• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Coraz więcej łąk jest wykaszanych nad Biebrzą

  09.08.2010. 02:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rośnie powierzchnia bagiennych łąk nad Biebrzą, wykaszanych z korzyścią dla bytujących tam rzadkich gatunków ptaków - informuje dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego.

  Popularyzacji wykaszania łąk służą doroczne mistrzostwa kraju i Europy w koszeniu bagiennych łąk. W sobotę miały odbyć się eliminacje miejscowych rolników, by wyłonić ich reprezentację na zawody zaplanowane na 21 sierpnia. Ponieważ jednak zgłosiło się tylko 12 kosiarzy, eliminacje odwołano, a wszyscy zostali zakwalifikowani do finałów.

  Zawody mają przypominać i przywracać tradycję wykaszania łąk nad Biebrzą, co jest bardzo korzystne dla bytujących tam ptaków. Wycofywanie się z zagrodowej hodowli bydła i mechanizacja rolnictwa sprawiły, że ręczne wykaszanie przez gospodarzy przestało być opłacalne. Tymczasem aż 40 proc. powierzchni parku to grunty prywatne.

  Obecnie sytuację zmienia możliwość korzystania z dopłat z UE. Za użytkowania takich terenów rolnicy mogą dostawać pieniądze z programów rolnośrodowiskowych. Do tego dochodzi program dzierżaw gruntów od Skarbu Państwa (parku narodowego), gdzie także można skorzystać z dopłat.

  Są też realizowane inne programy unijne, np. dotyczące ochrony poszczególnych gatunków ptaków. Takie programy również zakładają konieczność wykaszania łąk.

  Zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Tadeusz Sidor powiedział PAP, że tegoroczne dane dotyczące wykaszanych powierzchni nie są jeszcze pełne, bo sezon trwa i duże znaczenie ma pogoda, ale - jak oszacował - może być wynik ok. 4 tys. ha wykaszanych terenów należących do Skarbu Państwa. W ubiegłym roku było to ok. 2,5 tys. ha, do tego dochodzą grunty prywatne.

  Sidor powiedział, że było duże zainteresowanie projektami dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. W kilku przetargach oddano w dzierżawę ok. 10 tys. ha.

  "W zasadzie ten etap wydzierżawiania już zakończyliśmy - samego przydzielania gruntów. Zaczynają się już praktyczne działania na gruncie" - dodał. Spodziewa się, że dzierżawcy będą mieli już ponad 20 ratraków, przerobionych na kosiarki, które są z powodzeniem wykorzystywane do wykoszeń.

  Dzierżawcy muszą za swoje pieniądze przygotować plany ochrony, które są przekazywane do oceny parkowi; z dokumentacji tej wynika, gdzie należy prowadzić wykoszenia lub usuwanie krzaków i w jakiej skali należy to robić.

  Sidor przypomniał, że w planach ochrony przygotowanych 10 lat temu szacowano, że w Biebrzańskim Parku Narodowym, obejmującym ponad 59 tys., powinno się wykaszać ok. połowy jego powierzchni, z tego ok. 12 tys. ha gruntów należących do Skarbu Państwa.

  Biebrzański Park Narodowy to największy polski park narodowy. Powstał w 1993 roku, by chronić cenne przyrodniczo na skalę europejską i światową obszary bagienne i naturalne ekosystemy. Jest też polską ostoją łosia. ROF

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dąbrowa Białostocka (dawniej Dąbrowa Grodzieńska) – miasto w woj. podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka, nad Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Położona w urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych. Ośrodek usługowy regionu rolniczego; drobny przemysł, głównie spożywczy. Biebrza – osada w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród. Znajduje się ona na prawym brzegu Kanału Kuwasy, przy północno-zachodniej granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 września 1993. Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km², położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy, gmina Goniądz.

  Gugny – nieduża wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Trzcianne, na obrzeżu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie – wspólnota własnościowa 8 wsi z okolic Zakopanego, mająca swoje grunty w Tatrach. Powierzchnia gruntów wynosi 3080 ha, z tego 2230 ha znajduje się w ścisłych granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, pozostałe 850 ha poza granicami Parku, w jego otulinie.

  Trzcianne (jidysz: טרעסטיני, Trestiny) – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy Trzcianne. Wieś zamieszkuje ok. 607 osób. Trzcianne leży na obrzeżach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jaminy (lit. Jominai) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Sztabin, na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego. Około 200 mieszkańców (2006).

  Woźnawieś – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród, nad rzeką Jegrznią, w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gmina Trzcianne – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim, na obrzeżach Biebrzańskiego Parku Narodowego.

  Rezerwat przyrody Czerwone Bagno – rezerwat przyrody o powierzchni 11 629,75 ha położony na terenie gmin; Goniądz oraz Rajgród w województwie podlaskim. Typ rezerwatu: faunistyczny z licznymi okazami flory. Rezerwat położony jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego siedziba znajduje się w Osowcu-Twierdzy

  Szacki Park Narodowy (ukr. Шацький національний природний парк) – park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Utworzony 28 grudnia 1983 w celu ochrony rzadkich naturalnych kompleksów w rejonie Jezior Szackich. Początkowo posiadał powierzchnię 32 515 ha; w 1999 obszar Parku został powiększony do 48 977 ha (powierzchnia całkowita). Teren parku został podzielony na cztery strefy o różnych reżimach ochronnych. Są to strefy: ochrony ścisłej (5 144,9 ha), regulowanej rekreacji (12 971,1 ha), stacjonarnej rekreacji (978 ha) i gospodarcza (29 883 ha). Największym bogactwem Parku są 24 jeziora o łącznej powierzchni 6400 ha, które stanowią około 14% jego powierzchni. Największym z nich jest jezioro Świtaź, zwane na Ukrainie Ukraińskim Bajkałem (2 750 ha). Ponad połowę powierzchni parku zajmują lasy, w większości bory sosnowe. 4% powierzchni Parku zajmują torfowiska, które występują głównie w pobliżu jezior. Największy kompleks torfowisk znajduje się we wschodniej części Parku. Około 7% powierzchni zajmują łąki, a 25% – pola uprawne i tereny zabudowane. Największą miejscowością jest osiedle miejskie Szack, w którym znajduje się siedziba dyrekcji Parku.

  Katowicki Holding Węglowy S.A – pierwsza spółka Skarbu Państwa działająca w polskim przemyśle węgla kamiennego. Powstała 29 czerwca 1993 roku w wyniku połączenia 11 kopalń, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa: Pożary w Yellowstone w 1988 roku – zespół pożarów lasów i zarośli w Parku Narodowym Yellowstone i jego okolicach (m.in. Parku Narodowym Grand Teton) latem 1988 roku. Największe tego typu zjawisko w tym regionie zanotowane w czasach historycznych – w ciągu 6 miesięcy ogień objął prawie 5 000 km², z czego w granicach parku narodowego około 3 212 km², czyli ponad ⅓ jego powierzchni.

  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Skarbu Państwa. Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich powstało z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. RKSOP funkcjonuje od 1984 r. i opiera się na zasadzie wolontariatu. Do statutowych celów stowarzyszenia należy między innymi: organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony przyrody na Lubelszczyźnie, wspieranie rozwoju rekreacji konnej i kontynuowanie tradycji polskiej kawalerii. RKSOP prowadzi akcje prewencyjno - informacyjne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, prowadząc patrole konne i piesze oraz dbając o bezpieczeństwo dzikiej przyrody i wędrujących po parku turystów. Członkowie stowarzyszenia w mundurach ułańskich uświetniają uroczystości patriotyczne.

  Dolistowo Stare – duża wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Jaświły, nad rzeką Biebrzą w bezpośrednim sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Powszechnie używana skrócona nazwa Dolistowo oznacza skupisko wsi: Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe oraz Dolistowo Stare II (tzw. Kolonie).

  Dodano: 09.08.2010. 02:17  


  Najnowsze