• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dr Tomasz Samojlik laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

  02.06.2010. 03:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Doktor Tomasz Samojlik z Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży jest tegorocznym laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka. Wyróżnienie młodym uczonym, którzy charakteryzują się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami i umiejętnością przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych przyznaje Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Jak informuje opiekun nagrody Joanna Rutkowska, dra Samojlika wyróżniono za popularyzację badań przyrodniczych przez książki i komiksy dla dzieci i młodzieży.

  Tegoroczny laureat ukończył studia wyższe w dziedzinie historii oraz europeistyki. Od 2002 roku pracuje w Zakładzie Badania Ssaków w Białowieży. W 2007 roku realizacja jego pasji badawczej zaowocowała doktoratem z dziedziny nauk biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Jak wyjaśnia Rutkowska, jego zainteresowania naukowe dotyczą historycznego związku człowieka z Puszczą Białowieską - puszczą Królów Polski, a obecnie ,,sanktuarium" ochrony przyrody o randze światowej.

  ,,Naukowiec od początku kariery prowadzi działalność popularyzatorską, która ostatnio przyjęła nietuzinkową formę: jest autorem i ilustratorem serii książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, który rozwiązuje leśne zagadki poznając przy okazji inne zwierzęta mieszkające w puszczy i procesy w niej zachodzące" - wyjaśnia Joanna Rutkowska.

  Najnowsze wydawnictwo dra Samojlika to komiks edukacyjny ,,Ostatni żubr", w którym - opowieść o ostatnim przedstawicielu tego gatunku w Puszczy w 1919 roku - staje się pretekstem do przekazania wiedzy na temat historii związanej głównie z wyginięciem i restytucją żubra. Jego działania są próbą rozbudzenia u najmłodszych zainteresowania przyrodą i wykształcenia postawy otwartej wobec nauki.

  W tym roku do nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych dwunastu kandydatów. Nominację do finałowego etapu konkursu - oprócz dra Samojlika - otrzymał również dr Tomasz Sulej z Instytutu Paleobiologii PAN, wyróżniony za promowanie i organizowanie przyjaznego środowiska rozwoju studentów, doktorantów i pasjonatów nauki. Trzecią finalistką była dr Aneta Targosz z Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego -wolontariuszka w Akademii Przyszłości - uczelni dla dzieci ,,skazanych na niepowodzenie".

  Dr Tomasz Samojlik nagrodę odbierze w sobotę 12 czerwca podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Uroczystość odbędzie się na scenie w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat w Warszawie, o godzinie 12:20.

  Nagroda im. Artura Rojszczaka - tragicznie zmarłego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu - jest przyznawana od pięciu lat. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się: Ewa Kocój z Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zbigniew Chaniecki z Politechniki Łódzkiej; Elżbieta Masiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Błażej Błażejowski z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.

  Kandydatów do Nagrody im. Artura Rojszczaka zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej Klubu (www.ksz-fnp.org). EKR


  PAP - Nauka w Polsce

  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda imienia Artura Rojszczaka to wyróżnienie ustanowione przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ku pamięci tragicznie zmarłego filozofa Artura Rojszczaka, jednego z założycieli klubu. Jerzy Gadomski (ur. 1934 w Sosnowcu) – profesor, historyk sztuki. Ukończył studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1996 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyznanej za trzytomowe dzieło "Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski". Zdzisław Kazimierz Pucek (ur. 2 kwietnia 1930 w Radzyniu Podlaskim, zm. 13 września 2007 w Białowieży) – polski zoolog, teriolog, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk przyrodniczych, znawca biologii i ekologii żubra, członek rzeczywisty PAN, wieloletni dyrektor Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży (ZBS PAN) oraz członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Autor 9 książek naukowych i blisko 200 publikacji prasowych.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Andrzej Sobolewski (ur. 9 października 1951 w Augustowie) - polski fizyk, profesor, pracownik Instytutu Fizyki PAN, w 2007 laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za "wyjaśnienie fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek".

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Włodzimierz Wojciech Ptak (ur. 2 listopada 1928 roku w Krakowie) – polski immunolog i mikrobiolog, doktor nauk medycznych, doktor habilitowany w zakresie immunologii, od 1976 profesor Instytutu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), od 1986 członek Polskiej Akademii Nauk, od 1989 Polskiej Akademii Umiejętności. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Wnuk Franciszka Ptaka, posła na galicyjski Sejm Krajowy.

  Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU. Eugeniusz Stanisław Kruszewski (ur. 1929) – polski historyk emigracyjny. Studia ukończył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1957-62, magister ekonomii). Na emigrabji politycznej od 1969 w Danii. Studia doktoranckie w Instytucie Ekonomii w Kopenhadze (1971-73) a następnie na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu w Londynie zakończone doktoratem nauk politycznych w 1975. Habilitacja w zakresie historii stosunków międzynarodowych w 1980. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych (1985-1999) i Wydziału Humanistycznego (1998-2009) PUNO. W 1985 stoi na czele Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. Inicjator Nagrody naukowej im. Stanisława Sawickiego za prace w języku polskim lub językach obcych o związkach Polski z krajami regionu skandynawskiego i wiedzy o Skandynawii w Polsce (od 1995). Członek: Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Katolickiego Towarzystwa Historycznego w Danii, Instytutu Kaszubskiego, Akademii Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i Polskiego PEN-Clubu.

  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego – nagroda przyznawana przez Wydział I (Nauk Społecznych) Polskiej Akademii Nauk za najlepszą publikację filozoficzną w okresie dwóch lat poprzedzających przyznanie nagrody.

  Studia Copernicana – seria powołana do życia w 1970 roku w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Historii Nauki PAN) w Warszawie; od tomu 42. jej współwydawcą jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Panteon Narodowy w Krakowie – miejsce spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, kontynuacja idei krypty zasłużonych na Skałce. O pochówkach decydować będzie Kapituła Panteonu, w której składzie znaleźli się: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, metropolita krakowski, prezydent Miasta Krakowa oraz przewodniczący Rady Fundacji.

  Marek Konarzewski (ur. 18 czerwca 1961 w Białymstoku) - biolog, badacz i popularyzator nauki, profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN, członek korespondent PAN. Andrzej Trzebski (ur. 2 lutego 1928 w Warszawie) – polski fizjolog, neurofizjolog, od 1971 roku profesor Akademii Medycznej w Warszawie, od 1981 członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, od 1983 Polskiej Akademii Nauk, a od 1990 także Polskiej Akademii Umiejętności. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Dodano: 02.06.2010. 03:17  


  Najnowsze