• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drapieżniki wykorzystują sygnały wibracyjne do namierzania ofiar

  12.04.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pająki-zabójcy sieją spustoszenie wśród owadów, które wykorzystują wibracje do wabienia partnera, jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych pod kierunkiem Uniwersytetu Cardiff. Badania, dofinansowane częściowo z projektu BREAKING THE CODE (Łamanie kodu - przechwytywanie i wykorzystywanie wewnątrzgatunkowej komunikacji wibracyjnej między owadami przez drapieżniki niewyspecjalizowane), który otrzymał wewnątrzeuropejskie stypendium Marie Curie o wartości niemal 229.000 EUR z budżetu Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, zostały zaprezentowane w czasopiśmie Molecular Ecology.

  Entomologowie z Wydziału Bionauk Uniwersytetu Cardiff w Wlk. Brytanii zbadali, w jaki sposób koniki polne i inne owady są narażone na bycie pożartym żywcem w czasie wykorzystywania wibracji do wabienia partnera. Drapieżne pająki przechwytują sygnał, aby odizolować swoją ofiarę.

  Eksperci od dawna wiedzą, że drapieżne pająki wykorzystują komunikację wzrokową, słuchową i zapachową ofiary na swoją korzyść. Ostatnie badania dostarczają nowych informacji na temat zachowania pająków, sugerując że drapieżniki, w tym pająki, mają zdolność wychwytywania tajemniczych sygnałów wibracyjnych i wykorzystywania ich do identyfikacji ofiary.

  "Sygnalizacja wibracyjna jest szeroko rozpowszechnioną formą komunikacji seksualnej między zwierzętami" - wyjaśniają dr Meta Virant-Doberlet z Wydziału Entomologii Państwowego Instytutu Biologii w Słowenii i profesor William Symondson z Wydziału Bionauk Uniwersytetu Cardiff.

  "Obserwując to zachowanie byliśmy w stanie po raz pierwszy dostrzec, że pająki są w stanie wykorzystywać sygnały wibracyjne komunikacji seksualnej do wytropienia ofiary" - twierdzą autorzy raportu z badań.

  Oceniając zachowanie pająków z gatunku Enoplognatha ovata - krewnych niechlubnej czarnej wdowy, która mimo swoich małych rozmiarów jest budzącym respekt drapieżnikiem, zdolnym zabić owady wielokrotnie przewyższające ją rozmiarami - naukowcy odkryli, że w czasie odtwarzania sygnałów wibracyjnych samca konika polnego, pająki przechwytywały sygnał i rozpoczynały polowanie. Zespół odkrył również, że pająki wolały samce konika polnego od samic. Naukowcy zasugerowali, że bardziej złożone i głośniejsze sygnały wykorzystywane przez samce w czasie zalotów działają na ich niekorzyść.

  Mimo iż sygnalizacja wibracyjna nie jest wyjątkową cechą wśród zwierząt, naukowcom po raz pierwszy udało się wykazać, że drapieżniki wykorzystują sygnały swoich ofiar do odnajdywania ich i zabijania. Ich zdaniem to ostatnie odkrycie wzbudzi zainteresowanie i otworzy nowy obszar badań.

  "Drapieżniki ewoluowały, aby przechwytywać sygnały ofiary, ale do tej pory sądzono, że ogranicza się to do wizualnych, akustycznych i chemicznych kanałów komunikacji" - mówią profesor Symondson i dr Virant-Doberlet. "To nowe odkrycie stanowi wcześniej przeoczoną strategię lokalizacji ofiary i główną, niedostrzeżoną siłę napędową ewolucji zarówno drapieżników, jak i ofiar" - dodają.

  "To niezwykle znaczący postęp naukowy, otwierający cały nowy obszar badań. Sygnalizacja wibracyjna jest szeroko rozpowszechniona wśród bezkręgowców i jest wysoce prawdopodobne, że wiele drapieżników ewoluowało, aby ją wykorzystywać."

  Według naukowców mechanizm stosowany do lokalizacji ofiary może okazać się zasadniczą, nierozpoznaną siłą napędową ewolucji drapieżników oraz ich ofiar.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Surplus killing – zjawisko nadmiarowego zabijania ofiar przez drapieżniki, nazywane czasem po polsku nadzabijaniem, zaobserwowane w warunkach laboratoryjnych i w naturze zachowanie drapieżników objawiające się zabiciem – w pewnych okolicznościach – większej liczby ofiar niż drapieżnik potrzebuje do przeżycia. Ofiary są częściowo zjadane, częściowo ukrywane jako zapas, a ich nadmiar jest porzucany. Zjawisko surplus killing zaobserwowano u zooplanktonu, ważek, niektórych roztoczy, łasicowatych, wilków, orek, lisów rudych, hien cętkowanych, pająków, niedźwiedzi brunatnych, rysi (Lynx) i ludzi.

  Sygnał diagnostyczny jest to sygnał, którego przebieg zmian wartości wielkości fizycznej charakteryzuje się tym, że przenosi w przestrzeni i w czasie wiadomości o stanach badanego obiektu. Na ogół tylko niektóre cechy sygnału diagnostycznego zawierają wiadomości. Są to czynne tego sygnału zwane parametrami sygnału. Sygnał diagnostyczny jest to zmienna wyjściowa, której parametry muszą spełniać następujące warunki: czułość, jednoznaczność, stabilność jak największej wiadomosci.

  Agelena – rodzaj pająków z rodziny lejkowcowatych (Agelenidae). Pająki z rodzaju Agelena tkają sieci w kształcie komina, w które łapią swoje ofiary. Gatunki tego rodzaju występują na całym świecie, głównie w Azji i Afryce.

  Evarcha culicivora – gatunek pająków z rodziny skakunów, czyli pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę. Jako oddzielny gatunek został wyodrębniony w 2003.

  Sygnał analogowy – sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności). Jego wartości mogą zostać określone w każdej chwili czasu, dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest sygnał skwantowany, nazywany również dyskretnym (w szczególności: cyfrowym).

  Porozumiewanie się ptaków – metody celowego przekazywania sygnałów akustycznych, wzrokowych, dotykowych lub chemicznych (smakowych i zapachowych), a także kombinacji takich sygnałów, pomiędzy osobnikami tego samego gatunku ptaków (komunikacja wewnątrzgatunkowa) oraz pomiędzy przedstawicielami różnych gatunków zwierząt (komunikacja międzygatunkowa) zmierzające do wywołania określonego zachowania innego zwierzęcia - odbiorcy sygnału. Ptaki komunikują się używając przede wszystkim sygnałów audiowizualnych. Skutkiem komunikacji jest przekazanie informacji, a jej konsekwencją jest wzrost dostosowania.

  Sygnał cyfrowy – sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Jego odpowiednikiem o ciągłej dziedzinie i ciągłym zbiorze wartości jest sygnał analogowy. Znaczenie tego terminu może odnosić się do:

  Dodano: 12.04.2011. 16:37  


  Najnowsze