• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Decyzja wojewody wielkopolskiego ws. zbiorników dla płazów

  07.10.2011. 12:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzy zastępcze zbiorniki rozrodcze dla płazów powstaną na wielkopolskim odcinku autostrady A2 Trzciel - Nowy Tomyśl w gminie Miedzichowo. Pozwolenie na budowę wydał w czwartek wojewoda Piotr Florek.

  W ramach inwestycji powstaną trzy zastępcze zbiorniki rozrodcze dla płazów, w rejonie zbiorników planuje się także budowę płotków naprowadzających i ostoi dla płazów i gadów. Drogowcy usypią w tym celu pryzmy kamieni oraz nasadzą drzewa i krzewy.

   

  "Planowane przedsięwzięcie położone w obszarze Natura 2000 +Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry+ realizowane jest w ramach obowiązku wykonania kompensacji przyrodniczej, wynikającego z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim" - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy wojewody Tomasz Stube.

  RDOŚ zobowiązał inwestora do przeprowadzenia monitoringu płazów i gadów w celu dokonania oceny i weryfikacji skuteczności zaprojektowanych działań.

  Jak poinformował Stube, przeprowadzony w 2010 r. monitoring migracji płazów i gadów na wielkopolskim odcinku autostrady A2 wykazał, że rozwiązania zaproponowane w raporcie oddziaływania na środowisko, ujęte w projekcie budowlanym autostrady A2, w zakresie oddziaływania inwestycji na populację płazów i gadów, są niewystarczające.

  W raporcie z monitoringu jako najważniejsze działania z zakresu kompensacji przyrodniczej uznano budowę zastępczych zbiorników rozrodczych na terenach, gdzie przed rozpoczęciem budowy istniały zbiorniki naturalne.

  Decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności.

  PAP - Nauka w Polsce

  rpo/ je/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Herpetarium – rodzaj lub część ogrodu zoologicznego służąca do eksponowania żywych okazów gadów i płazów. Najczęściej spotyka się w nich węże, żmije, jaszczurki, legwany i inne gatunki gadów i płazów. Sejmuria (Seymouria) – wymarła forma przejściowa w drodze ewolucji pomiędzy płazem a gadem, żyjąca w okresie karbonu i wczesnego permu, w której budowie występowały cechy obydwu gromad. Czaszka podobna była do czaszek płazów tarczogłowych, opatrzona jednak jednym tylko kłykciem potylicznym. Kończyny i pasy przypominały budową te same organy u płazów, ale palce ich opatrzone pazurami przypominały gadzie. Różnica była także zauważalna w budowie zębów, określa się je jako cechę płazów. Połączenie między kręgosłupem, a czaszką miało charakter pośredni, czyli 1,5 kręgu (u płazów – 1, u gadów – 2). Długość ciała ok. 50 cm. Przypuszcza się, że sejmuria mogła być ogniwem pośrednim między płazami, a gadami i wywodzić się od niej mogą pierwsze gady – kotylozaury. Herpetofauna – ogół wszystkich płazów i gadów występujących na danym obszarze. Czasem określenie stosowane bywa tylko wobec gadów, choć istnieje też podział herpetofauny na batrachofaunę (płazy) i reptiliofaunę (gady).

  Kłykcie potyliczne (łac. condyli occipitales) – wyrostki stawowe znajdujące się na kościach potylicznych, dla których powierzchnie stawowe (cotyli) znajdują się na pierwszym kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa. Kłykcie stanowią ruchome połączenie czaszki płazów, gadów, ptaków i ssaków z resztą szkieletu. U ptaków i gadów istnieje jeden kłykieć potyliczny, a u płazów i ssaków dwa. Neobatrachia – podrząd płazów bezogonowych (Anura) o kosmopolitycznym zasięgu występowania. Obejmuje około 96% współcześnie żyjących gatunków płazów bezogonowych. Ich wczesna ewolucja jest jednoznacznie wiązana z Gondwaną.

  Nurzańcowate (Pelodytidae) – rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych, obejmująca jeden rodzaj i trzy gatunki zwierząt występujących w Europie. Dawniej zaliczane przez niektórych autorów do grzebiuszkowatych. Gmina Płazów – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. lwowskim i rzeszowskim (dzisiejsze woj. podkarpackie). Siedzibą władz gminy był Płazów.

  Ewolucja płazów – różnej wielkości i wyglądu płazy żyją od 370 mln lat. Ichtiostega miał wiele cech rybich, Archegosauridae przypominały zapewne zwyczajami krokodyle, a sejmuria czy diadektes były podobne do prymitywnych gadów. Pierwsze płazy miały na tyle słabe kończyny tylne, że musiały je wlec tak jak foki i uchatki. Składały jajeczka, czyli skrzek w wodzie i w wodzie polowały. Świerszcz domowy, świerszczyk domowy (Acheta domesticus) – niewielki gatunek świerszcza osiągający długość 15–20 mm, o kolorze brunatnym lub brunatno-szarym (czasem czarnym). Hodowany i sprzedawany jako pokarm wielu zwierząt (ptaków, gadów i płazów), oraz jako zwierzę domowe.

  Nimbaphrynoides – nieliczny w gatunki rodzaj płazów bezogonowych należący do rodziny ropuchowatych. W odróżnieniu od większości płazów, składających swe jaja do zbiorników wodnych, rodzaj ten jest żyworodny. Już ukształtowane potomstwo wydawane jest na świat przez matkę, w obrębie której następował ich rozwój.

  Ropuszkowate (krągłojęzyczne) (Alytidae syn. Discoglossidae) – rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych obejmująca rodzaje:

  Guanahacabibes (Península de Guanahacabibes) - najdalej na zachód wysunięty półwysep Kuby, na którym znajduje się jeden z ważniejszych rezerwatów leśnych na wyspie. Rezerwat oddzielony jest od lądu największym na Kubie obszarem podmokłym (ponad 100 jezior). Na terenie przesmyku występuje wiele rzadkich gatunków ptaków, płazów i gadów. David J. Gower – brytyjski zoolog i paleontolog zajmujący się taksonomią oraz fenotypową i genetyczną zmiennością kręgowców. Zajmuje się w szczególności płazami i gadami. Do głównych tematów jego badań należą płazy beznogie (Gymnophiona), podziemne węże, zwłaszcza cylindrowcowate (Aniliidae), brodawkowcowate (Acrochordidae) i Scolecophidia, oraz triasowe archozaury. Opisał wiele gatunków współczesnych płazów beznogich, węży oraz mezozoicznych archozaurów, takich jak rauizuch Batrachotomus. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących różnych aspektów taksonomii, morfologii oraz ewolucji płazów i gadów.

  Dodano: 07.10.2011. 12:47  


  Najnowsze