosi 30-50 dni, a zaraźliwość utrzymuje się przeważnie do 5 dni od pojawienia się wysokiej gorączki, ale wirus EBV może utrzymywać się w ślinie osoby, która była chora, do pół roku. Choroba pozostawia trwałą odporność. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Nosiciel – osobnik zarażony chorobą zakaźną lub posiadający nieprawidłową wersję genu recesywnie dziedziczonej choroby genetycznej, lecz nie wykazujący objawów chorobowych. Nosiciel, choć sam nie doświadcza objawów choroby, może ją przekazywać innym organizmom (niekoniecznie własnego gatunku) bądź potomstwu. Pinta – choroba zakaźna zaliczana do krętkowic endemicznych zwanych też niewenerycznymi, wywołana przez krętka Treponema carateum (od tej nazwy bierze się również czasami spotykane określenie tej choroby - carate).

  Mączniak prawdziwy winorośli – choroba roślin atakująca winorośl, a także czasem inne gatunki np. pomidor. Wywołana jest przez grzyba Uncinula necator [Schw.] Bur., oraz jego stadium konidialne Oidium tuckeri. Choroba znana od dawna we wszystkich krajach, gdzie uprawiana jest winorośl. W Polsce choroba ma mniejsze znaczenie niż mączniak rzekomy winorośli, od którego różni sie m.in. tym. że atakuje wszystkie części roślin. Tężec (łac. Tetanus) – ciężka choroba przyranna zwierząt i ludzi. Tężec jest chorobą zakaźną (wywoływana przez czynnik zakaźny), ale nie zaraźliwą, ponieważ jej przyczyną są egzotoksyny (o charakterze neurotoksyn) wytwarzane przez laseczki tężca (Clostridium tetani).

  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego". Zaraza stadnicza lub Dourine (łac. Exanhtema coitale paralyticum equorum) nazywana też syfilisem końskim - jest to pasożytnicza choroba koni wywoływana, przez świdrowca końskiego Trypanosoma equiperdum, należącego do rodziny świdrowców. Choroba występuje na całym świecie, Polska jest krajem wolnym od zarazy stadniczej od 1951 roku. Źródłem zarażenia są chore zwierzęta, choroba przenosi się drogą płciową podczas krycia. W cyklu rozwojowym pasożyta brak jest żywiciela pośredniego. Do XX wieku uchodziła za chorobę nieuleczalną. Żywicielami są konie, muły, osły. Pasożytuje w krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym a także zaraz po zarażeniu w śluzie pochwy.

  Sporotrychoza – choroba wywołana przez grzyba Sporothrix schenckii. Najczęściej zajmuje skórę, choć może również zajmować stawy, kości, płuca i mózg. Sporotrychoza jest chorobą przewlekłą. Postępuje wolno, pierwsze objawy mogą wystąpić od 1 do 12 tygodni po zarażeniu. Chorobą tą można zarazić się przez ukłucie kolcem róży.

  Włosień kręty, włosień spiralny, trychina (Trichinella spiralis) – gatunek pasożytniczego nicienia z rodziny Trichinellidae. Jest jednym z najgroźniejszych pasożytów człowieka – wywołuje chorobę włośnicę (trychinozę), która może mieć ciężki przebieg, kończący się niekiedy śmiercią.

  Kryptosporydioza (łac., ang. cryptosporidiosis) – choroba pasożytnicza zajmująca jelita ssaków, wywoływana przez pierwotniaka Cryptosporidium parvum należącego do typu apikompleksów.

  Dodano: 03.06.2011. 11:49  


  Najnowsze