• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy gatunki komarów przenoszących malarię można podzielić na dwa?

  25.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań ujawniają, że komary, które głównie odpowiadają za przenoszenie malarii w Afryce wydają się dzielić na dwa odrębne gatunki. Odkrycia, opublikowane w dwóch artykułach w czasopiśmie Science, mają istotne znaczenie dla działań na rzecz kontrolowania malarii, których skuteczność przeciwko obydwu odmianom musi zostać zapewniona. Tymczasem naukowcy podkreślają wagę monitorowania garnituru genetycznego różnych odmian komara.

  Ponad 200 milionów osób na całym świecie, z czego większość w Afryce, jest zakażonych malarią, którą w przeważającej części przypadków przeniósł komar Anopheles gambiae. Istnieją dwie odmiany A. gambiae. Nazwane M i S są identyczne pod względem fizycznym na wszystkich etapach życia i można je często znaleźć odpoczywające w tych samych domach i latające w tych samych, łączących się w pary rojach. Niemniej istnieją pewne różnice behawioralne między szczepami. Na przykład larwy postaci S są obecne głównie w kałużach wody deszczowej, które w dużej mierze są wolne od drapieżników, ale szybko wysychają, podczas gdy larwy M częściej występują w większych zbiornikach wodnych, które utrzymują się dłużej, ale zawierają więcej drapieżników.

  W ramach pierwszych badań naukowcy przeprowadzili sekwencjonowanie genomów obydwu odmian. To umożliwiło im odkrycie istotnych różnic genetycznych między obiema odmianami. Różnice są rozproszone w całym genomie, co skłania naukowców do przypuszczenia, że różnice genetyczne między odmianą M i S mogą wpływać na rozwój, zachowania żywieniowe i reprodukcję owadów. Wyniki wcześniejszych badań zasugerowały, że między obydwiema odmianami występuje zaledwie kilka różnic genetycznych.

  W ramach drugich badań naukowcy zmapowali genetyczną rozbieżność między dwiema odmianami. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że odmiany M i S wydają się ewoluować w odmienny sposób, a rozbieżne regiony genomu obejmują obszary zaangażowane na przykład w reprodukcję, długość życia, odporność na insektycydy, tolerancję na suchość i siedlisko stadium larwalnego.

  W sumie naukowcy wywnioskowali, że różnice genetyczne między odmianami M i S są znacznie większe niż dotychczas sądzono, a proces specjacji jest bardziej zaawansowany niż przypuszczano. Ma to ogromne znaczenie dla kontrolowania malarii, gdyż cechy, które są celem programów eliminacji komarów, takie jak zachowanie żywieniowe i podatność na insektycydy, mogą różnić się między tymi dwiema odmianami.

  "Na podstawie wyników naszych nowych badań możemy stwierdzić, że komary ewoluują szybciej niż sądziliśmy i niestety strategie, które mogą się sprawdzać w przypadku jednej odmiany, mogą okazać się nieskuteczne w przypadku drugiej" - zauważa dr Mara Lawniczak z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, naczelna autorka artykułów. "Istotne znaczenie ma identyfikacja i monitorowanie tych ukrytych zmian genetycznych komarów, jeżeli mamy przejąć kontrolę nad malarią obierając za cel komary."

  "Malaria to śmiertelna choroba, która dotyka milionów ludzi na całym świecie, a wśród afrykańskich dzieci jest przyczyną co piątego zgonu" - dodaje profesor George Christophides, również z Imperial College w Londynie.

  "Zdajemy sobie sprawę, że najlepszym sposobem na zmniejszenie liczby zakażonych malarią jest kontrola komarów przenoszących tę chorobę. Wyniki naszych badań pomogą poznać garnitur komarów przenoszących malarię, abyśmy mogli znaleźć nowe sposoby zapobiegania zakażaniu ludzi."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, który jest jednym z 4 głównych gatunków, wywołujących malarię u ludzi. Jest przenoszony poprzez ślinę komara widliszka, kiedy pobiera on krew. Występuje głównie w Czarnej Afryce. Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day, fr. Journée mondiale du paludisme) – święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA, WHO) w maju 2007 roku, upamiętniające globalną walkę z malarią. Obchodzone corocznie od 2008 roku w dniu 25 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz redukcja skutków i skali choroby. Zarodziec (Plasmodium) - rodzaj jednokomórkowego pierwotniaka pasożytniczego. Przedstawiciele rodzaju Plasmodium wywołują malarię u gadów, ptaków i ssaków (w tym ludzi). Wszystkie gatunki są przenoszone przez komary.

  Giovanni Maria Lancisi (ur. 26 października 1654 w Rzymie, zm. 20 stycznia 1720 tamże) – włoski lekarz, epidemiolog i anatom. Pamiętany jest za badania nad malarią (jako pierwszy opisał związek między obecnością komarów a występowaniem choroby) i nad chorobami serca. Atowakwon (atovaquone, atavaquone) – lek przeciwmalaryczny należący do grupy naftalenów. Atowakwon jest analogiem ubichinonu wykazującym aktywność przeciw grzybom Pneumocystis jiroveci, zarodźcom malarii i Toxoplasma gondii.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Zarodziec ruchliwy (Plasmodium vivax) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, jeden z kilku gatunków, które wywołują malarię u ludzi.

  MalariaControl.net jest aplikacją korzystającą z przetwarzania rozproszonego w celu stochastycznego modelowania epidemiologii i historii malarii. Jest częścią ogólniejszego projektu [email protected] Babezjoza (babeszjoza) – rzadka, przypominająca malarię choroba wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia (rodzina Babesiidae). Choroba występuje głównie w Afryce, południowej Europie i w niektórych częściach Nowej Anglii.

  Zarodziec owalny (Plasmodium ovale) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, jeden z kilku gatunków, które wywołują malarię u ludzi. Plasmodium ovale wywołuje malarię trzeciaczkę. Jest mniej groźny od Plasmodium falciparum.

  Culex - rodzaj owadów z rodziny komarowatych. Wiele gatunków jest wektorami przenoszącymi czynniki zakaźne chorób takich jak Gorączka Zachodniego Nilu czy ptasia malaria. Jednym z najpowszechniej w Polsce występujących gatunków komarów jest komar brzęczący (Culex pipiens).

  Leki przeciwmalaryczne to grupa leków przeciwpierwotniakowych, stosowanych w profilaktyce i leczeniu malarii. Tradycyjnymi lekami przeciwmalarycznymi są pochodne chinoliny: chlorochina, amodiachina, prymachina. W walce z tą chorobą stosuje się też nowsze, syntetyczne leki należące do następujących grup: George Henry Falkiner Nuttall (ur. 5 lipca 1862 w San Francisco – zm. 16 grudnia 1937) - brytyjski bakteriolog, który prowadził badania nad pasożytami i chorobami przenoszonymi przez owady. Jego wkład naukowy obejmował także zagadnienia immunologiczne, a także życie w warunkach aseptycznych, chemiczny skład krwi, choroby przenoszone przez stawonogi (szczególnie kleszcze). Badał rozmieszczenie w Wielkiej Brytanii komarów z rodzaju Anopheles w powiązaniu z występowaniem malarii. Wraz z Williamem Welchem ustalił, że Clostridium perfringens jest drobnoustrojem odpowiedzialnym za występowanie zgorzeli gazowej. W swoich badaniach wykazał znaczenie bakterii jelitowych w procesie trawienia oraz badał bakteriobójcze działanie składników krwi.

  Meflochina — organiczny związek chemiczny, przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych. Meflochina dostępna jest w sprzedaży w postaci leku pod nazwą Lariam. Może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zawroty głowy, utrata równowagi, a u pewnej liczby osób także bezsenność, halucynacje i depresję.

  Dodano: 25.10.2010. 17:17  


  Najnowsze