• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czy najeżaki morskie przetrwają gigantyczną inwazję wodorostów?

  15.07.2011. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najeżaki morskie (Paracentrotus lividus) zamieszkujące dno Morza Śródziemnego walczą obecnie o przetrwanie w obliczu egzotycznych gatunków morskich, które rozprzestrzeniają się w ich siedlisku i zagrażają jego bioróżnorodności.

  Ale nawet kiedy skromny najeżak morski zbierze całą swoją siłę, aby poradzić sobie z egzotycznymi drapieżnikami, głównie gigantycznymi wodorostami, jego możliwości są ograniczone. Ta walka o przetrwanie stanowiła przedmiot zainteresowania nowych badań finansowanych ze środków unijnych, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Biological Invasions, poświęconych analizie rodzimych roślinożerców i ich odporności na śródziemne bioinwazje morskie.

  Zespół naukowców Uniwersytetu w Gironie, Uniwersytetu w Barcelonie, Ośrodka Badań Zaawansowanych w Blanes (CEAB) oraz Śródziemnomorskiego Instytutu Badań Zaawansowanych w Hiszpanii zbadał, na ile skutecznie najeżaki morskie mogą ograniczyć inwazję dwóch wodorostów: Lophocladia lallemandii i Caulerpa racemosa.

  W toku badań, dofinansowanych częściowo ze stypendium Marie Curie w ramach tematu "Mobilność" Szóstego Programu Ramowego (6PR), odkryto że najeżaki morskie były w stanie stawić opór oddziaływaniu wodorostów jedynie na wczesnych etapach inwazji lub kiedy zagęszczenie było bardzo niskie.

  "Po siedmiu miesiącach doświadczeń odkryliśmy, że żerowanie tych roślinożerców pozostawało bez wpływu po pełnym osiedleniu się Caulerpa racemosa, chociaż redukowało stopień przyjmowania się w najwcześniejszych stadiach inwazji" - zauważa naczelna autorka raportu z badań, Emma Cebrián.

  Naukowcy wyjaśniają również, jak najeżaki morskie są w stanie ograniczać sezonowe rozprzestrzenianie się wodorostu Lophocladia lallemandii: "Ponieważ ilość tego gatunku bezpośrednio spożywana przez najeżaki morskie jest bardzo niewielka, redukcja spowodowana była raczej upadkiem innych gatunków rodzimych (którymi żywią się najeżaki morskie), funkcjonujących jako substrat dla wodorostów."

  Odkrycia oznaczają, że mimo zdolności najeżaków morskich - zebranych w gęste grupy - do ograniczenia skutków inwazji wodorostów, są one bezsilne na obszarach, gdzie wodorosty już się dobrze zadomowiły.

  Naukowcy wykorzystali również doświadczenie do porównania proporcji inwazyjnych wodorostów w środowisku z ilością faktycznie pochłanianą przez najeżaki morskie. Odkryli, że najeżaki morskie są tak naprawdę całkiem wybredne, żerując na wodorostach raczej wedle własnych preferencji niż ich dostępności.

  Mimo obecność obydwu typów wodorostów w siedlisku najeżaków morskich, gatunek Lophocladia lallemandii był spożywany w bardzo niewielkim stopniu, podczas gdy Caulerpa racemosa cieszył się ogromną popularnością.

  Aby dowiedzieć się, czy żerowanie przez najeżaki morskie może być czynnikiem regulującym inwazję tych dwóch gatunków, zespół naukowców umieścił duże grupy najeżaków w klatkach i monitorował rozwój inwazyjnych wodorostów.

  Klatki rozmieszczono na obszarach całkowicie opanowanych przez Caulerpa racemosa, tam gdzie inwazja nadal była bardzo ograniczona oraz w miejscach obfitowania Lophocladia lallemandii.

  "Najeżaki morskie kontrolowały ekspansję Caulerpa racemosa w klatkach jedynie w miejscach, gdzie inwazja znajdowała się nadal na bardzo wczesnym etapie" - zauważa Emma Cebrián. Teraz zespół planuje opracować sposoby kontrolowania inwazji tych egzotycznych gatunków, co mogłoby wspomóc ogólną kondycję śródziemnomorskiej bioróżnorodności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akwarium morskie - akwarium, w którym w warunkach naśladujących środowisko morskie hoduje się morskie rośliny i zwierzęta. Obrona komunikacji morskich - morskie działania bojowe, mogące przyjąć rozmiary działań obserwacyjnych, prowadzone na morzu i w bazach przez różnorodne siły morskie (marynarki wojenne) w obronie własnych komunikacji zagrożonych przez siły przeciwnika. Działania mogą mieć charakter systematyczny lub doraźny. Las wodorostów (łąki wodorostów) – typ siedliska morskiego, budowany przez wodorosty (zielenice, brunatnice, krasnorosty), rosnące w dużych zagęszczeniach w litoralu lub, w specyficznych warunkach, także w pelagialu. Występują w strefie klimatu umiarkowanego i polarnego. Tworzą jeden z najbardziej produktywnych ekosystemów na Ziemi, zamieszkiwany przez bogate i zróżnicowane zespoły organizmów – morski odpowiednik tropikalnych lasów deszczowych, w porównaniu do nich 2 do 10. razy bardziej produktywny i wydajny. Mają istotny wpływ na procesy zachodzące w akwenach przybrzeżnych mórz (np. na cyrkulację biogenów, prądy morskie). Są ważne z punktu widzenia gospodarki człowieka, m.in. jako źródło pokarmu, ważnych surowców medycznych i przemysłowych, miejsca lęgowe dla ryb i bezkręgowców pozyskiwanych przez człowieka, ze względu na bogactwo gatunkowe i unikalne piękno są bardzo atrakcyjne turystycznie.

  Wąż morski to rzekomo istniejące zwierzę morskie przypominające lądowego węża, jeden z głównych obiektów zainteresowania kryptozoologii. Doniesienia o rzekomych obserwacjach węży morskich pochodzą z różnych stron świata i z różnych czasów (stworzenia te rzekomo były widywane przez setki lat). W swojej najnowszej pracy Bruce Champagne ocenia, iż ponad 1200 osób doniosło o swoich obserwacjach. Węże morskie miano widywać z pokładów statków, jak również z wybrzeży. Obserwować je miały zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy, pośród których czasem byli także naukowcy. Pomimo wielu doniesień brak fizycznych dowodów na istnienie tych zwierząt. Ich występowanie nie zostało oficjalnie potwierdzone i traktowane jest przez oficjalną naukę jako jedna z morskich legend. Strefa pływów (strefa międzypływowa) – obszar położony wzdłuż brzegu morskiego, którego górną granicę wyznacza poziom wysokiej wody syzygijnej średniej a dolną – poziom niskiej wody syzygijnej średniej, zalewany i odsłaniany cyklicznie przez pływy morskie. Środowisko to cechują bardzo duże zmiany warunków fizyczno-chemicznych, związane z dobowym cyklem pływów. W związku z różnym czasem trwania wynurzenia ponad wodę cechuje go też charakterystyczna strefowość pionowa i duże zróżnicowanie siedlisk, zasiedlanych przez specyficzne zespoły organizmów.

  Grąbnica – osada w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Ustronie Morskie. Wieś wchodzi w skład sołectwa Ustronie Morskie. Nori (jap. 海苔 nori)japońska nazwa określająca różne gatunki jadalnych wodorostów morskich z rodzaju Porphyra z gromady krasnorostów. Produkt spożywczy robi się poprzez zebranie wodorostów hodowanych w specjalnych "morskich farmach", oczyszczenie, a następnie szatkowanie i suszenie w procesie przypominającym produkcję papieru, czego efektem finalnym są arkusze sprasowanych glonów, bardzo bogatych w składniki odżywcze, jak witaminy i minerały.

  Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim – parafia obejmująca gminę Ustronie Morskie oraz sąsiednie gminy (kościół filialny m.in. w Rusowie). Neogotycki kościół parafialny znajduje się w miejscowości Ustronie Morskie. Conrady – Indywidualności Morskie – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki (m.in. oceanografia, biologia morza, geologia morza), gospodarki morskiej (m.in. transport i żegluga morska, obszary morskie i porty morskie, ochrona środowiska morskiego) i popularyzacji problematyki morskiej; jest wręczana ludziom morza z całego świata.

  Gmina Ustronie Morskie – gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim, w północno-wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Siedzibą gminy jest wieś Ustronie Morskie.

  Brzegowa obserwacja morza - specjalny system obserwacji organizowany na wybrzeżu morskim przez marynarkę wojenną (siły morskie) w celu wykrywania okrętów przeciwnika, a także zmian w sytuacji morskiej w granicach zasięgu technicznych i wizualnych środków obserwacji.

  Wyścig Tatrzański (oficjalnie Automobilowy Rajd Tatrzański) – pierwszy w historii polskiego automobilizmu, samochodowo-motocyklowy wyścig górski. Zorganizowany 14 sierpnia 1927, przez Krakowski Klub Automobilowy, na bardzo wymagającym odcinku górskiej szosy Łysa Polana-Morskie Oko. II Wyścig Tatrzański odbył się w roku [1929] Centralny Poligon Sił Powietrznych (znany też pod nazwą Poligon Ustka-Wicko Morskie) – poligon położony nad brzegiem Morza Bałtyckiego między Ustką, a Jarosławcem nad jeziorem Wicko o powierzchni ok. 4000 ha. Niegdyś odgrodzony od reszty lądu płotem i innymi zabezpieczeniami, obecnie otwarty i pilnowany doraźnie (posterunki na drogach wjazdowych). Zamykany szczelnie dla postronnych tylko w czasie ćwiczeń. Na terenie poligonu znajduje się wieś Wicko Morskie wraz z nieczynnym lotniskiem Wicko Morskie. Cały poligon łatwo zwiedzić poruszając się drogą asfaltową przecinającą wzdłuż poligon od Ustki do Jarosławca.

  Obszar morski - przestrzeń, na którą składają się morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz wyłączna strefa ekonomiczna. Status prawny polskiego obszaru morskiego normują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 - ze zm.).

  Dodano: 15.07.2011. 18:37  


  Najnowsze